“Als het aan Europa ligt, werken we tot 70 jaar”

De Europese Commissie heeft voor onze pensioenen slechts één beleidspiste: de verdere afbouw van het recht op pensioen. “Als Europa iets mag zeggen over onze pensioenen, dan is het dat ze nog steeds te laag zijn”, schrijft PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte in een opiniestuk in De Morgen.

Recordaantal woonzorgcentra op zwarte lijst door personeelstekort

Er staan vandaag 25 zorgvoorzieningen voor ouderen onder verhoogd toezicht van de Zorginspectie. Dat is een record. De afgelopen jaren waren dat er gemiddeld 13. “Opvallend is dat het in de meeste gevallen gaat om commerciële woonzorgcentra, en dat het grootste probleem personeelstekort is”, zegt Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA). “Dit trieste record is het topje van de ijsberg. Het betekent dat het in veel woonzorgcentra vandaag moeilijk loopt. Er is dringend nood aan investeringen in meer en vast personeel.”

“Antwerpse nachtopvang voor daklozen te vaak volzet”

Afgelopen jaar was de Antwerpse nachtopvang voor daklozen maar liefst 67 nachten volledig volgeboekt tot overboekt. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA) opvroeg bij het stadsbestuur. “Elke dakloze een veilig en warm bed voor de nacht garanderen gaat om menselijkheid. Te vaak moeten dakloze mensen in Antwerpen geweigerd worden omdat de nachtopvang te weinig capaciteit heeft. We vragen dringend de capaciteit uit te breiden en de infrastructuur te verbeteren”, stelt Vandecasteele.

We hebben vrede nodig, geen verdere escalatie

De Verenigde Staten gaan nog eens 45 miljard dollar, vooral wapens, aan Oekraïne leveren. Rusland wil dan weer zijn leger uitbreiden van 1 miljoen naar 1,5 miljoen soldaten. Een militaire overwinning van een van beide kanten is echter onwaarschijnlijk, dat zegt ook Mark Milley, de stafchef van het Amerikaanse leger. Daarom is een diplomatieke oplossing nu zo dringend.

“Spoorplan is een teleurstelling”

De PVDA reageert teleurgesteld op het spoorplan dat minister Georges Gilkinet vandaag ondertekende. “De situatie bij de NMBS is dramatisch. Elke reiziger en elk personeelslid voelt dat. Met dit spoorplan zal dat zeker niet beter worden vóór 2026”, reageert Maria Vindevoghel, federaal volksvertegenwoordiger voor PVDA.

Peter Mertens (PVDA): “Engie gijzelt onze samenleving in het midden van de winter. Gaat dit zo door, dan moet de regering de energieproductie opvorderen”

“Engie grijpt de onzekerheid over de energiebevoorrading aan om onze samenleving te gijzelen. In putje winter. Gaat deze chantage nog lang door, dan is het aan de regering om de energieproductie op te vorderen en onze energie te nationaliseren.” Dat zei Peter Mertens vanmiddag in de Kamer. 

Marco Van Hees (PVDA): “De Commissie koloniaal verleden moet haar opdracht afwerken!”

“Het is onaanvaardbaar dat het enorme werk dat tijdens meer dan twee jaar door de commissie verzet is, naar de vuilnisbak wordt verwezen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. “Dat is een nieuwe klap in het gezicht van de slachtoffers van de kolonisatie en plaatst dit parlement aan de foute kant van de geschiedenis.”

Brandmerken van Rusland als ‘staatsponsor van terrorisme’: waarom de PVDA zich onthoudt

De meerderheid in het Vlaams Parlement diende een resolutie in waarin Rusland wordt aangewezen als ‘staatssponsor van terrorisme’. De PVDA steunt de krachtige veroordeling van Rusland in deze tekst, zoals ze dat ook al eerder deed. Oorlogsmisdaden, van wie dan ook, moeten gestraft worden. Daar diende de PVDA in juli zelf nog een resolutie voor in. Net zoals bij een eerdere resolutie in het Europees Parlement steunt de PVDA de eis om Rusland het etiket van terroristische staat te geven echter niet. Die actie riskeert de situatie enkel verder te escaleren, ten koste van de werkende klasse die opnieuw het gelag zal betalen van alle sancties en tegensancties. Daarom zal de PVDA zich onthouden bij de stemming in het Vlaams Parlement. 

Europese koolstoftaks: “Mensen op kosten jagen zal klimaat niet vooruit helpen”, zegt PVDA

De PVDA reageert verontwaardigd op de Europese plannen om een koolstoftaks voor gezinnen in te voeren. “Midden in de grootste energiecrisis ooit wil de Europese Unie burgers nog meer op kosten jagen”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid van de PVDA. “In België is zo’n taks (onder meer door het verzet van de PVDA) nog maar net afgevoerd. Maar nu beslissen onze ministers dus samen met Europolitici met hun riante lonen toch dat gewone mensen aan de pomp 10 eurocent per liter moeten bijbetalen om te gaan werken en er 170 euro bij krijgen op hun energiefactuur. Wij gaan door met ons verzet tot die plannen ook op Europees niveau begraven worden.”

PVDA houdt stemming tegen voor nieuw privatiseringsdecreet van de zorg

De Vlaamse Regering doet opnieuw een poging om de zorg te privatiseren. En de PVDA kon opnieu de stemming ervan tegenhouden door het voorstel naar de Raad van State te sturen. “Met dit voorstel wil de Vlaamse regering op een slinkse manier de voorwaarden om publieke zorg te privatiseren serieus versoepelen”, zegt PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele.