De politieke verantwoordelijkheid voor het PFOS-schandaal is verpletterend

De onderzoekscommissie PFOS onderzocht de afgelopen maanden hoe het komt dat de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht pas zo laat aan het licht is gekomen en waarom er geen maatregelen werden genomen om de volksgezondheid te beschermen. Het eindverslag van de commissie blijft echter op de vlakte over de verpletterende politieke verantwoordelijkheid in dit dossier.De PVDA diende daarom samen met Groen het volgende amendement in op het eindverslag, dat door de de N-VA, Open VLD en CD&V werd weggestemd.

Commissie overstromingen: traditionele partijen ontlopen verantwoordelijkheid

De traditionele partijen houden elkaar de hand boven het hoofd. Ze houden de PVDA bewust buiten de besprekingen en bedisselen de conclusies van de commissie over de overstromingen onder elkaar. De PVDA wijst op vier essentiële zaken die de conclusies van de traditionele partijen niet aanraken.

Hoorzitting evaluatie Zorgpersoneelfonds: PVDA eist volwaardige controle op besteding middelen

Vandaag, woensdag 23 maart, vindt er in de Kamercommissie Volksgezondheid een hoorzitting plaats met de vakbonden, de ziekenhuisdirecties en de beroepsverenigingen over het evaluatierapport van het Zorgpersoneelfonds. Dat rapport werd in juli 2021 aan het parlement bekendgemaakt.

Cijfers energiewaakhond CREG bevestigen miljarden overwinsten voor Engie-Electrabel

Uit de langverwachte winstcijfers die energiewaakhond CREG vandaag vrijgeeft, blijkt dat Engie-Electrabel in de periode 2021-2024 3,2 miljard euro winst zal boeken met de niet-verlengde kerncentrales. “De CREG bevestigt zwart op wit wat wij al maanden zeggen. Nu is het tijd om deze miljarden overwinsten af te romen en de opbrengst te gebruiken om de energiefactuur van de mensen te verlagen”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens.

“Herwaardeer het groeipakket, een kind is overal evenveel waard”

Een Vlaams gezin verliest volgens berekeningen van de Gezinsbond 208 euro per kind per jaar door de besparingen van de Vlaamse regering op het kindergeld.

PVDA-resolutie veroordeelt misdadige oorlog van Poetin en roept op tot onderhandelingen

De PVDA veroordeelt de oorlog van Rusland tegen Oekraïne onvoorwaardelijk en ondubbelzinnig. De partij heeft daarover een resolutie ingediend in de Kamer. In de resolutie van de meerderheid stemde de PVDA vóór de artikels van de resolutie die aan deze strenge veroordeling uiting geven. De partij steunt de verzoeken die oproepen tot een staakt-het-vuren, een terugtrekking van de troepen en die het belang van diplomatieke oplossingen onderlijnen.

PVDA eist dat Vivaldi wet verplichte vaccinatie zorgpersoneel begraaft: “1 op 10 zorgverleners ontslaan is waanzin”

De Vivaldi-regering wilde deze dinsdag, 15 maart, in de Kamercommissie Volksgezondheid haar wetsontwerp agenderen om vaccinatie tegen Covid-19 te verplichten voor onder andere (tand)artsen, vroedvrouwen, verpleeg- en zorgkundigen en psychologen. Na vakbondsprotest deze ochtend voor het parlement werd het punt op de agenda uitgesteld. 

De btw enkel tijdens de zomer verlagen en de brandstofaccijnzen met amper 17 cent doen zakken? De regering houdt de mensen voor de gek

“Moest het de regering ontgaan zijn: de gasfactuur is op een jaar tijd met meer dan tweeduizend euro gestegen. Ze doet daar nu amper negentig euro af met een btw-verlaging die alleen maar tijdens de lente en de zomer geldt. De prijzen aan de pomp liggen voor het eerst in de geschiedenis boven de twee euro per liter, en daar stelt de regering een verlaging van de accijnzen met amper 17 cent tegenover. De regering laat de gezinnen in ons land in de kou staan, nog maar eens”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “Het energieakkoord dat met de grote trom aangekondigd werd, blijkt een maat voor niets.”

Overwinsten grote energiebedrijven afromen om factuur te verlagen: ons wetsvoorstel ligt op tafel

Nu de Vivaldi-regering eindelijk de bocht lijkt te nemen voor een algemene btw-verlaging op elektriciteit en gas, dient PVDA een wetsvoorstel in om deze maatregel te financieren met de overwinsten die energiemultinationals momenteel boeken dankzij de hoge energieprijzen. De linkse partij wil zo ook de energieprijzen bevriezen op een veel lager niveau dan vandaag, zoals Frankrijk dat gedeeltelijk deed voor de elektriciteitsprijzen.

5 onmisbare feiten over de vrouwenstaking van 8 maart 2022 in België

Het Collecti.ef 8 maars riep voor de vierde keer op tot een vrouwenstaking. Een oproep die steeds meer bijval krijgt bij tal van vrouwenorganisaties. De vakbonden dienden in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale stakingsaanzegging in. Natuurlijk voerden ook de PVDA en haar vrouwenbeweging Marianne mee actie voor een echt feministisch beleid.