“Federale regering moet opschorting patent in Wereldhandelsorganisatie steunen”

De PVDA vraagt dat België en Europa vandaag in de Wereldhandelsorganisatie een voorstel tot opschorten van het patent op het Covid-19-vaccin steunen. De linkse partij wil op die manier snel meer vaccins laten produceren en vertragingen minimaliseren. “De onzekerheid over de leveringen van Johnson & Johnson bevestigt de noodzaak van actie inzake intellectuele eigendomsrechten”, vindt PVDA-Europarlementslid Marc Botenga.

Annuleer de aankoop van de F-35's

Steven De Vuyst (PVDA): "De Amerikanen geloven zelf niet meer in de krakkemikkige F-35. Waarom zouden wij er dan miljarden voor betalen? Dat geld investeren we beter in de aanpak van de crisis dan in oorlogstuig. De geheimhouding rond de bestelling moet dan ook stoppen. We willen dat het Rekenhof berekent wat de annulering van de aankoop zou kosten en dienen daartoe een resolutie in."

PVDA pleit voor bredere aanpak intrafamiliaal geweld

Het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer keurde vandaag, 9 maart, een resolutie goed omtrent de aanpak van intrafamiliaal geweld. PVDA-volksvertegenwoordigster Maria Vindevoghel stemde voor deze resolutie, maar betreurt dat de meerderheid het probleem niet breder benadert. Dat is meer dan ooit nodig, gezien het aantal oproepen rond partnergeweld bij de hulplijnen vorig jaar met 85% steeg.

Maartje De Vries van Marianne: 'We zijn nog veraf van echte gelijkheid, maar strijd loont'

Maartje De Vries van PVDA-vrouwenbeweging Marianne was een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is van Knack. 'De strijd voor gelijkheid blijft een absolute noodzaak, net omdat de ongelijkheid nog groot is en structureel zit ingebakken in onze samenleving.'

PVDA dient in alle parlementen voorstel in om avondklok af te schaffen

De PVDA dient in alle parlementen van het land een voorstel in om de avondklok af te schaffen. “Het wordt tijd dat alle partijen klare wijn schenken over deze drastische maatregel”, zegt PVDA-fractieleider in het Vlaams parlement Jos D'Haese.

Evaluatiecommissie bevestigt de dringende nood aan decriminalisering abortus

Volgens het laatste rapport van de Nationale Evaluatiecommissie Abortus moeten nog steeds te veel vrouwen naar Nederland reizen voor een abortus. Dat komt doordat de termijn in België te kort is. Er is ook dringend behoefte aan decriminalisering van abortus. Maar, ondanks hun mooie verklaringen bij het aantreden van de regering, maken de Vivaldi-partijen geen haast.

LIVE 8 maart: vrouwenstaking en actiedag

Volg hier alle acties in Belgie én wereldwijd op de voet

Internationale Vrouwendag - PVDA en Marianne eisen minimumloon van € 14 per uur

Vandaag, op 8 maart, de Internationale Strijddag voor Vrouwenrechten, voeren vrouwen wereldwijd actie, op straat en op de werkvloer. “De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is nog steeds groot en zit structureel ingebakken in onze samenleving. Daarom komen wij deze namiddag massaal op straat”, zegt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA. 

Vaststelling prioritaire risicogroepen voor covidvaccin loopt hopeloos vertraging op

Samen met de 65-plussers zouden deze maand ook alle risicopatiënten met ernstige gezondheidsproblemen aan de beurt moeten komen voor een prik met het covidvaccin. PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx ziet als huisarts met eigen ogen hoe deze belangrijke fase van de vaccinatiecampagne hopeloos vertraging oploopt. 

Het democratisch failliet van de crisisaanpak: pandemiewet is onaanvaardbaar

Met haar voorontwerp van “pandemiewet” gaat de regering op de ingeslagen weg verder. De manier waarop de crisis nu al een jaar wordt aangepakt, verandert niet. Nochtans is die aanpak, zowel op democratisch vlak als op het vlak van gezondheid een complete mislukking.

Volg de PVDA op de voet