We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app
Raoul Hedebouw en sympathisanten voor de rechtbank in Brussel

“Siegfried Bracke zal ons het zwijgen niet opleggen, wij blijven opkomen tegen de graaicultuur”

Onze voorzitter Raoul Hedebouw verscheen voor de rechter. Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wil ons het zwijgen opleggen over zijn graaipensioen en onze petitie daarover verbieden, en hij schakelt daarvoor de rechtbank in. Maar we zijn niet van plan ons te laten doen.

woensdag 6 december 2023

Woensdagmorgen werd de zaak van Siegfried Bracke (N-VA) tegen de PVDA en Raoul Hedebouw gepleit voor de Brusselse rechter. De oud-voorzitter van de Kamer vraagt aan de rechtbank om onze petitie te verbieden waarin we Bracke oproepen zijn pensioenextra’s terug te betalen. En we zouden hem ook niet meer mogen associëren met het woord ‘graaien’.

Wij mogen van Siegfried Bracke de waarheid niet meer zeggen. Hij probeert ons het zwijgen op te leggen. Maar wij laten ons niet intimideren.

Raoul Hedebouw

Voorzitter PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

Raoul sprak voor de zitting de mensen toe die naar Brussel afzakten om het proces bij te wonen. “Siegfried Bracke wil ons verbieden om zijn pensioenprivileges aan te klagen en het woord ‘graaien’ nog samen uit te spreken met zijn naam. Wij mogen van hem de waarheid niet meer zeggen. Hij probeert ons het zwijgen op te leggen. Maar wij laten ons niet intimideren. Wij gaan door met onze petitie en de strijd tegen de graaipolitiek in België.”

Eerst probeerde Bracke enkel om onze petitie offline te laten halen. Nu vraagt hij ook aan de kortgedingrechter om de PVDA te verbieden het woord graaier ooit nog met hem in verband te brengen. En dat verbod zou moeten gelden voor eender welk geschrift en beeld en voor altijd, als de rechter hem zou volgen. 

Eigenlijk vraagt Bracke botweg om ons te censureren. Als de rechter hem zou volgen, zou dat een heel gevaarlijk precedent zijn.

advocaten van PVDA en Raoul Hedebouw

“Eigenlijk vraagt Bracke botweg aan de rechter om ons te censureren. Dit gaat over de vrijheid van meningsuiting zoals gewaarborgd in artikel 19 van de Belgische grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De vrijheid van meningsuiting bestaat juist om verklaringen te beschermen die de machthebbers niet aanstaan. Als de rechter Bracke zou volgen in zijn vraag tot verbod zou dat een heel gevaarlijk precedent zijn”, pleitten onze advocaten.

Veel mensen moeten rondkomen met een pensioen van 1.400 euro of minder. En dan zien ze politici die naar het gerecht stappen om hun pensioenextra’s te behouden.

Raoul Hedebouw

Voorzitter PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

We krijgen veel steun in deze zaak. “Veel mensen moeten rondkomen met een pensioen van 1.400 euro of minder. En dan zien ze politici die naar het gerecht stappen om hun pensioenextra’s te behouden. Ze hebben echt genoeg van al die politieke privileges en waarderen het dat wij daar tegen ingaan. Ze pikken het niet dat Bracke ons probeert de mond te snoeren. Dat zien we met onze petitie die al meer dan 50.000 keer is ondertekend. Wij gaan door. Iedereen kan de petitie trouwens nog steeds ondertekenen via www.pvda.be/graaipensioen”, besluit Raoul Hedebouw.

Na de pleidooien nam de voorzitter van de rechtbank de zaak in beraad. Hij beloofde een uitspraak op korte termijn. Wordt vervolgd. 

Fotomontage van oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld)

Graaipensioenen: elke euro moet worden terugbetaald

Wij eisen dat Bracke het geld terugbetaalt. Help jij ons druk op de ketel te houden?