Trage resultaten coronatests: PVDA interpelleert Minister Vandenbroucke met nieuwe cijfers

Uit cijfers van drie groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk blijkt dat er wel degelijk nog steeds een groot probleem is van trage covid-testresultaten. Voormalig Minister De Backer minimaliseerde dit probleem en stelde dat de overgrote meerderheid van de testresultaten wél binnen de gevraagde 24 uur beschikbaar zouden zijn. De PVDA legt echter een blinde vlek in de officiële statistieken bloot die voor een onderschatting van de reële wachttijden zorgt. Om de testresultaten tóch tijdig bij de patiënt te krijgen, is er volgens de linkse partij dringend extra labopersoneel nodig.

Voor een echte trendbreuk

Een sterke en genuanceerde Peter Mertens op de Zevende Dag. "Mensen zijn den ambras beu, maar ze willen ook een links beleid. Geen symbolische maatregelen, maar een echte miljonairstaks en 1.500 euro netto minimumpensioen."

Geen miljonairstaks? Dat meen je toch niet?!

Nee, ook met deze Vivaldi-regering moeten de rijksten niet bijdragen. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert gaf letterlijk toe dat de maatregel om de sterkste schouders te belasten louter “symbolisch” is.

Minimumpensioen van 1500 euro: netto of bruto?

Is het nu netto of bruto? De socialisten en liberalen lijken het daar niet echt over eens te zijn... Een goed teken is dat niet. Wij blijven vechten voor een minimumpensioen van €1500 netto, na 40 jaar loopbaan en vanaf nu!

Wat is Vivaldi waard?

Wat is Vivaldi waard? 

“Het beleid van de vorige regering-Michel wordt voortgezet”

“Het beleid van de vorige regering-Michel wordt voortgezet”, zegt PVDA-Kamerfractieleider Raoul Hedebouw - PVDA. “En Frank Vandenbroucke, die ik mij herinner als de man van het pensioen op 67 jaar en de afschaffing van het brugpensioen, is dat vooruitgang en vernieuwing? Voor mij niet”

Vivaldi zet liberaal beleid verder: “Hier hebben mensen niet voor gestemd”

“Dit is gewoon hetzelfde beleid als de vorige regering”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens in een eerste reactie op het Vivaldi-akkoord. “De liberalen drukken hun stempel: er komt géén miljonairstaks, de pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, ondanks alle beloftes, en de lonen blijven geblokkeerd. Daarvoor hebben mensen op 26 mei niet gestemd.” De PVDA belooft een forse, linkse oppositie, in het parlement en op straat.

PVDA: “Vlaams relancebeleid laat mensen in de kou staan”

De linkse PVDA reageert scherp op de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon. “Het lijkt wel alsof de coronacrisis totaal aan de wereldvreemde bubbel van Jan Jambon voorbijgegaan is”, reageert fractieleider Jos D’Haese. “Terwijl de armoede sterk stijgt, de wachtlijsten voor mensen met een beperking verder aangroeien en de echte economische crisis nog moet beginnen, stelt Jambon een ‘relanceplan’ voor op maat van de lobby van de grote werkgevers”, zegt D’Haese. “Waar blijft de relance voor mensen met een beperking, voor huurders, voor het zorgpersoneel? Met dit Vlaams relancebeleid blijven mensen in de kou staan”.

De recepten van Vivaldi komen uit de Zweedse kookpot

“Ja, mijnheer Bouchez. Zeker, mijnheer Bouchez.” De Vivaldi-regering staat nauwelijks in de startblokken, of daar valt de eerste hakbijl al: er komt, op vraag van de liberalen, géén miljonairstaks. “Dit is gewoon Zweeds bis”, zegt PVDA-fractieleider Raoul Hedebouw, die een “forse, linkse oppositie” belooft.

De grootste vermogens belasten: antwoord op de beste slechte tegenargumenten

Moeten de grootste vermogens worden belast? De RTBF constateert dat “de PVDA het voorstel vandaag opnieuw op tafel legt" en dat “in dit stadium het compromis vervat zit in het nogal vage zinnetje uit het Vivaldi-akkoord ‘er is een speciale bijdrage nodig vanwege de burgers met de sterkste schouders’". De RTBF deed vervolgens een bevraging onder enkele economen en juristen met een fiscale achtergrond.

Volg de PVDA op de voet