Bevries de energieprijzen en laat de oorlogsprofiteurs betalen voor het noodplan van de PVDA

Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer sommigen de werkende klasse willen laten betalen. De gas- en olieprijzen hebben al recordhoogten bereikt. Oorlogsprofiteurs en speculanten doen goede zaken. We moeten dringend maatregelen nemen.

PVDA wil accijnzen verlagen en prijs van brandstof onder 1,40 euro per liter brengen

Brandstof is onbetaalbaar geworden. Veel mensen hebben geen alternatief, en moeten gaan werken om de brandstof te kunnen betalen om te kunnen gaan werken. De gezinnen zijn de grote verliezers in dit verhaal, maar er zijn ook twee grote winnaars: de oliemultinationals, die recordwinsten boeken, en de overheid, die enorm veel fiscale inkomsten binnenrijft. De studiedienst van de PVDA berekende dat de prijsstijgingen jaarlijks 1,1 miljard euro opbrengen. De PVDA wil radicale maatregelen om de prijs van brandstof onder de 1,40 euro per liter te brengen, en lanceert daarom ook een petitie.

Platformwerkers: Vivaldi krabbelt terug en laat werknemers in de kou staan

Ook voor platformwerkers blijkt de arbeidsdeal van de Vivaldi-regering een slag in het water. Ondanks de mooie verklaringen zal er voor hen in de praktijk niets veranderen. Om als werknemer te worden erkend, ligt de bewijslast nog altijd bij de werknemers zelf. Het is ook aan hen om de langdurige gerechtelijke procedure in te leiden.

Belgische begrotingsdocumenten bevestigen: Pfizer-BioNTech verhoogde de prijs van het Covid-vaccin met meer dan 60%

Sofie Merckx, huisarts en fractieleider van de PVDA in de Kamer, las in de bijsturing van de Belgische begroting ingediend door mevr. De Bleeker dat België de vaccins van de omikronvariant van Pfizer zal kopen aan 19,5 euro per dosis. België is van plan 3,9 miljoen doses te kopen voor bijna 76 miljoen euro. Dit is 7,5 euro of 62,5% meer dan wat we betaalden voor de eerste vaccins van Pfizer-BioNTech. Deze verhoging is in augustus door de pers bekendgemaakt, maar niet bevestigd omdat de contracten tussen de EU en Pfizer geheim worden gehouden. Bij deze zijn de vermoedens nu bevestigd.

Op 8 maart staak ik voor een echt feministisch beleid

“Solidariteit met alle vrouwen wereldwijd.” Op 8 maart, de internationale strijddag voor vrouwenrechten, zal deze strijdkreet klinken van België tot Zuid-Afrika, van de Verenigde Staten tot India. Overal ter wereld komen vrouwen op straat voor hun rechten, voor gelijke lonen, voor sterke publieke diensten, reproductieve rechten. Ze verzetten zich tegen een opkomend rechts dat een conservatief vrouwbeeld opdringt.

Geneeskunde voor het Volk start steuncampagne voor vluchtelingen uit Oekraïne

Geneeskunde voor het Volk veroordeelt de misdadige agressie van Rusland in Oekraïne. De oorlog zorgt voor een zeer ernstige humanitaire crisis en deed al een miljoen mensen op de vlucht slaan. Wij kunnen niet werkeloos staan toekijken. Daarom lanceert Geneeskunde voor het Volk een campagne om Dokters van de Wereld te steunen in hun hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Beke maakt belofte voor meer personeel in woonzorgcentra niet waar

Nadat de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis in de vuurlinie kwamen te liggen beloofde minister Wouter Beke (CD&V) om budgetten vrij te maken voor 2.000 nieuwe personeelsleden. Uit cijfers van Lise Vandecasteele, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA, blijkt dat die belofte niet is waargemaakt. “Er kwamen amper 250 mensen bij”, zegt Vandecasteele. “Het beleid van Beke is opnieuw ‘too little too late’. Hij vat duidelijk de enorme uitdagingen voor het personeel niet. Voor hen blijft het elke dag pompen of verzuipen. Wij vragen dat de minister een ambitieus zorgplan maakt dat snel resultaten oplevert.”

Zo start de sociale lente

Basta! tegen het dure leven, tegen onbetaalbare energiefacturen. Met die boodschap kwamen 10 000 mensen op straat in Brussel. Ook Mike en Annelies, een arbeider en een horeca-medewerker, waren erbij. Volg mee met hen hoe de warme, sociale lente begon. 

Waarom de PVDA de misdadige oorlog van Poetin veroordeelt in het Europees Parlement, en zich onthoudt bij de dubbelzinnige resolutie

Waarom de PVDA de misdadige oorlog van Poetin veroordeelt in het Europees Parlement, en zich onthoudt bij de dubbelzinnige resolutie.

Misdadige oorlog van Rusland tegen Oekraïne: standpunt van de PVDA

De oorlog is gestart door Poetin. Daar is geen enkel excuus voor. De Russische troepen moeten weg uit Oekraïne. Punt. Daarnaast is er dringend een debat nodig over hoe we best naar de-escalatie gaan en de veiligheid in heel Europa kunnen garanderen. Hierbij in het kort ons standpunt.