Besparen en privatiseren: De Lijn gaat verder op ingeslagen weg

De Vlaamse regering sloot zopas een nieuw ‘openbaredienstencontract’ af met De Lijn. Daarin staat geschreven wat De Lijn de komende vijf jaar moet presteren en welke middelen het daarvoor krijgt. Het plan moet “de basis vormen voor de ambitie om openbaar vervoer aantrekkelijker, duurzamer en performanter te maken”. De Vlaamse regering vraagt aan De Lijn om de "kostenefficiëntie" verder op te voeren. Lees: opnieuw meer doen met minder centen.

Engie-Electrabel: al 1,1 miljard overwinst dit jaar. Hoe lang gaan we dit nog accepteren?

Uit de nieuwe kwartaalcijfers van Engie-Electrabel blijkt dat het bedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar dankzij de hoge energieprijzen 1,112 miljard euro overwinsten realiseerde met de Belgische kerncentrales. “De energiereus boekt nu al bijna een jaar enorme winsten op kap van de consument. Wij betalen letterlijk de overwinsten van Engie-Electrabel. Hoe lang gaan we dit nog accepteren?”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. De PVDA vraagt al sinds het begin van de crisis om de overwinsten af te romen en de opbrengsten te gebruiken om de energieprijzen te blokkeren.

Zaak-Borealis: PVDA wil met wetsvoorstel de aansprakelijkheid uitbreiden van bedrijven die werken met onderaannemingen

Onlangs werd een geval van extreme uitbuiting en mensenhandel ontdekt op een bouwwerf van het bedrijf Borealis in Antwerpen. De PVDA gaat een wetsvoorstel indienen om de aansprakelijkheid van bedrijven die werken met onderaannemingen, uit te breiden. Doel is dat de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk is voor de volledige betaling van de lonen van de werknemers, ongeacht hoeveel onderaannemers er zijn en ongeacht de sector.

Hittegolf, droogte, overstromingen... drie zijden van hetzelfde wanbeleid

In Zuid-Europa woeden op veel plekken bosbranden. En ook bij ons is de droogte extreem en de temperaturen abnormaal hoog. Maar waarom doen wij het op vlak van watervoorziening slechter dan landen als Spanje en Portugal, waar veel minder neerslag valt? Daarvoor moeten we naar het wanbeleid van de voorbije jaren kijken. De PVDA heeft tien voorstellen om het tij te keren en de droogte aan te pakken. Want water is een basisbehoefte voor iedereen. Ook in droge en warme periodes.

PVDA vraagt harde aanpak sociale dumping op bouwwerven

De PVDA vraagt een harde aanpak van sociale dumping op bouwwerven, nadat een extreem geval van sociale dumping op een werf van Borealis aan het licht is gekomen. De partij vraagt dat de verantwoordelijkheid voor het opleggen en controleren van sociale normen op bouwwerven bij de opdrachtgever wordt gelegd.

Als Frankrijk de prijzen aan de pomp kan verlagen, waarom België niet?

Terwijl de prijzen voor diesel en benzine in België rond de twee euro per liter blijven, betaalt men in Frankrijk vanaf september anderhalve euro. Dat komt door een accijnsverlaging én een prijsverlaging door de oliemultinational TotalEnergies. Oppositiepartij PVDA eist dat de Belgische regering dezelfde maatregelen doorvoert. Sofie Merckx, voorzitter van de PVDA-fractie in de Kamer: “Als Frankrijk de prijzen aan de pomp kan verlagen, waarom België niet"

“Deal met Engie schuift toekomstige rekening door naar de samenleving”

Ondanks eerdere beloftes kondigt de federale regering vandaag aan dat ze in de toekomst meebetaalt voor het kernafval en de risico’s bij het langer ophouden van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Met deze Engiedeal gaat de regering plat op de buik voor Engie-Electrabel”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

“Fiscale hervorming Van Peteghem maakt ons belastingsysteem alles behalve rechtvaardiger”

Een verhoging van de btw, aanpassing van de tarieven van de personenbelasting in het voordeel van de hoogste inkomens, geen belasting op de grote vermogens... “De fiscale hervorming die de minister van Financiën voorstelt, is geen stap naar meer fiscale rechtvaardigheid, integendeel”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Regering wil gepensioneerden en werklozen inschakelen voor personeelstekort in de zorg, PVDA: “Meer flexibiliteit is geen oplossing”

De Vivaldi-regering keurde vandaag een pakket noodmaatregelen goed om het nijpende personeelstekort in de zorg te verhelpen. “De regering wil mensen meer overuren laten draaien, harder laten werken, en gepensioneerden, werklozen en studenten inschakelen voor flexiwerk. Dat zijn net de recepten die ervoor gezorgd hebben dat de zorgsector vandaag met de rug tegen de muur staat”, reageert Sofie Merckx, fractieleidster van PVDA in de Kamer en zelf huisarts.

Raoul Hedebouw (PVDA) over pensioenakkoord: “Woordbreuk over zware beroepen is totaal”

Na negen onderhandelingsrondes en tientallen uren van besprekingen en discussies staat er in het pensioenakkoord van de Vivaldi-regering geen letter over de zware beroepen. Een regeling voor die zware beroepen was nochtans een uitdrukkelijke belofte toen de pensioenleeftijd destijds verhoogd werd naar 67 jaar. “Zelfs het pensioen op 60 jaar na een loopbaan van 42 jaar staat er niet”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “De nood is nochtans hoog. De mensen raken kapotgewerkt. Steeds meer mensen vallen ziek uit door het werk.”