Commissie koloniaal verleden: de PVDA wijst op de verantwoordelijkheid van de grote families die rijk zijn geworden dankzij de kolonisatie

Het is niet het hele Belgische volk dat verantwoordelijk is voor de kolonisatie en dat herstelbetalingen moet doen. Een kleine groep van grote kapitalisten heeft zich dankzij de koloniale onderneming verrijkt. Dezelfde mensen die de arbeiders hier in België hebben uitgebuit. Het is aan hen om vandaag verantwoording af te leggen", aldus Marco Van Hees, PDVA-volksvertegenwoordiger.

Korting van één miljard op patronale bijdragen “mogelijk staatssteun,” zegt Raad van State. PVDA: “Trek dat cadeau voor het grootbedrijf in”

De federale regering besliste in oktober om de patronale bijdragen tijdens de eerste helft van 2023 met 7% te verlagen, ter compensatie van de loonindexering. In een advies op de Programmawet die het begrotingsakkoord moet uitvoeren noemt de Raad van State die maatregel nu “mogelijk staatssteun” en in contradictie met Europees recht.    

Europese Mucoweek: PVDA vraagt inzage in geheime Farmadeal

Naar aanleiding van de Europese Mucoweek vraagt de PVDA inzage in het geheim contract over de terugbetaling van het mucomedicijn Kaftrio. Want terwijl de moeizame onderhandelingen over de terugbetaling voor allerjongste patiënten na de uitzending van het VRT Journaal terug opleeft, is nog steeds niet geweten hoeveel we ondertussen voor het levensreddend medicijn betalen.    

Onaanvaardbaar loonakkoord: grootbedrijf maakt 36 miljard euro winst en toch blokkeert Vivaldi alle lonen

De Vivaldi-regering heeft zonet beslist vast te houden aan de structurele blokkering van de lonen in ons land. "De regering ontneemt de hele werkende klasse alle vrijheid om te onderhandelen over haar rechtmatige deel van de koek. Dat op een moment dat de 5.000 grootste bedrijven in België hun winst verdubbelden tot 36 miljard euro. Dan alle lonen blokkeren op 0,0% is onrechtvaardig en in tijden van koopkrachtcrisis ook helemaal onverantwoord. De regering legt de eisen van de werknemers en hun vakbonden koeltjes naast zich neer", reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw.

Rusland een terroristische staat? Wat de PVDA echt stemde in het Europees Parlement, en waarom.

Een meerderheid van het Europees Parlement keurde een resolutie goed waarin Rusland wordt aangewezen als "staatssponsor van terrorisme". De PVDA steunde het deel van de tekst dat de Russische oorlogsmisdaden krachtig veroordeelt en volle steun gaf aan de Oekraïense soevereiniteit. Zoals onze collega's van Podemos in Spanje, Die Linke in Duitsland of France Insoumise, steunde de PVDA daarentegen de eis om Rusland het etiket "staatssponsor van terrorisme" te geven niet. Ook de covoorzitter van de Europese groene fractie en onder meer Italiaanse socialisten steunden de tekst niet. De PS nam niet deel aan de stemming.

Alexia Bertrand, of de tot kunst verheven belangenvermenging

De verstrengeling van private en publieke belangen is een specialiteit van de familie Bertrand. Zowel onze nieuwe staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand, als haar vader, baron Luc Bertrand, voorzitter van de holding Ackermans & van Haaren, kunnen er weg mee.

“Steun de SolidariTeams in de eindejaarsperiode”

In de zomer barstte in ons land een groot schandaal van sociale uitbuiting van arbeiders los. Op een werf van chemiereus Borealis in de Antwerpse haven bleken tientallen gespecialiseerde arbeiders het slachtoffer van mensenhandel. De opvang die de overheid aan de slachtoffers had moeten bieden, bleef uit voor het grootste deel van hen. Onmiddellijk schoten de SolidariTeams te hulp. Een interview met initiatiefneemster Ianthe Ghaye.

Een echt ambitieuze aanpak van geweld tegen vrouwen is mogelijk

Dit jaar stierven al minstens twintig vrouwen door geweld van hun (ex-)partner. Het is nodig om druk te zetten op de regering om van de strijd tegen geweld tegen vrouwen een prioriteit te maken. Betoog mee zondag 27 november in Brussel.

Multinationals kelderen zoveelste klimaattop, tijd voor een andere koers

De fossielebrandstofindustrie is erin geslaagd om elke concrete vooruitgang op het vlak van uitstootvermindering te blokkeren. Er werd een akkoord bereikt om de schade die de klimaatverandering toebrengt in het globale Zuiden, te compenseren, maar de vraag wie dat gaat betalen, bleef onbeantwoord ... Na de zoveelste mislukte klimaattop is het hoog tijd om het roer om te gooien. Nationaliseer de energiesector: voor goedkope, groene energie.

Studie Planbureau bevestigt: strengere voorwaarden voor minimumpensioen nadelig voor vrouwen

“De maatregel gaat compleet voorbij aan de situatie van veel werkende vrouwen die ook nog eens zorgtaken opnemen”, reageert Gaby Colebunders, volksvertegenwoordiger voor PVDA. “Veel vrouwen zullen niet langer aan de voorwaarden voor het minimumpensioen voldoen en daardoor gemiddeld 440 euro pensioen verliezen.”