Deze vijf toppers sturen we in 2024 vanuit Limburg naar Brussel

Afgaand op de peilingen kunnen we in de provincie Limburg mikken op vijf verkozenen in 2024. We kiezen daarbij voor drie vrouwen en twee mannen, waaronder drie arbeiders en twee kandidaten met migratieachtergrond.

dinsdag 14 november 2023

Mieke Paelinck, Ayse Yigit, Gaby Colebunders, Kim De Witte en Kübra Sertkaya.

De Provinciale Raad van de PVDA in Limburg heeft de kieslijsten goedgekeurd. Volgens de laatste peiling van Het Belang van Limburg zouden we 12,4 procent halen in de provincie. Met die uitslag haalde Open Vld bij de voorlaatste verkiezingen twee federale en twee Vlaamse verkozenen.

“Als we vertrekken van die peiling, dan zijn er op elke lijst dus twee verkiesbare plaatsen”, legt provinciaal voorzitster Aurelie Decoene uit. “Daarnaast willen we opnieuw een ‘We Are One’-kandidaat uit Limburg op een lijst in Wallonië zetten. Dat is een principiële kwestie, tegen de krachten die het land nog verder willen verdelen.”

De provinciale kiescommissie moest dus op zoek gaan naar vijf verkiesbare kandidaten. “We hebben gekozen voor drie vrouwen en twee mannen, waaronder drie arbeiders en twee kandidaten met migratieachtergrond”, vertelt Aurelie.

Gaby en Mieke

Gaby Colebunders (50) zal de lijst trekken voor het Vlaams parlement. Hij is sinds 2018 gemeenteraadslid in Genk en zetelt sinds 2019 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij bekendheid verwierf met zijn duidelijke taal en bevlogen tussenkomsten, rechtstreeks uit de buik van de samenleving.

Hij heeft tal van vragen, interpellaties en wetsvoorstellen op zijn naam staan. Zijn wetsvoorstel over de pensioenen van de mijnwerkers is ook omgezet in een wet.

We hebben meer arbeiders nodig in het Vlaams parlement. Gaby wil daar het verschil maken in de dossiers rond armoede, welzijn en werk.

De tweede plaats voor het Vlaams parlement gaat naar Mieke Paelinck (41) uit Lanaken. Zij is verpleegkundige in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Ze werkte ook verschillende jaren in de kinderopvang en de ouderenzorg. Mieke kent de problemen in de zorgsector dan ook heel goed. Zij wil in Brussel op tafel kloppen voor meer personeel, een houdbare werkdruk en betere kwaliteit in de zorg.

Ayse, Kim en Kübra

Voor de Kamer willen we opnieuw een ‘We Are One’-kandidaat laten opkomen in het zuiden van het land, tegen de krachten die het land willen splitsen. Het strookt ook met onze visie op een federale kieskring.

Ayse Yigit is onze ‘We Are One’-kandidate in 2024. Zij zetelt sinds 2019 in de Senaat voor de PVDA. Zij studeerde journalistiek in Turkije en kwam op 25-jarige leeftijd naar ons land. Ze werkte jarenlang als vertaler-tolk voor het Agentschap Integratie en Inburgering. In de Senaat wordt ze door vriend en vijand erkend als een sterke stem in de strijd tegen geweld op vrouwen en voor gendergelijkheid. Ze wil dat werk verzetten in de Kamer.

Ayse krijgt de derde plaats voor de Kamer in de provincie Henegouwen. Volgens de laatste peilingen kan de PVDA daar rekenen op vijf verkozenen.

Kim De Witte (46) uit Hasselt zal de Kamerlijst trekken. Kim blijft het bekendste kopstuk van de PVDA in Limburg. Hij is verkozen in het Vlaams parlement sinds 2019, waar hij zich vastbeet in de dossiers rond onderwijs en werk. Ook in de pensioenen is hij blijven bijten, bijvoorbeeld met het dossier over de graaipensioenen van onder meer Siegfried Bracke, met opiniestukken en met een tweede boek over langer werken, ratrace, burn-out. In het federaal parlement zal hij het pensioendossier en het recht op werkbaar werk met twee handen vastpakken.

Plaats twee op de federale lijst is voor Kübra Sertkaya (39) uit Genk. Zij werkt al zeven jaar als cipier in de gevangenis van Antwerpen en was voordien magazijnier bij DHL in Oudsbergen. Haar papa is uit Turkije naar België gekomen in de jaren 1970. Sociale rechtvaardigheid en sociaal engagement om dat af te dwingen zitten in Kübra haar genen, nu ook voor een staakt-het-vuren in Palestina. In het federaal parlement wil Kübra onder meer op tafel kloppen voor sterke openbare diensten.