Hoe N-VA en Open Vld proberen te beletten dat de PVDA doorbreekt

De rechtse partijen N-VA en Open Vld weigerden dinsdag 26 maart in de bevoegde Kamercommissie de PVDA te erkennen als nationale partij. Zij blokkeren daarmee een groot deel van de dotatie waar de linkse partij recht op heeft.

Nieuwe agressie tegen Gaza gevoed door het electorale cynisme van premier Benjamin Netanyahu

Sinds dit weekend flakkert het geweld in Palestina weer op. Israël bombardeert opnieuw de Gazastrook. Het zet daarvoor grof geschut in. De PVDA is solidair met het Palestijnse volk, dat slachtoffer is van een nieuwe Israëlische agressie, gevoed door het electorale cynisme van premier Benjamin Netanyahu.

Europese betoging: “Sociale dumping is oneerlijk en gevaarlijk”

Op initiatief van de ETF (European Transport Worker's Federation) betogen op 27 maart in Brussel spoorwegbeambten, bus- en vrachtwagenchauffeurs, luchtverkeersleiders, taxichauffeurs, enz. voor kwaliteitsvolle jobs in de transportsector. We spreken met treinbegeleidster Farah en vrachtwagenchauffeur Dennis, beiden PVDA-kandidaten bij de Europese verkiezingen. Ook zij zullen mee de straat opgaan.

Rechtse partijen blokkeren dotatie van PVDA

De rechtse partijen N-VA, Open VLD en MR hebben dinsdag 26 maart in de bevoegde kamercommissie geweigerd om de PVDA te erkennen als nationale partij. Zij blokkeren daarmee definitief een groot deel van de dotatie waar de linkse partij recht op heeft.

Parlement verwerpt klimaatwet: “Dit is het einde niet. Een klimaatgeneratie is opgestaan en zal niet opgeven”

Na een bewogen week werd de fameuze klimaatwet verworpen door het parlement. “Maar dat betekent niet dat de strijd gestreden is”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw. “Een klimaatgeneratie is opgestaan en ze zal niet opgeven. We hebben gezien dat het mogelijk is om zaken in beweging te krijgen als we met z’n allen druk van onderuit uitoefenen. We zetten de strijd voor een sociale en duurzame klimaatrevolutie dus voort.”

IPA: loonblokkeringswet moet weg

Het zit muurvast. Er komt geen interprofessioneel akkoord (IPA) om een maximale loonstijging voor de komende twee jaar vast te leggen. Dat komt door de loonwet die elke echte loonsverhoging onmogelijk maakt. De PVDA vraagt dat die wet wordt ingetrokken zodat de loononderhandelingen vrij kunnen verlopen.

PVDA steunt herziening Grondwetsartikel 7bis om klimaatwet mogelijk te maken

Op zondagavond 24 maart namen enkelen honderden mensen deel aan een vredevolle actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de wetstraat om de herziening van het Grondwetsartikel 7bis te eisen. Die herziening is cruciaal om de goedkeuring van een klimaatwet mogelijk te maken. 

Groot deel vakbondsachterban verwerpt IPA (en we begrijpen hen)

De Algemene Centrale, de grootste centrale van het ABVV, verwerpt met grote meerderheid het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). Het is “een ware kaakslag voor al degenen die niet meer rond komen” met deze minimale loonsverhogingen. In andere centrales is het debat nog bezig.  

PVDA heeft nationaal lijstnummer 12, en dat is om meer dan één reden historisch

De PVDA trekt op 26 mei als nationale partij met lijstnummer 12 naar de kiezer. Voor de eerste keer in meer dan 40 jaar is er een nationaal lijstnummer voor een partij die ook in het hele land opkomt.

Deel het loon van Juncker door drie, en andere PVDA-voorstellen om een einde te maken aan Europese graaicultuur

De PVDA stelt vandaag, donderdag 21 maart, haar Europese verkiezingsprogramma voor. Bij de 175 concrete voorstellen springt er één bijzonder in het oog: het loon van Commissievoorzitter Juncker door drie delen. De PVDA wil zo een einde maken aan de privileges van de eurocraten die te ver af staan van de mensen en te dicht aanschurken bij multinationals.

We hebben jouw steun nodig