Waarom militarisering een gevaar is voor democratie

Zonder democratisch debat en midden in een crisis waarbij mensen lijden onder de torenhoge prijzen, maken de Europese landen enorme sommen belastinggeld vrij om de militaire budgetten te verhogen. Die militarisering gaat gepaard met een ideologisch offensief om de geesten voor te bereiden op oorlog. Ondertussen staan grondrechten en democratische vrijheden onder druk.

De hervorming van het seksueel strafrecht: twee stappen vooruit, één achteruit

Op 17 maart 2022 keurde het parlement een hervorming van het seksueel strafrecht goed. De vrouwenbeweging vraagt al jaren meer aandacht voor het seksueel geweld en een daadkrachtiger beleid. #MeToo maakte wereldwijd grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. Ook de mobilisaties in Elsene met #BalanceTonBar en de protesten op 8 maart dwongen de regering in actie te schieten. De nieuwe tekst is een vooruitgang, maar er is nog een hele weg af te leggen voor een maatschappij zonder seksueel geweld op vrouwen. Vandaag gaan we in gesprek met Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, en Sofie Merckx, federaal fractievoorzitster van de PVDA.

Nationale actiedag blokkering brandstofprijzen op 2 april

Zaterdag 2 april houdt de PVDA in het hele land een nationale actiedag voor lagere brandstofprijzen. Met toeteracties op kruispunten en petitietochten in de wijken.

Willen de Verenigde Staten het Oekraïense volk écht helpen?

De Amerikaanse president Biden stelt zichzelf voor als een verdediger van de vrede en een als vriend van het Oekraïense volk. Maar wat is nu eigenlijk de Amerikaanse strategie ten aanzien van de oorlog in Oekraïne? En is het welzijn van de Oekraïners werkelijk de prioriteit in die strategie?

Onuitgegeven debat over burgerwet rond minimumpensioen in Kamer: “Voorstellen van regering voldoen niet”

Het voorstel, dat door meer dan 180.000 burgers werd ondertekend, pleit voor een minimumpensioen van 1.500 euro netto na een loopbaan van 40 jaar. Volgens de indieners volstaan de huidige pensioenplannen van de regering niet. Het pensioenbedrag is te laag (het zou nu eerder minimaal 1.670 euro netto moeten bedragen) en de voorwaarde dat je 45 jaar loopbaan moet kunnen voorleggen, is voor velen onhaalbaar.

Schoolvakantieregeling: PVDA roept op tot overleg tussen gemeenschappen om kalenders op elkaar af te stemmen

Het parlement van de Franse Gemeenschap stemt deze week over een decreet dat de regeling van de schoolvakanties wijzigt. Door de nieuwe wetgeving zouden de schoolvakanties in Wallonië, Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap niet langer samenvallen.

Eerste burgerwet wordt op 30 maart besproken in het parlement

Op woensdag 30 maart verdedigen enkele burgers de eerste burgerwet van het land. Het gaat over het minimumpensioen van 1.500 euro netto. Maar liefst 180.000 burgers zetten hun handtekening onder het wetsvoorstel dat werd ingediend op 11 december 2019

PVDA niet akkoord met conclusies PFOS-onderzoekscommissie: “politieke verantwoordelijkheid is verpletterend”

De PVDA kan zich niet vinden in de conclusies die CD&V, N-VA, Open VLD en Vooruit neerleggen in de PFOS-onderzoekscommissie. “Er mag over alles gesproken worden, behalve over wie politiek verantwoordelijk was voor dit dossier”, zegt Vlaams parlementslid Jos D’Haese. “Voor ons is het nochtans duidelijk: de druk vanuit de politiek om de Oosterweelwerken snel en zonder te veel meerkosten te realiseren heeft gemaakt dat er te weinig zorg is geweest voor de volksgezondheid. En het is de politiek die besliste om niet over de vervuiling te communiceren naar het publiek, waardoor er pas jaren later maatregelen zijn getroffen.”

De politieke verantwoordelijkheid voor het PFOS-schandaal is verpletterend

De onderzoekscommissie PFOS onderzocht de afgelopen maanden hoe het komt dat de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht pas zo laat aan het licht is gekomen en waarom er geen maatregelen werden genomen om de volksgezondheid te beschermen. Het eindverslag van de commissie blijft echter op de vlakte over de verpletterende politieke verantwoordelijkheid in dit dossier.De PVDA diende daarom samen met Groen het volgende amendement in op het eindverslag, dat door de de N-VA, Open VLD en CD&V werd weggestemd.

Commissie overstromingen: traditionele partijen ontlopen verantwoordelijkheid

De traditionele partijen houden elkaar de hand boven het hoofd. Ze houden de PVDA bewust buiten de besprekingen en bedisselen de conclusies van de commissie over de overstromingen onder elkaar. De PVDA wijst op vier essentiële zaken die de conclusies van de traditionele partijen niet aanraken.