PVDA start petitie tegen #HomansHeffing

De PVDA start een petitie tegen de invoering van de energiecorrectie die minister Homans wil invoeren voor sociale woningen. “Met de Homansheffing treft de minister opnieuw de zwaksten in onze samenleving”, zegt voorzitter Peter Mertens. “De factuur doorschuiven naar kwetsbare mensen: dat lijkt stilaan wel het DNA van de N-VA. Met onze petitie vragen we om de huurprijzen niet te verhogen, maar in te zetten op duurzame renovaties en een verlaging van de BTW op energie.”

'Ons pensioenstelsel zakt weg als een pudding, en de groene en blauwe plannen voorspellen weinig goeds'

'We moeten de wettelijke pensioenen geleidelijk verhogen en niet privatiseren', reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens op de pensioenplannen van Groen en Open VLD in een opinie op Knack.be.

Traditionele partijen willen automatische koppeling van loon aan anciënniteit afschaffen 

De traditionele partijen willen de automatische koppeling van de lonen met de anciënniteit ongedaan maken, een oude droom van de werkgevers. Dit zou een meerderheid van de werknemers in ons land, zowel bij de openbare diensten als in de privé, treffen. De PVDA is de enige partij die zonder verpinken pleit voor het behouden van een automatische loonsverhoging gekoppeld aan de leeftijd van een werknemer.

PVDA verzet zich tegen nieuwe verlaging vennootschapsbelasting

De PVDA wil de geplande verlaging van de vennootschapsbelasting van 29% naar 25% blokkeren, nu blijkt dat de belastinghervorming een gat van minstens 1 miljard euro dreigt te slaan in de begroting. “In tegenstelling tot wat de regering-Michel ons heeft wijsgemaakt, is de belastingverlaging voor multinationals verre van budgetneutraal. Het is de bevolking die na de verkiezingen de rekening zal betalen.”

PVDA vraagt dat Planbureau miljonairstaks toch berekent

Acht op de tien mensen zijn voor een miljonairstaks. Toch zegt het Planbureau niet in staat te zijn om deze pijler uit het PVDA-programma te berekenen. De PVDA vraagt dat het Planbureau zijn simulatiemodel op punt stelt zodat de impact van deze maatregel voor rechtvaardige fiscaliteit toch kan berekend worden. “Er zijn voldoende studies en cijfers over de grote vermogens beschikbaar”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De regering geeft het Planbureau de opdracht om de programma’s door te rekenen, maar blijkbaar geldt dat alleen voor verkiezingsvoorstellen die braaf binnen de lijntjes kleuren, niet voor de miljonairstaks van de PVDA.”

PVDA vraagt dat België politiek asiel verleent aan klokkenluider Julian Assange

België moet politiek asiel verlenen aan klokkenluider Julian Assange, vindt de PVDA. Assange werd zopas gearresteerd. Jarenlang kreeg hij politiek asiel van Ecuador, toegekend door ex-president Rafael Correa. De nieuwe Ecuadoraanse president volgt echter de belangen van de Verenigde Staten en besliste om het asiel van Julian Assange in te trekken.

Nee aan de kilometertaks, ja aan beter openbaar vervoer

Van links tot rechts willen partijen een kilometertaks invoeren. Die kan honderden euro’s per jaar kosten. Zo’n taks is asociaal, want hij treft opnieuw de gewone werkende mensen. Hij betekent weinig voor het klimaat, omdat er onvoldoende alternatieven voor de auto zijn. En hij ondermijnt onze privacy. In plaats van ons blauw te betalen aan groene taksen, kunnen we beter investeren in beter openbaar vervoer als alternatief voor de wagen.

Duurdere antibiotica: inefficiënt, sociaal onrechtvaardig én onwettig

De verhoging van de prijs voor antibiotica – een plan van minister van Volksgezondheid Maggie De Block – kostte de patiënten 24 miljoen euro, is niet doelmatig en bovendien onwettig. En minister De Block wist dit.

'Mensen straffen met een kilometertaks is sociaal onrechtvaardig'

De Vlaamse regering plant de invoering van een kilometerheffing op het hele Vlaamse wegennetwerk. Een slecht idee, vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'De kilometertaks is asociaal en ondermijnt onze privacy. In plaats van ons blauw te betalen aan groene taksen, kunnen we beter investeren in beter openbaar vervoer', schrijft hij in een opinie op Knack.be.

PVDA lanceert petitiecampagne “Stop de kilometertaks”

De PVDA lanceert vandaag een petitie tegen de kilometertaks. De linkse partij reageert hiermee tegen de plannen van de Vlaamse regering om een kilometerheffing in te voeren op het hele Vlaamse wegennetwerk. “Een slecht idee”, vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De kilometertaks is asociaal en ondermijnt onze privacy. In plaats van ons blauw te betalen aan groene taksen, kunnen we beter investeren in beter openbaar vervoer.”

We hebben jouw steun nodig