We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

We lanceren een industrieplan dat de toekomst van de chemiesector veiligstelt

De winsten van de chemiebedrijven scheerden de voorbije jaren vaak hoge toppen, maar vandaag volgen de alarmsignalen elkaar in hoog tempo op. “We moeten die signalen serieus nemen”, stelt onze volksvertegenwoordiger Peter Mertens. “Het gaat om duizenden jobs en om de toekomst van onze industrie. Ons antwoord is een realistisch en duurzaam industrieplan voor jobs en voor klimaat.”

vrijdag 23 februari 2024

Luchtfoto van de haven van Antwerpen.

Deze week vond in Antwerpen een Europese chemietop plaats. Tientallen CEO’s, commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en premier Alexander De Croo bespraken er de toekomst van de chemiesector. De gelegenheid voor ons om ons plan voor de sector voor te stellen.

“Met ons plan pakken we de hoge energieprijzen aan en zetten we in op hernieuwbare energie, op lokale ontwikkeling van grondstoffen en op publieke investeringen in groene en gezonde technologie”, legt Raf Van Gestel uit. Raf is chemiearbeider en lid van de PVDA-werkgroep PetroChemie.

Met subsidies en een versoepeling van de regels komt de Europese Unie vooral tegemoet aan de kortetermijnbelangen van de chemiereuzen en hun aandeelhouders.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

“De oplossingen die premier De Croo en commissievoorzitter Ursula Von der Leyen met de CEO’s komen bedisselen, kunnen geen duurzame oplossing bieden voor de problemen in de chemische sector, zoals de energieprijzen”, zegt Peter Mertens. “Zonder garanties voor de tewerkstelling of de klimaattransitie komt de Europese Unie met subsidies en een versoepeling van de regels vooral tegemoet aan de kortetermijnbelangen van de chemiereuzen en hun aandeelhouders.”

Een subsidie-oorlog met de Verenigde Staten kan de Europese Unie nooit winnen. Ons industrieplan gaat dan ook in tegen die onvoorwaardelijke financiële ondersteuning van multinationals.

Wij pleiten onder meer voor een gecontroleerd elektriciteitstarief via het ‘kost+ systeem’. Dat is volgens energiewaakhond CREG een realistische maatregel die de prijs bepaalt op basis van de werkelijke productiekosten.

Verder moeten publieke investeringen in hernieuwbare energie voldoende propere stroom leveren aan betaalbare tarieven in een samenwerkingsverband met de landen aan de Noordzee.

Onderzoek naar klimaatneutrale en milieuvriendelijke technologieën moet in het publieke domein blijven, zodat elke stap voorwaarts maximaal kan worden gedeeld en toegepast.

Raf Van Gestel

Chemiearbeider en lid van de PVDA-werkgroep PetroChemie

“De achilleshiel van de Europese chemiesector is de hoge kost voor energie en geïmporteerde grondstoffen. Dat zijn problemen die we lokaal doeltreffend kunnen aanpakken”, zegt Raf.

“Er is algemene consensus over de noodzaak van groene waterstof als sleutelelement voor de koolstofneutrale industrie van morgen, niet enkel voor de chemie, maar ook voor de staal- en de betonsector. Groene waterstof, die wordt geproduceerd door elektrolyse van water met hernieuwbare energie, kan dienen als grondstof voor de productie van ammoniak en groene methanol. Groene methanol – gemaakt van groene waterstof en afgevangen CO2 – kan als alternatieve grondstof worden ingezet voor de productie van kunststoffen, in plaats van aardoliederivaten of schaliegas. We zien jammer genoeg dat investeringen en onderzoek in die technologieën worden stopgezet, zoals recent bij Power-to-Methanol in de Antwerpse haven”, weet Raf.

Wegens het strategische belang van groene waterstof willen we de Europese productie ervan onder overheidscontrole plaatsen, want de marktwerking verhindert de nodige vooruitgang.

“Het onderzoek naar klimaatneutrale en milieuvriendelijke technologieën moet bovendien in het publieke domein blijven, zodat elke stap voorwaarts maximaal kan worden gedeeld en toegepast”, stelt Raf.

Hernieuwbare energie en groene waterstof zijn te belangrijk voor onze samenleving om ze aan de grillen van de vrije markt over te laten.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA en volksvertegenwoordiger in de Kamer

De Antwerpse chemiecluster staat vandaag op een strategisch kantelpunt. Voor de duizenden werknemers zorgt de huidige economische situatie en de wankele toekomst van hun industrie voor onzekerheid.

“Hernieuwbare energie en groene waterstof zijn te belangrijk voor onze samenleving om ze aan de grillen van de vrije markt over te laten. Als we zekerheid willen bieden op vlak van tewerkstelling en klimaat, kan dat enkel met een overheid die de energiesector in eigen handen neemt en een plan opzet voor investeringen in groene technologie”, besluit Peter.