PVDA komt op voor cultuursector in beweging: Vivaldi, hervorm het kunstenaarsstatuut op basis van echt overleg

Sinds het ontwerp voor de hervorming van het kunstenaarsstatuut verscheen, uit de cultuursector zijn diepe bezorgdheid en mobiliseert hij zich voor een volslagen ander statuut. Verschillende beroepsfederaties en vakbonden roepen Vivaldi op om de hervorming te herzien, en dit keer op basis van écht overleg. De regering is koppig. Ze wil haar wetsontwerp binnenkort zomaar door het parlement jagen.

Ziekenhuisfinanciering: PVDA stelt vijfjarig gewaarborgd budget voor om focus te verplaatsen naar gezonde burgers en tevreden zorgwerkers

Acht op de tien ziekenhuizen bouwt zorg af door personeelstekort. Bij de Kamer lopen de debatten verder rond de hervorming van ziekenhuisfinanciering. PVDA-fractieleidster Sofie Merckx trekt lessen uit de hoorzittingen van de laatste weken: “De sector loopt leeg van haar werkkrachten. De oorzaak? De ratrace naar ‘efficiëntie’. Meer van dat zal niks oplossen.” De linkse partij formuleert een voorstel om de ziekenhuizen anders te financieren: “Geef de ziekenhuizen vijf jaar lang een gewaarborgd budget en reken ze af op twee nieuwe doelstellingen: een gezondere bevolking en tevreden zorgwerkers.”

Kamercommissie bespreekt wetsvoorstel om van 8 mei officiële feestdag te maken

De Kamercommissie Sociale Zaken bespreekt morgen het PVDA-wetsvoorstel om van 8 mei opnieuw een officiële feestdag te maken. De linkse partij wil van 8 mei, de verjaardag van de overwinning op het fascisme, een jaarlijkse vrije dag maken, om te herdenken en te waarschuwen. “Op 8 mei 1945 tekende nazi-Duitsland de onvoorwaardelijke overgave. Een dergelijke feestdag is belangrijk, want het fascisme is niet weg. Het kan altijd terugkeren. Morgen start de Kamercommissie de discussie over het wetsvoorstel. Dat is een belangrijke eerste stap om te zorgen dat deze feestdag er opnieuw komt”, zegt Peter Mertens, federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

Baarmoederhalskanker: de PVDA vraagt onmiddellijke financiering van HPV-tests en het herfederaliseren van preventie

Oud Schepen in Borgerhout voor Vooruit Stephanie Van Houtven zal sterven aan baarmoederhalskanker. PVDA-fractieleidster en huisarts Sofie Merckx reageert geschokt: “Ze is amper 39 jaar. Haar ziekte was perfect te vermijden als er HPV-tests gebruikt waren, zoals beslist werd in 2019. Maar de vier bevoegde ministers bereiken al drie jaar lang geen akkoord over wie de kosten gaat dragen. De federale overheid moet onmiddellijk ingrijpen om de HPV-tests te financieren. Ze zou ook volledig bevoegd moeten worden voor de preventie van ziektes.”

Farmabedrijf gijzelt ziekteverzekering en patiënten met 40 keer hogere prijs mucomedicijn dan reële productieprijs

Als het van farma-bedrijf Vertex Pharmaceuticals afhangt, moet onze ziekteverzekering 89 miljoen euro per jaar opleggen voor het levensreddende mucomedicijn Kaftrio.

In 2024 moet ons minimumpensioen € 1.750 zijn door inflatie, berekent de PVDA-studiedienst

Iedereen ziet het, de inflatie groeit - 9,65% volgens de laatste cijfers -, het leven wordt steeds duurder. Als we rekening houden met de inflatie, is een minimumpensioen van 1.500 euro in 2019 gelijk aan 1.750 euro in 2024. Dat berekende de studiedienst van de PVDA.

Vlaamse regering offert mensenrechten op voor nationalistisch project

Door uit Unia te stappen en een eigen Vlaams mensenrechteninstituut op te richten, zet de Vlaamse regering volgens linkse oppositiepartij PVDA een stap terug in de aanpak van discriminatie.

PVDA dient opnieuw wetsvoorstel in om abortus uit het strafwetboek te halen en vraagt om de spoedbehandeling

De PVDA zet het gezamenlijk wetsvoorstel over abortus, dat in 2019 door 8 partijen werd meeondertekend, weer op de agenda.

Dwanglicenties voor goedkopere medicatie? Vraag en antwoord over het wetsvoorstel van de PVDA

De PVDA diende een wetsvoorstel in rond dwanglicenties voor geneesmiddelen (1). Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft dit onderzocht en er op dinsdag 14 juni 2022 een rapport over gepubliceerd. We leggen hieronder stap voor stap uit waarom dit een goed idee is. (2)

Sociaal wonen: “Heksenjacht voor sociaal huurders, subsidiekraan voor projectontwikkelaars”

“De afgelopen dagen is de woonvisie van de Vlaamse Regering nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden: eerst schrapt men mensen van de wachtlijsten door de voorwaarden strenger te maken, en vervolgens worden de overschotten voor sociaal wonen naar vastgoedontwikkelaars doorgesluisd”, stelt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid voor de PVDA.