We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Peter Mertens eist handhaving van strikt militair embargo tegen Israël

In tegenstelling tot wat premier Alexander De Croo vorige week in het parlement beweerde, lijkt het erop dat de federale overheid (via de FOD Economie) wel degelijk vergunningen afleverde voor het transport van militair materieel naar Israël.

dinsdag 21 november 2023

Peter Mertens à la Chambre.

Vorige week donderdag interpelleerde onze volksvertegenwoordiger Peter Mertens eerste minister De Croo in de Kamer over de mogelijke doorvoer van militair materiaal naar Israël. De premier schoof toen de volledige verantwoordelijkheid door naar de gewesten.

Dat is niet correct. De federale overheid moet vervoersvergunningen afleveren voor het vervoer van explosief materiaal. Vandaag blijkt bovendien uit onthullingen van De Morgen en Le Soir dat de FOD Economie wel degelijk zo’n vervoersvergunningen afleverde.

Gezien Israël oorlogsmisdaden begaat en gericht burgerdoelen aanvalt, gaan die leveringen in tegen het internationaal recht en hadden ze geweigerd moeten worden.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Dit is zeer ernstig. De FOD Economie moet de vergunningen toetsen aan de gewestelijke exportdecreten en aan het VN-Wapenhandelsverdrag. Gezien Israël oorlogsmisdaden begaat en gericht burgerdoelen aanvalt, gaan die leveringen in tegen het internationaal recht en hadden ze geweigerd moeten worden”, zegt Peter.

Peter vroeg de voorzitters van de bevoegde Kamercommissies om premier De Croo en minister van Economie Dermagne zo snel mogelijk te horen in het federaal parlement.

In 2009 werd een afspraak gemaakt om geen wapenexport goed te keuren naar de strijdende partijen in Israël. Ook die afspraak wordt nu geschonden.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

Hij merkt op dat in 2009 een afspraak werd gemaakt tussen alle bevoegde ministers in ons land om geen wapenexport goed te keuren naar de strijdende partijen in Israël. Ook die afspraak wordt nu geschonden.

“Wij vragen dat die afspraken van 2009 zo snel mogelijk formeel hernieuwd worden. Het initiatief komt toe aan de federale regering, vanuit haar coördinerende bevoegdheid op het vlak van buitenlands beleid. Wij eisen de handhaving van een strikt militair embargo tegen Israël”, besluit Peter.