We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Graaipensioen: wij willen elke euro terug

Wat een graaiers... Oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) staken jarenlang bovenop hun maximumpensioen van 7.813,40 euro bruto elke maand duizenden euro’s extra graaipensioen op zak.

Herman De Croo en Siegfried Bracke.

Terwijl zoveel gepensioneerden moeten rondkomen met pensioenen van 1.200 euro of minder. Dit is een echte schande en bovendien onwettelijk. Alle traditionele partijen wisten hiervan, alleen de PVDA was altijd tegen.

Onder druk van de PVDA heeft De Croo het geld ondertussen terugbetaald, maar Siegfried Bracke zegt vanuit zijn villa in Zuid-Afrika dat hij het geld wil houden. Meer nog, hij sleept de PVDA voor de rechtbank. Dat is de wereld op zijn kop: wij eisen dat Bracke zijn illegale graaipensioen tot de laatste euro terugbetaalt.

Stop deze graaicultuur. Elke euro moet onmiddellijk teruggestort worden, dit is ons belastinggeld.

Raoul Hedebouw in De Zevende Dag.

Graaicultuur: we geven hoop dat het kan veranderen

Raoul Hedebouw over de graaicultuur, de kloof tussen burgers en politiek en hoe wij hoop geven dat het kan veranderen.
Jos D'Haese in het Vlaams Parlement.

Graaipensioenen blijken onwettig: wij eisen elke euro terug

Een jaar geleden maakte de PVDA bekend dat parlementsleden van het Vlaams parlement tot 20 procent pensioen boven het wettelijke plafond konden ontvangen.
Fotomontage van Raoul Hedebouw en Siegfried Bracke

Siegfried Bracke bijt in het stof, onze petitie tegen graaipensioenen blijft online

De rechtbank van Brussel verwerpt de vraag van ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke om onze petitie te verbieden. “Dit is een belangrijke overwinning, wij gaan door met het aanklagen van de graaipensioenen en we blijven eisen dat Bracke zijn pensioenextra’s terugbetaalt”, reageert onze voorzitter Raoul Hedebouw.
Raoul Hedebouw en sympathisanten voor de rechtbank in Brussel

“Siegfried Bracke zal ons het zwijgen niet opleggen, wij blijven opkomen tegen de graaicultuur”

Onze voorzitter Raoul Hedebouw verscheen voor de rechter. Oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) wil ons het zwijgen opleggen over zijn graaipensioen en onze petitie daarover verbieden, en hij schakelt daarvoor de rechtbank in. Maar we zijn niet van plan ons te laten doen.
Siegfried Bracke (N-VA) tegenover Raoul Hedebouw (PVDA).

Siegfried Bracke daagt PVDA en Raoul Hedebouw voor de rechter: kom naar het proces

Kom Raoul Hedebouw steunen tijdens de zitting van de rechtbank in Brussel. Want wij laten ons niet doen. We blijven strijden tegen de privileges van de politiek en voor de vrijheid van meningsuiting.

Graaitijdslijn

Jarenlang graaiden ex-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) staken jarenlang bovenop hun maximumpensioen van 7.813,40 euro bruto elke maand duizenden euro’s extra graaipensioen op zak. Maar hoe kwam deze maatregel in de kamer juist tot stand? Volg hier de tijdslijn.
Raoul in het parlement

Nieuwe rechtszaak van Bracke, maar wij laten ons niet het zwijgen opleggen over de graaipensioenen

En het wordt nog straffer... Siegfried Bracke vraagt nu aan de rechter om ons te verbieden het woord ‘graaier’ nog met hem in verband te brengen. En dat verbod zou moeten gelden voor eender welke tekst of afbeelding, én voor altijd.
Raoul Hedebouw

"Ongelooflijk: 14 ex-parlementsleden stappen naar de rechter om hun graaipensioen te behouden"

Vandaag moet het pensioenfonds van het Brussels Parlement voor de Eerste Kamer van de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel verschijnen, omdat het de betaling van de graaipensioenen van 14 voormalige parlementsleden heeft opgeschort.