PVDA wil strijd tegen seksueel geweld op alle fronten

Een nieuw onderzoek toont aan dat liefst twee derde van de Belgische bevolking ooit seksueel geweld meemaakte. “De voorbije jaren werd nog veel te weinig geïnvesteerd om dit probleem aan te pakken. Daarvoor zijn investeringen nodig bij politie, justitie, preventie en hulpverlening. Daarom moet de strijd tegen seksueel geweld op alle fronten een versnelling hoger schakelen”,  zegt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA.

PVDA wil ook arbeiders Oosterweelwerf testen op PFOS

De PVDA vraagt om naast de inwoners van de ruime omgeving van 3M ook de arbeiders van de Oosterweelwerf te testen op de aanwezigheid van PFOS in het bloed. “Nu er na twintig jaar eindelijk onderzocht wordt hoe ver PFOS zich heeft kunnen verspreiden, zijn drie zaken cruciaal”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Het onderzoek moet onafhankelijk gebeuren, verder gaan dan de straal van 3 km die nu wordt voorgesteld en ook de arbeiders die in de vervuilde grond werken moeten worden getest.”

PVDA stelt banden tussen bedrijfsleven en regeringskabinetten aan de kaak

De PVDA vroeg de ministers van de regering-De Croo naar de samenstelling van hun kabinetten en naar de banden van kabinetsmedewerkers met het bedrijfsleven. “Uit de antwoorden blijkt dat er heel wat banden zijn met grote werkgeversorganisaties, met banken en verzekeringsmaatschappijen, met multinationale adviesbureaus, met de diamantlobby en met grote energiebedrijven", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. 

Regering gaat in tegen sociaal overleg en socialistische familie komt haar belofte niet na

De regering-De Croo keurde in eerste lezing het Koninklijk Besluit (KB) goed dat loonstijgingen boven de 0,4% verbiedt. De PVDA roept de regering op om de raadpleging van de vakbondsbasis te respecteren en geen beslissing te nemen zolang die geen resultaat heeft opgeleverd.

Big Pharma spendeert miljoenen aan lobbywerk: PVDA wil maatregelen

Big Pharma kijkt niet op een cent als het aankomt op het blokkeren van de opheffing van de patenten op het Covid-vaccin. De farmalobby loopt de deur van beleidsmakers plat en geeft miljoenen uit om de besluitvorming te beïnvloeden. Ook in ons land zet de farma-industrie haar lobbymachine in gang, ontdekte de PVDA.

Genoeg is genoeg: Marianne en RedFox voeren actie tegen seksueel geweld

Met de duidelijke boodschap 'genoeg is genoeg. Stop seksueel geweld' voerden Marianne en RedFox, de vrouwenbeweging en de jongerenbeweging van de PVDA, afgelopen zondag actie onder de Gentse Stadshal.

Covid-commissie: regering probeert oppositie buitenspel te zetten met achterkamerpolitiek

De bijzondere Covid-commissie kwam vandaag bijeen om de aanbevelingen van het eindrapport over de aanpak van de crisis te bespreken. “Tot onze grote verbazing legde de Vivaldi-regering zelf een in achterkamertjes bedisselde tekst op tafel”, klaagt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger, aan.

PVDA zal nieuw plan van de regering voor woonstbetredingen aanvechten

Vandaag buigt de regering zich over een nieuw wetsontwerp over "woonstbetredingen". De politie zou een huis mogen binnendringen waar zich mensen zonder wettige verblijfsvergunning zouden ophouden. De PVDA eist dat het plan wordt opgeborgen. De partij wijst erop dat een dergelijke maatregel volstrekt onevenredig is ten opzichte van de democratische rechten.

Europees Parlement wil dat Commissie onderhandelt over opschorting patenten

Een meerderheid van het Europees Parlement steunde zonet een resolutie die de Europese Commissie oproept constructief onderhandelingen te steunen voor de opschorting van patenten. Voor Marc Botenga, die voor de PVDA in het Europees Parlement zetelt, is dit het resultaat van meer dan een jaar campagne en deel uitmaakt van The Left (de fractie van Verenigd Links, GUE-NGL)

“Basisbereikbaarheid”: een kaalslag voor het openbaar vervoer in Vlaanderen

De Vlaamse Regering wil maar liefst 1 op de 5 haltes van De Lijn schrappen. Geen enkel deel van Vlaanderen blijft gespaard. In grote steden verliezen hele wijken hun aansluiting met het centrum, in kleinere steden als Sint-Niklaas en Roeselare verdwijnt nagenoeg het hele stadsnet, en in afgelegen gebieden ontstaan er openbare vervoerswoestijnen. De oorzaak van deze afbraakpolitiek? Het decreet “basisbereikbaarheid”. Maar hoe meer de plannen bekend geraken, hoe meer ook het verzet groeit. 

Volg de PVDA op de voet