"Vlaams parlement omzeilt pensioenplafond al tien jaar langer dan Kamer"

De constructie om parlementsleden een hoger pensioen dan het plafond Wijninckx toe te kennen, voerde het Vlaams parlement tien jaar eerder dan de Kamer in. Met een nieuwe onthulling toont de PVDA aan dat de ‘vzw Pensioenen de Vlaamse volksvertegenwoordigers’, die door de parlementsleden zelf beheerd wordt, in 2004 al een constructie heeft opgezet om pensioenen tot 20 procent boven het plafond uit te kunnen betalen. Ook Vlaamse parlementsleden kunnen dus een bonus van 1.500 euro bovenop het wettelijk maximum van 7813 euro bruto krijgen. “‘Wat we zelf graaien, graaien we beter’ moeten ze in het Vlaams parlement gedacht hebben”, zegt PVDA-fractieleider Jos D’Haese, die oproept om parlementsleden een gewoon werknemersstatuut te geven om dergelijke privileges af te schaffen.

Marc Botenga (PVDA): “Neen aan Europese koolstoftaks. Stop met de mensen te doen betalen.”

Het Europese emissiehandelsysteem (ETS) wordt uitgebreid met fossiele brandstoffen voor verwarming en wegvervoer, waaronder benzine en aardgas. Dat besliste een meerderheid in het Europees Parlement. Vooruit, Open Vld en CD&V steunden het voorstel. De PVDA stemde tegen. “Dit is een nieuwe belasting die de mensen hard zal treffen, zonder dat we onze klimaatdoelstellingen halen”, zegt Marc Botenga, Europees parlementslid voor PVDA.

Sofie Merckx (PVDA): “Wisselmeerderheid is enige manier om uit impasse te komen in abortusdossier”

“Nu CD&V de aanbevelingen van de experts naast zich neerlegt en zo het abortusdossier opnieuw in de koelkast wil steken is een wisselmeerderheid de enige manier om uit deze impasse te geraken.” Dat zei Sofie Merckx, huisarts en fractievoorzitster van de PVDA vandaag in de Kamer.

“Ook gewone parlementsleden overschrijden wettelijk pensioenplafond”

Kamerleden kunnen via een extra rente tot 1.500 euro boven het plafond-Wijninckx ontvangen aan pensioen. “Net zoals de illegale vergoedingen voor gewezen Kamervoorzitters gaat het om een constructie die door politici zelf is uitgewerkt”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “Hoog tijd om voor altijd komaf te maken met die zelf ontworpen voordelen. Wij stellen voor om parlementsleden een gewoon werknemersstatuut te geven.”

Sterren staan gunstig voor een echte Miljonairstaks

Een nieuwe studie van de Nationale Bank geeft aan dat de vermogensongelijkheid in ons land roter is dan gedacht. Het is een zoveelste element dat aantoont waarom het van groot belang is om een miljonairstaks in te voeren. Nu woensdag 19 april zal de PVDA haar wetsvoorstel hieromtrent indienen in de Kamercommissie Financiën.

Luxereizen: PVDA wil besparen op budget Charles Michel

Het reisbudget van Charles Michel, ex-premier van België en tegenwoordig voorzitter van de Europese Raad, swingt flink de pan uit. In 2024 voorziet hij liefst 2 miljoen euro voor reizen. Daarmee geeft hij vier keer meer uit aan reizen dan zijn voorgangers. “En met welk resultaat?”, reageert Marc Botenga, europarlementslid voor de PVDA. Hij wil dat het Europees Parlement zich verzet tegen de budgetstijging.

Peter Mertens (PVDA): “Effectloze effectentaks laat grootste vermogens ongemoeid”

PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens legt uit waarom de meest kapitaalkrachtige Belgen geen of nauwelijks effectentaks betalen: “De reden is eenvoudig: de allerrijksten hebben hun vermogen niet op effectenrekeningen staan en ontsnappen zo probleemloos aan de taks.”

De Europese Unie wil opnieuw de besparingstoer opgaan

Tijdens de Covid-19-periode waren de Europese besparingsregels opgeschort, maar nu zijn de Commissie en de Europese regeringen het roerend eens om ze opnieuw in te voeren. Sommige hervormingen zouden de bestaande regels zelfs nog erger kunnen maken. Dat is onaanvaardbaar. Het zou een sociale en ecologische ramp zijn.

“Stuur geen politie op het personeel van Delhaize af”

De directie van Delhaize slaagt er niet in de vastberadenheid van haar personeel te breken. Daarom stuurt ze nu deurwaarders en politie op de stakers af. "Dat een multinational de politie inzet in een sociaal conflict is onaanvaardbaar", zegt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. "Wij roepen de minister van Binnenlandse Zaken op om dit onrechtmatige optreden van de politie op te helderen. Dergelijke interventies mogen niet opnieuw voorkomen. We vragen de burgemeesters ook om geen politie te sturen naar de stakingspiketten."

5.000 jobs dankzij PVDA's Zorgpersoneelfonds

Het Zorgpersoneelfonds schepte ruim 5.000 voltijdse jobs in de zorg. Dat bevestigt minister Vandenbroucke (Vooruit). In 2019 kwam het Zorgpersoneelfonds er op initiatief van de PVDA en onder de aanhoudende druk van het personeel en hun vakbonden. “We zijn trots dat we vanuit de oppositie hebben kunnen zorgen voor deze broodnodige jobs in de zorg”, vertelt Sofie Merckx, huisarts en federaal fractievoorzitster voor de PVDA. Tegelijk stelt de PVDA vast dat de crisis in de zorg steeds dieper wordt. “Wij vragen daarom een verviervoudiging van het Zorgpersoneelfonds”, stelt Merckx.