Dalende armoedecijfers: opgelet met statistieken

Voor de eerste keer daalde dit jaar het Belgische armoedecijfer. In 2021 was ‘maar’ 12,7 procent van de Belgen ‘monetair arm’ (volgens inkomen). Armoede-expert Ive Marx noemde het “een triomf waar niemand over spreekt”. Hier en daar bejubelden Vivaldi-politici hun succesvolle strijd tegen armoede. Terecht? Of schuilt er een andere realiteit achter de statistiek? De studiedienst van de PVDA zocht het uit.

“Regering moet gebouw dat Fedasil al maanden huurt, open stellen voor mensen die vandaag in de vrieskou op straat slapen”

Fedasil huurt al sinds augustus een gebouw in het centrum van Brussel, recht tegenover het Brussels parlement. Daar is plaats voor 300 mensen. De PVDA eist dat het gebouw onmiddellijk in gebruik wordt genomen om de honderden mensen, vluchtelingen en daklozen die op straat overleven, op te vangen. Het is een kwestie van politieke wil.

PVDA verzet zich tegen verstrenging LEZ: “Investeer in alternatieven voor de wagen”

De PVDA is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om de Lage Emissiezones (LEZ) van Antwerpen en Gent te verstrengen in 2026 en 2031. “Ons openbaar vervoer zit in een diepe crisis, diesel en benzine zijn peperduur, en wat is de prioriteit van deze Vlaamse regering? Een nieuw rondje pestbeleid voor mensen die hun auto nodig hebben om te gaan werken.”

“Vlaamse regering geeft cadeau van 20 miljoen aan oliemultinationals”

“Terwijl gezinnen letterlijk in de kou zitten omdat ze hun energiefacturen niet kunnen betalen, krijgen vervuilende multinationals 20 miljoen euro subsidies voor hun stroomfactuur met geld uit het Klimaatfonds”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. “Hoe kan de regering dat uitleggen? Laat ons dat geld gebruiken om de energiefactuur voor de werkende klasse te verlichten.” 

Crashen voor de eindmeet: steeds meer werknemers vallen langdurig ziek vlak voor hun pensioen

Op vijf jaar tijd is het aantal mensen die doorstromen van een ziekte-uitkering naar hun pensioen met één vierde gestegen. Dat is één van de opvallende vaststellingen uit de cijfers die PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders opvroeg bij minister van pensioenen Karine Lalieux (PS). “Wat veel werknemers aan den lijve voelen, bewijzen de cijfers zwart op wit: steeds meer werknemers crashen op enkele jaren van hun pensioen”, reageert Gaby Colebunders. “De cijfers en de realiteit tonen aan dat de vervroegd pensioen vanaf 60 jaar na 40 gewerkte jaren noodzakelijk is”.

"Corruptieschandaal toont structurele problemen met geldcultuur in Europees Parlement” Marc Botenga (PVDA-europeesparlementslid)

“Het Europees Parlement is een ons-kent-ons omgeving waar een cultuur van straffeloosheid heerst. Dat moet nu veranderen.” Marc Botenga, Europees Parlementslid voor de PVDA reageert bijzonder boos op het corruptieschandaal in het Europees Parlement. Dit weekend kwam uit dat het Belgische parket daar onderzoek naar voert. Vier mensen, waaronder vicevoorzitster van het Parlement Eva Kaili, werden opgepakt omdat ze mogelijk geldsommen ontvingen van Qatar. De PVDA eiste daarom reeds een bijzonder debat over de kwestie in de plenaire zitting van het Europees Parlement. De linkse partij vraagt echter vooral structurele maatregelen tegen corruptie en belangenvermenging, ook door grote kapitaalgroepen.

“Minimumbelasting voor multinationals is boerenbedrog”

De bewering van de Vivaldi-regering om de minimumbelasting voor multinationals te verdubbelen, zal in de praktijk een slag in het water zijn. Dat blijkt uit onderzoek van PVDA-volksvertegenwoordiger en fiscaal specialist Marco Van Hees, die de details van de federale begroting onder de loep nam. “De regering baseert zich op een bestaand belastingmechanisme dat in het verleden al multinationals buiten schot liet. Een sterk staaltje boerenbedrog dus, de bewering van de regering om de minimumbelasting op te trekken.”

Nieuwe studie: Europese regels rond onderaanneming promoten sociale afbraak

De Europese wetgeving laat bedrijven toe zich via onderaanneming te ontdoen van risico’s en kosten voor de uitvoering van het werk. Dat blijkt uit een studie van Silvia Borelli van de Universiteit van Ferrara. Onderaanneming oefent druk uit op arbeidsvoorwaarden en lonen, en zet ook het arbeidsrecht onder druk. De huidige Europese regels promoten zo een vicieuze cirkel richting sociale afbraak. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de fractie van Verenigd Links in het Europees Parlement.

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw lanceert “Doe de switch” 

Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA, lanceert samen met een ploeg van jonge talenten “Doe de switch”. “Op het werk, aan de schoolpoort, bij de bakker, ... overal hoor je dat we van de ene in de andere crisis rollen”, getuigt Raoul Hedebouw. “Terwijl een kleine groep miljardairs zich verrijkt, zegt een generatie politici tegen de mensen: ‘Isoleer uw huis, zet uw thermostaat wat lager.’ Trek uw plan, dus. Het is tijd om die oude liberale recepten aan de kant te schuiven en de switch te doen.” Raoul Hedebouw roept daartoe op in een boek dat sinds vandaag in de boekhandels ligt, en digitaal op www.doedeswitch.be.  

PVDA wil “Spoor Garantiefonds” van 240 miljoen euro

De PVDA dient een amendement op de begroting in om 240 miljoen euro extra te investeren in het spoor in 2023. Een “Spoor Garantiefonds”. Dat Garantiefonds moet ervoor zorgen dat de beleidsplannen van Vivaldi ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. “Vandaag heeft minister van mobiliteit Gilkinet (Ecolo) misschien wel een visie maar geen geld”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel.