“Enough is enough”, de sociale beweging waar het Britse establishment schrik van heeft

“De opeenstapeling van oorlog, klimaatverandering, coronapandemie en een economische crisis zorgt ervoor dat de werkende klasse in het hele land zegt: ‘Genoeg is genoeg’.”  Zo beschrijft Britse vakbondsman Robert Poole de situatie aan de andere kant van het Kanaal. Daar is een ongekende en inspirerende sociale beweging aan de gang.

“Antwerp Pride moet voor het stadsbestuur meer zijn dan een marketingcampagne”

Deze week werd bekend dat een op de vier LGBTQIA+-personen te maken krijgt met fysiek geweld. Een op de drie heeft door hun geaardheid of genderidentiteit minder kansen in de samenleving. De helft voelt zich onveilig om in het openbaar zichzelf te zijn. We zijn er nog lang niet, Ben Van Duppen, woordvoerder van Mix, het LGBT+ netwerk van PVDA.  

Met de New Deal van Vandenbroucke zullen patiënten ook de komende jaren blijven wachten

“Wie zorg nodig heeft, zal moeten leren wachten.” De voorpagina van De Standaard (9 augustus) had het voordeel van de duidelijkheid. De FOD Volksgezondheid, het Riziv, Zorgnet-Icuro, de spoeddiensten ... allemaal bevestigen ze dat de zorg niet meer kan volgen. Iedereen die een beroep moet doen op onze gezondheidszorg ervaart het in de praktijk. Dermatologen, tandartsen, psychiaters... het is wachten, wachten en nog eens wachten. Of er is een patiëntenstop, en je botst resoluut op een neen.

10 maatregelen om de droogte aan te pakken

Ook in droge en warme periodes moet iedereen toegang hebben tot voldoende drinkwater en water om zich te verkoelen en te ontspannen. De PVDA stelde een 10-puntenplan op om het wanbeleid van de voorbije 50 jaar recht te trekken.

Zaak-Borealis: PVDA bekomt extra Kamercommissie over slavenarbeid in haven van Antwerpen

De ministers van Justitie en Werk, Vincent Van Quickenborne en Pierre-Yves Dermagne, worden dinsdag 30 augustus in de Kamer ter verantwoording geroepen in de zaak-Borealis. Een extra Kamercommissie (Justitie en Sociale zaken) komt dan samen op vraag van de PVDA, die elke steen in deze zaak omgedraaid wil zien.

De prijzen van geneesmiddelen zonder voorschrift gaan door het dak. De oplossing: het Kiwimodel

Gezondheidszorg wordt steeds duurder. De prijzen van geneesmiddelen zonder voorschrift en andere parafarmaceutische producten rijzen de pan uit door de inflatie. En we staan nog maar aan het begin van de prijsstijgingen. De PVDA heeft een oplossing: het Kiwimodel.

Besparen en privatiseren: De Lijn gaat verder op ingeslagen weg

De Vlaamse regering sloot zopas een nieuw ‘openbaredienstencontract’ af met De Lijn. Daarin staat geschreven wat De Lijn de komende vijf jaar moet presteren en welke middelen het daarvoor krijgt. Het plan moet “de basis vormen voor de ambitie om openbaar vervoer aantrekkelijker, duurzamer en performanter te maken”. De Vlaamse regering vraagt aan De Lijn om de "kostenefficiëntie" verder op te voeren. Lees: opnieuw meer doen met minder centen.

Engie-Electrabel: al 1,1 miljard overwinst dit jaar. Hoe lang gaan we dit nog accepteren?

Uit de nieuwe kwartaalcijfers van Engie-Electrabel blijkt dat het bedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar dankzij de hoge energieprijzen 1,112 miljard euro overwinsten realiseerde met de Belgische kerncentrales. “De energiereus boekt nu al bijna een jaar enorme winsten op kap van de consument. Wij betalen letterlijk de overwinsten van Engie-Electrabel. Hoe lang gaan we dit nog accepteren?”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Thierry Warmoes. De PVDA vraagt al sinds het begin van de crisis om de overwinsten af te romen en de opbrengsten te gebruiken om de energieprijzen te blokkeren.

Zaak-Borealis: PVDA wil met wetsvoorstel de aansprakelijkheid uitbreiden van bedrijven die werken met onderaannemingen

Onlangs werd een geval van extreme uitbuiting en mensenhandel ontdekt op een bouwwerf van het bedrijf Borealis in Antwerpen. De PVDA gaat een wetsvoorstel indienen om de aansprakelijkheid van bedrijven die werken met onderaannemingen, uit te breiden. Doel is dat de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk is voor de volledige betaling van de lonen van de werknemers, ongeacht hoeveel onderaannemers er zijn en ongeacht de sector.

Hittegolf, droogte, overstromingen... drie zijden van hetzelfde wanbeleid

In Zuid-Europa woeden op veel plekken bosbranden. En ook bij ons is de droogte extreem en de temperaturen abnormaal hoog. Maar waarom doen wij het op vlak van watervoorziening slechter dan landen als Spanje en Portugal, waar veel minder neerslag valt? Daarvoor moeten we naar het wanbeleid van de voorbije jaren kijken. De PVDA heeft tien voorstellen om het tij te keren en de droogte aan te pakken. Want water is een basisbehoefte voor iedereen. Ook in droge en warme periodes.