PVDA vraagt recht op rampverlof voor slachtoffers watersnood

Terwijl de slachtoffers van de overstromingen geconfronteerd worden met het heropbouwen van hun leven, moeten sommigen onder hen al terug aan het werk. Dat is een onmogelijke situatie. De PVDA stelt voor om met onmiddellijke ingang een rampverlof in te voeren.

Overstromingen: faalt de staat?

Dat het noodweer extreem was, staat vast. Maar wat ook steeds duidelijker wordt, is dat de overheid gefaald heeft om haar burgers beter te beschermen. En dat ondanks de grenzeloze inzet en solidariteit van de hulpdiensten op het terrein. De aanpak van de ramp toont opnieuw aan dat de opsplitsing van bevoegdheden tot chaos leidt. Elk niveau heeft ergens tekortgeschoten. Maar ook besparingen en waarschijnlijk menselijke fouten droegen bij tot de omvang van het menselijke leed na de overstromingen. Het loont de moeite om even een overzicht te maken van wat we al weten.

Waarom klimaatverandering zorgt voor extreem weer (en wat we daaraan kunnen doen)

Vorige week zorgde extreme neerslag tot verwoestende overstromingen in ons land. In twee dagen viel in het oosten en het centrum van ons land evenveel regen als op een maand tijd, of meer. Is dit dan brute pech? Een fenomeen dat we slechts om de 100 jaar meemaken?

Onmenselijke werkomstandigheden bij nieuwe bagageafhandelaar Alyzia op Zaventem

De concurrentiestrijd tussen de bedrijven die op de luchthaven van Zaventem de bagage afhandelen, woedt onverwijld verder. En de personeelsleden zijn het slachtoffer. “Dit soort omstandigheden hebben we in heel onze loopbaan nog nooit meegemaakt. We zitten allemaal op ons tandvlees”, vertellen ze.

Wat is er aan de hand in Cuba?

Cuba verkeert in crisis. De wereldwijde economisch crisis die sinds het uitbreken van Covid-19 woedt, treft het eiland extra hard. Dat komt vooral door de illegale blokkade van de Verenigde Staten, die verhindert dat Cuba op een normale manier handel kan drijven. Dit zorgt voor een tekort aan basisgoederen op het eiland. Een deel van de bevolking wordt wanhopig en her en der breken protesten uit. De westerse grootmachten jutten die protesten op in de hoop een einde te maken aan de Cubaanse revolutie. De Cubanen hebben echter geen nood aan dit soort inmenging, wel aan onze internationale solidariteit.

Koopkracht van werkende bevolking zal dalen in de periode 2021-2022: PVDA eist maatregelen om tij te keren

De levensduurte zal in 2021 en 2022 zoveel toenemen (+4,3%) dat de stijging groter zal zijn dan de loonindexering (+3,2%) en de – door de regering opgelegde – maximale loonsverhoging (+0,4%) samen. De koopkracht van de werkende bevolking zal in 2021-2022 met minstens 0,7% dalen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB). Voor iemand met een gemiddeld loon betekent dat een verlies aan koopkracht van jaarlijks 317 euro. De PVDA vraagt dringende maatregelen om het tij te keren. Concreet eist de linkse partij dat er geen Koninklijk Besluit komt dat de lonen blokkeert en dat de loononderhandelingen in de sectoren in alle vrijheid kunnen verlopen.

 

De reële problemen van de gewone Cubaan en de noodzaak om de VS-blokkade op te heffen

De gewone Cubaan kampt de laatste tijd met ernstige economische en sociale moeilijkheden in zijn dagelijks bestaan. Er is een groot tekort aan brandstof, met als gevolg ook grote vertragingen in de distributie van levensmiddelen. De energiecrisis leidt tot dagelijkse periodes van verplicht afgesloten elektriciteit, met alle ongemak van dien. De mensen staan in ellenlange rijen te wachten voor schaarse producten. De Cubaanse economie en de Cubaanse gezinnen hebben een acuut gebrek aan harde deviezen (dollars of euro’s). De economie kromp vorig jaar met 11%, de belangrijke sector van het toerisme is ineengestort door de corona-pandemie. Maar vooral de gevolgen van de zware economische en financiële blokkade tegen het eiland laten zich sterk voelen.

Eindrapport coronacommissie is maat voor niets: PVDA dient 50 alternatieve aanbevelingen in

De Kamercommissie die het gevoerde coronabeleid in ons land evalueert, stemt vandaag over haar eindrapport. “Wij dienen 50 alternatieve aanbevelingen in, want de tekst die op tafel ligt is een slag in het water”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx, die de coronacommissie een jaar lang volgde.

Vlaamse oppositie wil privatisering van de zorg tegengaan

PVDA, Vooruit en Groen vragen om het “privatiseringsdecreet”, dat mogelijk maakt dat private spelers toetreden tot openbare welzijnsverenigingen, grondig te herbekijken. De oppositiepartijen dienden daarom amendementen in op het ontwerp, waarover ze ook het advies van de Raad van State willen vragen. Met deze voorstellen willen ze meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V de kans geven tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de sector.

PVDA eist maatregelen tegen fors stijgende energieprijzen

Ondanks de belofte van de Vivaldi-regering om de energiefactuur te doen dalen, dreigt onze energiefactuur de komende maanden fors te stijgen. De PVDA wil minister van Energie Tinne Van der Straten zo snel mogelijk ondervragen in de Kamer.