Het gaat knallen op 5 december

De beweging tegen de regering-Jambon breidt uit. Na de VRT, De Lijn en de culturele sector roepen nu ook 118 organisaties uit het middenveld op tot acties. Het Vlaanderen van morgen kapot besparen, meneer Jambon? Da gade gij ni bepalen.

Global Strike: laat de grote vervuilers betalen voor de sociale klimaatrevolutie

Venetië staat onder water, Australië en Californië hadden af te rekenen met verschrikkelijke bosbranden, bijna een miljoen mensen moesten vluchten voor overstromingen in de Hoorn van Afrika en België ontsnapte deze zomer op het nippertje aan een groot watertekort. Tenzij we radicaal van koers veranderen, gaan we allemaal moeten boeten voor de vervuiling van een kleine groep multinationals en het onverantwoorde beleid van de traditionele partijen. Een geslaagde Global Strike op 29 november is dus van groot belang in de strijd voor een echte, sociale klimaatrevolutie.

Overwinning: Brusselse regering annuleert geplande handelsmissie naar Israël

Vandaag vernamen we in de media dat de Brusselse regering van plan is de economische missie naar Israël van begin december te annuleren. Dat gebeurt onder druk van de PVDA, die vorige maand in het Brussels parlement een resolutie indiende om dergelijke economische missies niet meer te organiseren, en van het middenveld.

NMBS: “Hier botsen twee tegenovergestelde visies op het spoor”

Infrabel-CEO Lallemand pleitte gisteren in het parlement voor de afbouw van openbare diensten. Onbegrijpelijk, vindt de PVDA. De linkse partij pleit voor meer investeringen en meer personeel. Maar ook voor de fusie van Infrabel en NMBS. “Dat zou veel efficiënter zijn.”

N-VA-bestuur Edegem hakt in op gemeentepersoneel en dienstverlening

Vorige week maakte het Edegemse gemeentebestuur zijn plannen voor de gemeente bekend. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen heeft N-VA er een volstrekte meerderheid. Het bestuur leverde niets minder dan een oorlogsverklaring af. Het wil 30% snoeien in het personeelsbestand van de gemeente. Tal van diensten worden uitbesteed aan de privé. Stuk voor stuk plannen ten koste van jobs en dienstverlening, waar de burger de dupe van wordt.

Palestina: PVDA dringt aan op annulering economische missie van Brussels Gewest naar Israël

De PVDA-fractie heeft een resolutie ingediend bij het Brussels parlement om de parlementsleden van de meerderheid te vragen de nieuwe economische missie naar Israël, die plaats zou moeten vinden tussen 8 en 12 december eerstkomend, af te lasten.

Geweld tegen vrouwen, een kwestie van nationale veiligheid

Aurélie en Jill waren twee jonge vrouwen. Jonge vrouwen met een leven, passies, liefdes, plannen. Maar ze werden nummer 20 en 21. Allebei werden ze in dezelfde week door hun ex-partners vermoord. Er waren dit jaar al 21 femicides of vrouwenmoorden in België. Het wordt tijd dat geweld op vrouwen bovenaan de politieke agenda staat. Daarom komen wij op zondag 24 november op straat.

Israëlische kolonisatie: tijd voor sancties, niet voor erkenning

De beslissing van de Verenigde Staten om de Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever niet meer als onwettelijk te beschouwen, toont de voortzetting van het Palestinabeleid onder de regering Trump. Het bevestigt opnieuw dat de Verenigde Staten het internationaal recht naast zich neerleggen.

Akkoord over zorgfonds: 59 miljoen vrijgemaakt voor loontrekkenden, 8 miljoen voor zelfstandigen

De PVDA verheugt zich over het akkoord dat deze dinsdagmiddag in de parlementaire werkgroep werd bereikt. Er wordt een noodfonds “witte woede” opgericht om tegemoet te komen aan de eisen van de zorgsector. “Dankzij het begrotingsamendement dat we met PVDA neerlegden en dat eind oktober door de Kamer goedgekeurd werd, kwam voor 2019 een budget van 67 miljoen euro vrij. Voor ons is het natuurlijk belangrijk dat dit bedrag ook zo snel mogelijk op het terrein terecht komt”, reageert Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement.

Beste informateur Magnette, eén op twee gepensioneerden heeft een pensioen onder de armoedegrens

“Wij zijn blij dat informateur Paul Magnette een consensus bereikt heeft met de andere partijen over de verhoging van ons pensioen”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. “Al twee jaar voert de PVDA campagne voor betere pensioenen. Dat heeft geleid tot talrijke verkiezingsbeloftes. Twee maanden geleden, op 11 september 2019, lanceerden wij onze burgerwet: minstens 1.500 euro nettopensioen voor wie 40 jaar gewerkt heeft. Ondertussen zijn er al 85.000 burgers die deze wet samen met ons willen indienen.”

We hebben jouw steun nodig