“Fiscale hervorming Van Peteghem maakt ons belastingsysteem alles behalve rechtvaardiger”

Een verhoging van de btw, aanpassing van de tarieven van de personenbelasting in het voordeel van de hoogste inkomens, geen belasting op de grote vermogens... “De fiscale hervorming die de minister van Financiën voorstelt, is geen stap naar meer fiscale rechtvaardigheid, integendeel”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Regering wil gepensioneerden en werklozen inschakelen voor personeelstekort in de zorg, PVDA: “Meer flexibiliteit is geen oplossing”

De Vivaldi-regering keurde vandaag een pakket noodmaatregelen goed om het nijpende personeelstekort in de zorg te verhelpen. “De regering wil mensen meer overuren laten draaien, harder laten werken, en gepensioneerden, werklozen en studenten inschakelen voor flexiwerk. Dat zijn net de recepten die ervoor gezorgd hebben dat de zorgsector vandaag met de rug tegen de muur staat”, reageert Sofie Merckx, fractieleidster van PVDA in de Kamer en zelf huisarts.

Raoul Hedebouw (PVDA) over pensioenakkoord: “Woordbreuk over zware beroepen is totaal”

Na negen onderhandelingsrondes en tientallen uren van besprekingen en discussies staat er in het pensioenakkoord van de Vivaldi-regering geen letter over de zware beroepen. Een regeling voor die zware beroepen was nochtans een uitdrukkelijke belofte toen de pensioenleeftijd destijds verhoogd werd naar 67 jaar. “Zelfs het pensioen op 60 jaar na een loopbaan van 42 jaar staat er niet”, reageert PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. “De nood is nochtans hoog. De mensen raken kapotgewerkt. Steeds meer mensen vallen ziek uit door het werk.”

200 vrijwilligers vieren eerste verjaardag van SolidariTeams in Verviers, de hoofdstad van de solidariteit

Op 16 juli 2021, de dag na de overstromingen, trokken honderden vrijwilligers naar de met modder ondergelopen kelders van Verviers, Pepinster, Hony en Esneux. Hun missie: de slachtoffers helpen. Ze kwamen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, maar ze spraken allen dezelfde taal: de taal van de solidariteit. De SolidariTeams, een initiatief van de PVDA, waren geboren.

PVDA duikt in het kanaal voor meer openluchtzwembaden in Brussel

Brusselse PVDA-volksvertegenwoordigers duiken vandaag in het kanaal. Met hun actie willen ze de aandacht vestigen op de nood aan meer openluchtzwembaden in de hoofdstad. De linkse partij vraagt de Brusselse regering om een noodplan in gang te zetten zodat de Brusselse jongeren en gezinnen terug in open lucht kunnen zwemmen.

Brussel heeft negen openluchtzwembaden nodig

Juli 2022: het is zomer en het is warm. Ibrahim en Luna zijn 18 jaar en wonen in Brussel. Brusselaars Farah en Bram hebben drie jonge dochters. Samen met andere jongeren en gezinnen brengen ze hun vakantie door in de hoofdstad. Ze zoeken verfrissing en een plaats om te zwemmen in open lucht. En laat nu juist dát het probleem zijn: er zijn helemaal géén publieke openluchtzwembaden in Brussel. Nul. Geen enkel. De PVDA heeft een plan met vijf voorstellen.

PVDA verzet zich tegen tariefverhoging NMBS: “Laten we eerder de prijzen verlagen!”

“Denkt minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) echt dat hij mensen naar de trein kan lokken door de prijzen te verhogen?” vraagt PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw zich af.

PVDA steunt onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, maar wil geen sancties die de werkende klasse treffen

Op woensdag 13 juli werden in het Vlaams parlement twee resoluties gestemd. Een resolutie van de PVDA, die een onderzoek vraagt naar oorlogsmisdaden in Oekraïne, Jemen en Palestina werd weggestemd. De resolutie van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD werd wel goedgekeurd. Daarin wordt enkel gesproken over Oekraïne en gepleit voor het verderzetten van de Europese sancties. De PVDA onthield zich voor deze resolutie van twee maten en twee gewichten, die de torenhoge brandstofprijzen hier en in de rest van de wereld verder dreigt op te drijven.

Overwinsten energiemultinationals: minister plooit onder druk, maar voorstel blijft onvoldoende

Na maandenlange druk van de PVDA heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten eindelijk aangekondigd dat ze een voorstel op tafel legt voor het invoeren van een overwinstbelasting in de energiesector. Het voorstel blijft echter totaal onvoldoende.

Verzekeringsmaatschappijen maken forse winst ondanks overstromingen: PVDA wil hen doen betalen om fonds voor slachtoffers op te richten

De studiedienst van de PVDA toont aan dat de grote verzekeringsgroepen ondanks de overstromingen winst zijn blijven maken. “De vier verzekeringsgroepen die na de overstromingen de meeste schadeclaims kregen, streken in 2021 een nettowinst van liefst 1,2 miljard op. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappijen geld blijven verdienen terwijl veel slachtoffers nog niet of onvoldoende vergoed zijn. Dat is onaanvaardbaar”, zegt Julien Liradelfo, PVDA-volksvertegenwoordiger in het Waalse parlement.