We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Waarom wij tegen Europese migratiepact stemden: “Geen aanpak van oorzaken, maar een aanval op mensenrechten”

Deze week, op 10 april, keurde het Europees parlement het Europese pact inzake asiel en migratie goed. Wij stemden tegen. “In plaats van de oorzaken van migratie aan te pakken, valt het nieuwe Europese migratiepact liever de mensenrechten aan”, zegt onze Europese volksvertegenwoordiger Marc Botenga.

donderdag 11 april 2024

Marc Botenga in het Europees parlement.

“Zolang er steeds meer oorlogen, economische miserie en klimaatrampen zijn, zullen mensen hun thuis moeten ontvluchten. Dit pact garandeert niet eens dat vluchtelingen gelijk en solidair verdeeld worden over verschillende landen”, zegt Marc. 

De Europese Unie zou beter eerst eens stoppen met haar plundering en politieke inmenging in de laden van het Zuiden.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

“Dit pact is fout en gevaarlijk”, aldus Marc. “De Europese Unie zou beter eerst eens stoppen met het plunderen van de bodemrijkdommen van de landen van het Zuiden, en met haar politieke inmenging en haar beleid dat het klimaat aantast.”

Deze tekst maakt het in de praktijk mogelijk dat een land zijn verantwoordelijkheid ontloopt in ruil voor financiering van drones, prikkeldraad, enz. Opvang wordt een soort koehandel tussen de lidstaten, die zullen proberen politiek of financieel voordeel te halen uit het al dan niet opvangen van mensen in nood.

Dit is een enorme stap achteruit op het vlak van internationaal recht en mensenrechten.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

En in deze context ondermijnt de eengemaakte grensprocedure ieders recht op een aparte en individuele asielprocedure en beoordeling. “Dit is een enorme stap achteruit op het vlak van internationaal recht en mensenrechten. Het pact voorziet trouwens grootschalige detentiecentra aan de buitengrenzen van Europa, waar ook gezinnen en kinderen zullen kunnen worden vastgehouden”, stelt Marc.

Voor de PVDA moeten we enerzijds de oorzaken aanpakken die mensen ertoe brengen hun land te verlaten en anderzijds waardige en respectvolle opvang garanderen die de mensenrechten respecteert.