We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

De PVDA strijdt tegen antisemitisme en elke vorm van racisme, en elke vorm van misbruik ervan

De strijd tegen racisme, ook tegen antisemitisme, zit en zat altijd al in het DNA van de PVDA. Maar die noodzakelijke strijd mag niet worden aangegrepen of misbruikt om kritiek op het beleid van de staat Israël onmogelijk te maken. De organisatoren van de mars tegen antisemitisme op 10 december beschuldigen de PS, Ecolo en de PVDA ten onrechte van antisemitisme, en ze willen niet dat wij die dag aanwezig zijn. Om die redenen zal de PVDA niet deelnemen aan de mars. De strijd tegen antisemitisme, en de strijd tegen racisme in het algemeen, verdienen beter dan dat soort manoeuvres.

donderdag 7 december 2023

Simon Gronowski en Raoul Hedebouw tijdens het kamp van PVDA-jongerenbeweging RedFox op 23 augustus 2022.

De strijd tegen racisme, waaronder ook antisemitisme, zat altijd al in het DNA van de PVDA

Als PVDA veroordelen we antisemitisme in de sterkst mogelijke bewoordingen. De opkomst van antisemitisme is zorgwekkend. Of het nu gaat om aanzetten tot haat op sociale media, negationisme, intimidatie, of grafschennis – zoals we zagen op de begraafplaats in Marcinelle – of fysieke aanvallen, geen enkele vorm van antisemitisme kan worden getolereerd.

Destijds tekenden neonazi’s hakenkruisen op affiches van PVDA-volksvertegenwoordigster Stéphanie Koplowicz, toen ze in 2018 lijsttrekster was voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vorst. Dat is onaanvaardbaar. 

De strijd tegen antisemitisme maakt, net als de strijd tegen alle andere vormen van racisme, deel uit van ons DNA. Het DNA van de communistische beweging die zich verzette tijdens de Tweede Wereldoorlog en joden hielp onderduiken. Het DNA van onze partij, met pioniers als onze kameraad Juliette Broder, zelf een communiste en joodse verzetsstrijdster.

Vandaag blijven wij die antiracistische en antifascistische strijd consequent voeren. 

Bijvoorbeeld door jongeren in contact te brengen met Simon Gronowski, die als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog wist te ontsnappen uit een trein die hem en zijn familie naar Auschwitz voerde. 

Bijvoorbeeld door ons vanaf het begin volledig in te zetten voor de acties rond 21 maart, de Internationale dag van de strijd tegen racisme. 

Bijvoorbeeld door actief deel te nemen aan de acties van de 8-meicoalitie, die ijvert om van de dag van de overwinning op het fascisme (8 mei), opnieuw een jaarlijkse feestdag te maken in België.

Daarom ook steunden we een paar weken geleden samen met de andere partijen in het Brusselse parlement een motie tegen antisemitisme. 

En onlangs nog had onze voorzitter Raoul Hedebouw een ontmoeting met enkele joodse organisaties, zoals de Union progressiste des juifs de Belgique (UPJB) en Een Andere Joodse Stem (EAJS) om te praten over het belang van de strijd tegen racisme en antisemitisme vandaag.

De strijd tegen racisme is een prioriteit voor de PVDA. En de strijd tegen racisme gericht tegen joden, tegen moslims, tegen mensen van kleur, tegen Roma, enzovoort, is een strijd die gezamenlijk moet worden gevoerd. 

Een mars die een andere agenda dient

Voor zondag 10 december werd in Brussel een “mars tegen antisemitisme” aangekondigd. Bij de oproep voor de mars deden de organisatoren enkele straffe uitspraken. 

Op de Franstalige zender LN24 zei Joël Rubinfeld, organisator en woordvoerder van de mars: "We willen geen politici (...) Als je antisemitisch bent, kom dan niet, blijf thuis.” Toen de journalist hem vroeg tegen wie hij het had, zei hij eerst iets vaags over extreemrechts, en daarna: “Het antisemitisme waar de meesten van ons vandaag mee te maken hebben, is het antisemitisme binnen Ecolo, PS en PVDA.”1 

Een paar dagen later deed hij er nog een schepje bovenop en zei hij: “Laat de vertegenwoordigers van deze te mijden partijen gewaarschuwd zijn: als ze op 10 december onder hun eigen vlag komen in een poging hun geweten te sussen, zullen we de ordediensten vragen ze van de mars te verwijderen.”

Joël Rubinfeld, voorzitter van de Belgische liga tegen antisemitisme (LBCA) en voormalig vicevoorzitter van de extreemrechtse partij Parti Populaire, is niet aan zijn proefstuk toe. Als fervent verdediger van de pro-Israëlische harde lijn die graag op de foto gaat met de Israëlische extreemrechtse minister Liberman (die opriep “de hoofden van Palestijnen af te hakken”), zwaait hij snel met de term ‘antisemitisme’ om elke kritiek op het Israëlische beleid de mond te snoeren. Een veroordeling van de bloedbaden en oorlogsmisdaden die Israël in Gaza aanricht krijgt hij niet over zijn lippen, en elke uiting van steun aan het Palestijnse volk linkt hij aan antisemitisme.2

Terwijl Rubinfeld uithaalt naar linkse partijen en naar de pro-Palestijnse solidariteitsbewegingen, heeft extreemrechts al aangekondigd aanwezig te zullen zijn op de mars op 10 december. De extreemrechtse partij Chez Nous, de opvolger van de Parti Populaire, zal aanwezig zijn met een delegatie, en aan Vlaamse kant zal het Vlaams Belang er waarschijnlijk zijn. Ze waren trouwens al aanwezig op een gelijkaardige kleinere actie in Antwerpen waar Vlaams Belang-parlementslid Sam Van Rooy trots poseerde met een Israëlische vlag. Net als in Frankrijk wordt de betoging tegen antisemitisme misbruikt door de organisatoren en dreigt ze bij te dragen aan de normalisering van extreemrechts.

“Hoe kunt u verwachten dat wij in deze context opstappen samen met iemand die zegt dat wij de oorzaak zijn van het antisemitisme in België?", verklaarde onze voorzitter Raoul Hedebouw woensdagochtend op RTBF

Voor de PVDA is er een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de mensen die met goede bedoelingen naar de mars gaan, en die – terecht – overtuigd zijn van het belang van de strijd tegen antisemitisme, en anderzijds de manier waarop de organisatoren de mars misbruiken om een andere agenda te dienen. 

Wij met de PVDA willen niet meewerken aan de normalisering van Joël Rubinfeld. Wij willen geen steun verlenen aan de figuren die de strijd tegen antisemitisme inzetten om de massamoorden, de apartheidspolitiek en de bezettingspolitiek van de staat Israël te rechtvaardigen.

1 op 28 november 2023 https://twitter.com/LesNews24/status/1729411351062184091

2 Zie hier met name https://twitter.com/joelrubinfeld/status/1724053953912905908