We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Resolutie Europees Parlement: traditionele partijen weigeren op te roepen tot staakt-het-vuren in Gaza

Op 19 oktober nam een meerderheid van de volksvertegenwoordigers van het Europees Parlement een resolutie aan over de aanvallen van Hamas op Israël en de situatie in Gaza. De dag voor de stemming roept VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op tot een onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren. In het Europees Parlement neemt PVDA-volksvertegenwoordiger Marc Botenga deze oproep op. Samen met collega's van de parlementaire fractie The Left dient hij een amendement in waarin hij de Europese Unie opriep om een onmiddellijk staakt-het-vuren af te dwingen. Dat amendement werd verworpen, en de finale tekst gestemd zonder deze oproep.

dinsdag 24 oktober 2023 3 min leestijd

Zo'n staakt-het-vuren is nochtans essentieel om een einde te maken aan de steeds hogere tol aan burgerslachtoffers en aan de etnische zuivering die in Gaza aan de gang is. Op het moment van de stemming in het Europees Parlement hebben Israëlische aanvallen op Gaza immers al meer dan 3.000 Palestijnen gedood, voor het merendeel vrouwen en kinderen. Israël heeft een totale blokkade van Gaza ingesteld, waardoor het in Gaza ontbreekt aan water, voedsel en elektriciteit, zelfs niet in de ziekenhuizen. Israël eist op dat moment ook de gedwongen verplaatsing van meer dan een miljoen Palestijnen. Ondertussen is het dodental in Gaza opgelopen tot meer dan 5.000, waaronder 2.000 kinderen.

Toch stemmen de grote fracties in het Europees Parlement tegen de oproep tot een staakt-het-vuren. De Belgische parlementsleden zijn verdeeld. Marie Arena (PS), Marc Tarabella, Sara Matthieu (Groen) en Saskia Bricmont (Ecolo) stemmen voor. Philippe Lamberts (Ecolo) en Kathleen Van Brempt (Vooruit) stemmen, net als alle rechtse partijen, tegen. Het amendement tot een staakt-het-vuren wordt verworpen. Een ander amendement van dezelfde strekking wordt zodanig aangepast dat de resolutie niet zal oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. "Een schandaal", hekelt Marc Botenga op Twitter, "Ondanks de oproep van de secretaris-generaal van de VN en de dagelijkse slachtingen onder burgers weigert een meerderheid van het Europees Parlement op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren." De gevolgen van de Europese passiviteit zijn vandaag duidelijk. 

De resolutie van het Europees Parlement veroordeelt ook de Israëlische oorlogsmisdaden niet. Het zijn nochtans niet alleen Palestijnse organisaties die ze documenteren, maar ook grote internationale organisaties zoals Human Rights Watch en Amnesty International. Zelfs de volledige belegering van Gaza, waardoor water, voedsel en elektriciteit worden afgesneden en waardoor Palestijnse ziekenhuizen in Gaza worden getroffen, wordt niet veroordeeld. "Dit is onacceptabel", zegt Botenga, "voor ons is het duidelijk dat alle oorlogsmisdaden veroordeeld moeten worden."

Een Palestijns kind is niet minder waard dan een Israëlisch of Oekraïens kind.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

Om deze redenen stemt de PVDA uiteindelijk tegen de definitieve tekst. Botenga stemde daarentegen wel duidelijk voor de paragrafen waarin de aanvallen van Hamas op burgers worden veroordeeld en waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars: "Laten we duidelijk zijn: aanvallen op burgers, of die nu Israëlisch of Palestijns zijn, zijn onaanvaardbaar."