We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Peter Mertens dient klacht in tegen transport van militair materieel via Antwerpen naar Israël

Het voorbije jaar is er via de haven van Antwerpen minstens 246 ton militair materieel naar Israël verscheept. Militaire transporten naar conflictgebieden, zoals Israël, zijn uitdrukkelijk verboden. We gaan daar klacht tegen indienen.

dinsdag 5 december 2023

Kranen in de haven van Antwerpen

Antonio Ponte / Flickr

Uit documenten die Forum voor Vredesactie en onze volksvertegenwoordiger Peter Mertens konden inkijken, blijkt dat er het afgelopen jaar minstens 246 ton militair materieel via de haven van Antwerpen naar Israël is verscheept.

Dat is een strafrechtelijke inbreuk op het Wapendecreet en het VN-Wapenhandelsverdrag dat doorvoer van militair materieel naar conflictgebieden verbiedt.

Militaire transporten naar conflictgebieden, zoals Israël, zijn uitdrukkelijk verboden.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Als parlementsleden hebben wij de verantwoordelijkheid om de regeringen te controleren. Militaire transporten naar conflictgebieden, zoals Israël, zijn uitdrukkelijk verboden. Wij zullen onderzoeken hoe we daar klacht tegen kunnen indienen”, zegt Peter.

Uit de documenten blijkt het volgende:

  1. De Israëlische rederij ZIM is een bekend wapenexporteur en heeft een logistiek contract met het IDF, het Israëlisch leger;
  2. Er zijn regelmatige verbindingen van rederij ZIM van Noord-Europa naar Israël via de havens van Hamburg en Antwerpen;
  3. Via de rederij ZIM zijn het afgelopen jaar 246 ton (!) militair materieel, explosieven en ontstekers naar Israël verscheept via de Haven van Antwerpen, in minstens 9 schepen;
  4. De FOD Economie leverde de rederij ZIM vervoersvergunningen voor explosieven;
  5. De Haven van Antwerpen, Havenschepen Annick De Ridder én Antwerps burgemeester Bart De Wever waren op de hoogte van het doorvoeren van explosieven naar Israël.

Zowel ambtenaren als overheden hebben een meldingsplicht wanneer zij een “redelijk vermoeden” hebben dat er militair materiaal naar conflictgebieden wordt vervoerd.

Het afgelopen jaar werd 246 ton militair materiaal naar Israël vervoerd, zo blijkt uit de documenten van de Haven van Antwerpen. De doorvoer van dat materiaal had moeten gemeld worden aan de Dienst Controle Strategische Goederen (DCSG).

In het Vlaams Parlement antwoordde minister-president Jan Jambon vorige week op onze vraag: “Er zijn regelmatige contacten met de ZIM-rederij, maar op dit moment heeft de DCSG geen militaire doorvoer naar Israël geconstateerd.”

Die uitspraak staat volledig in tegenspraak met de feiten van het afgelopen jaar.

Er moet een militair embargo worden ingesteld dat zorgvuldig wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“Het is duidelijk dat in dit conflict alle overheden hun paraplu opentrekken, naar elkaar wijzen en hun verantwoordelijkheid ontlopen. Terwijl er opnieuw honderden burgers omkomen in Gaza, lijken militaire transporten via België gewoon door te gaan”, zegt Peter.

“Niemand controleert het, niemand neemt zijn verantwoordelijkheid op. Dit kan zo niet langer doorgaan. Deze transporten zijn absoluut illegaal. Er moet een militair embargo worden ingesteld dat zorgvuldig wordt gecontroleerd en gehandhaafd.”

Het Forum voor Vredesactie overweegt een strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen. Dit deden ze drie jaar geleden succesvol tegen rederij Bahri, die wapens naar Saoedi-Arabië vervoerde. Indien nodig, sluit Peter zich als parlementslid aan bij deze klacht.