Stad Antwerpen maakt van haar openbare ouderenzorg een businessmodel

Donderdagavond 6 mei gaf de Raad van Bestuur van Zorgbedrijf Antwerpen - de voormalige Antwerpse openbare OCMW rusthuizen - groen licht voor een privatisering. Het Zorgbedrijf Antwerpen richt één VZW en drie vennootschappen op en brengt al haar activiteiten en vastgoed daarin onder. Een primeur voor België.

Peter Mertens (PVDA) “Maak van 8 mei een officiële feestdag”

Vandaag herdenken we de overwinning op het fascisme. De PVDA nam deel aan de bloemenhulde bij het het Fort van Breendonk, georganiseerd door het 8 mei Initiatief.

Ellen De Soete (Kinderen van het Verzet): “De verzetsmensen moeten de eer krijgen waar ze recht op hebben”

“Alleen als we het verleden goed kennen, kunnen we in de toekomst de juiste keuzes maken.” Dat zei Ellen De Soete, dochter van verzetslieden, op de bloemenhulde bij het Fort Van Breendonk. Acht mei moet daarom een erkende feestdag worden. Lees hier haar toespraak.

Amina Vandenheuvel (RedFox) op 8 mei in Breendonk: “Wij staan op de schouders van reuzen ”

Vandaag, 8 mei, herdenken we de overwinning op het fascisme. De PVDA nam deel aan de bloemenhulde bij het het Fort van Breendonk, georganiseerd door het 8 mei Initiatief. In naam van RedFox, de jongerenbeweging van de PVDA, hield Amina Vandenheuvel deze toespraak.

Drie keer gebuisd: op lonen, minimumlonen en eindeloopbaan

Nadat de Vivaldi-regering het loondebat naar zich toetrok, stelde ze op donderdag 6 mei een “loonakkoord” voor. Maar wat heeft dit voorstel te bieden aan de werknemers, die met drie actiedagen lieten voelen dat ze échte vooruitgang willen zien?

PVDA teleurgesteld dat Premier De Croo op de rem blijft staan voor het opheffen van de vaccinpatenten

Vanmiddag in de Kamer toonde eerste minister Alexander De Croo zich nog niet overtuigd van het belang en de urgentie om de vaccinpatenten op te heffen. “Nu zélfs de Verenigde Staten en ook verschillende Europese landen het voorstel beginnen steunen, staat ons land stilletjes aan alleen in haar verzet tegen de opheffing van de patentbescherming”, reageert PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx. De linkse partij wil het debat snel verder zetten en vraagt een spoedbehandeling van haar resolutie die later deze namiddag in overweging wordt genomen in de Kamer. “De regering moet stoppen met uitvluchten zoeken en in actie schieten. De gezondheid van de mensen moet eindelijk voorrang krijgen op de winst van Big Pharma"

Loonblokkering: “Regering heeft het nog steeds niet begrepen: kleine premie zal de pijn niet verzachten”

De regering blijft bij haar beslissing om loonsverhogingen boven de 0,4% te verbieden. Om die bittere pil te doen slikken, stelt ze een premie van 500 euro voor, gespreid over twee jaar, “waar dat mogelijk is”. De regering schaart zich zo achter de werkgevers. De PVDA steunt de wil van de vakbonden om vrij te kunnen onderhandelen over echte loonsverhogingen. “Kruimels zijn voor de duiven”, zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

Corona: fiscaal vaccin tegen sociale ongelijkheid dringend nodig

Met de coronacrisis lijkt het debat over belastingen voor de rijksten niet meer te vermijden. Dat bolwerken van het mondiale kapitalisme zoals het IMF of zelfs de president van de Verenigde Staten deze eis stellen, is wellicht het opvallendst. Maar er is meer aan de hand.

Covid-vaccins: na de Verenigde Staten moet ook België opheffen van patenten steunen

De Verenigde Staten hebben beslist om de opheffing van de vaccinpatenten te steunen. De PVDA vraagt dit al precies één jaar en verheugt zich dan ook over de beslissing. Vandaag, donderdag 6 mei, zal PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx de federale regering opnieuw oproepen om het voorstel te steunen: "Dit is een belangrijke overwinning die te danken is aan volgehouden mobilisatie van onderuit, in de VS en wereldwijd. België en de Europese Unie kunnen niet langer achterblijven en moeten hun standpunt herzien. Onze resolutie om de patenten op te heffen staat vandaag, donderdag 6 mei, op de agenda van de Kamer: we zullen daar een stemming vragen over een spoedbehandeling”.

Minimale dienstverlening De Lijn is slecht voor chauffeur én reiziger: tijd voor maximale dienstverlening

Net nu we 100 jaar stakingsrecht vieren, wil de Vlaamse regering in sneltempo een nieuw decreet door het parlement jagen waardoor het voor het personeel van De Lijn moeilijker wordt om te staken. De regering gebruikt De Lijn als test case, en dat is geen toeval. Het overheidsbedrijf wordt al meer dan tien jaar kapot bespaard en staat voor een zeer ingrijpende hervorming waarbij een op de vijf bushaltes in Vlaanderen wordt geschrapt. Om te vermijden dat het personeel zich verzet, morrelt men aan het stakingsrecht. 

Volg de PVDA op de voet