Regering gaat belastingparadijzen te lijf met een waterpistool

De Belgische wetgeving op belastingparadijzen is compleet ontoereikend. Een recent rapport van het Rekenhof toont bovendien aan dat het in de praktijk bijzonder moeilijk is om ze toe te passen. De PVDA vindt dat men echt een economische oorlog tegen de internationale fiscale piraterij moet voeren.

Recht op abortus in gevaar: PVDA legt volledige depenalisering abortus opnieuw op tafel

De PVDA roept op om het gemeenschappelijk wetsvoorstel dat het recht op abortus depenaliseert en de termijn verlengt eindelijk te stemmen in het parlement. “De beslissing in de VS toont het belang om te blijven vechten voor vrouwenrechten. Door het recht op abortus te depenaliseren en uit te breiden, versterken we de toegang voor vrouwen en geven we als land een duidelijk signaal dat wij niet plooien voor rechts-conservatieve krachten en kiezen voor het keuzerecht van vrouwen”, zegt Sofie Merckx, PVDA-fractieleidster in het Federaal Parlement.

Wat mogen we verwachten van de Navo-top in Madrid?

Op 29 en 30 juni 2022 wordt in Madrid een "historische" Navo-top gehouden. Welke grote punten staan er op de agenda en welke uitdagingen zal dat met zich meebrengen voor de vredesbeweging, in een tijd van oorlog in Oekraïne, algemene militarisering en toenemende spanningen tussen de grote mogendheden?

Overwinning voor eerlijke tax shift Zelzate: Raad van State keurt belastingreglement definitief goed

Op dinsdag 21 juni kreeg de eerlijke tax shift van het Oost-Vlaamse Zelzate definitief groen licht van de Raad van State. Dit is een belangrijke overwinning voor de Toekomstcoalitie in Zelzate, waar Vooruit en PVDA samen aan het roer staan. De gemeente mag nu met zekerheid de gemeentebelastingen verlagen voor haar inwoners en zelfstandigen, in ruil voor een grotere bijdrage van de grote bedrijven in de kanaalgemeente.

Bijna helft woonzorgcentra slaat prijs op, PVDA vraagt sociale noodmaatregelen

Bijna de helft van de woonzorgcentra in Vlaanderen heeft haar dagprijzen verhoogd nadat de Vlaamse regering het mogelijk maakte om een extra indexering door te voeren. “De regering wil voorkomen dat woonzorgcentra in slechte papieren terecht zouden komen, maar vergeet dat de bewoners de facturen wel moeten kunnen betalen”, reageert Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. "Wij pleiten voor een noodplan om sociale drama's te vermijden. Het kan toch niet dat mensen op hun oude dag moeten aankloppen bij hun kinderen of het OCMW om de nodige zorg te kunnen betalen? Er is nood aan een maximumfactuur in de woonzorgcentra, zodat mensen nooit meer betalen als hun pensioen."

Raoul Hedebouw: "Loonsverhogingen zijn niet het probleem, maar net de oplossing voor de crisis"

“We schenken te veel aandacht aan de koopkracht”, beweren de werkgeversorganisaties. De premier op zijn beurt heeft “geen begrip” voor zij die actievoeren voor hogere lonen en lagere facturen. Tijd voor een realitycheck.

De boodschap is duidelijk: de wet die onze lonen blokkeert, moet zo snel mogelijk aangepast worden

Meer dan 80.000 mensen uit het hele land en alle sectoren kwamen vandaag In Brussel op straat. Nog veel meer mensen hebben vandaag gestaakt in de staalindustrie, de chemie, de havens en luchthavens, de bouw, de metaalindustrie, de gezondheidszorg, ... Met in al onze landstalen dezelfde duidelijke boodschap: de wet van 1996, die onze lonen blokkeert, moet dringend worden aangepast.

"Nee tegen verhoging defensiebudget. Investeer in koopkracht van de werkende klasse"

Aan het begin van dit jaar verhoogde Vivaldi de defensiebegroting al fors. Nu hebben ze beslist het budget op te trekken naar 2% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Onaanvaardbaar voor PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili: "De regering-Vivaldi zegt al maandenlang dat er geen geld is voor de koopkracht van de werkende klasse. Maar nu onder druk van de NAVO, beslissen ze plots dat ze miljarden aan oorlog gaan besteden. De PVDA verzet zich daar uiteraard tegen.

Verbodsverdrag op kernwapens: PVDA is aanwezig op eerste bijeenkomst in Wenen

Federaal volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst (PVDA) zal deze week deelnemen aan de ‘Nuclear Ban Week’ die de Verenigde Naties en de organisatie ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) organiseren in Wenen. De aanleiding hiervoor is de eerste bijeenkomst ‘Meeting of States Parties’ (MSP) van landen die het VN-Verbodsverdrag op kernwapens (TPNW) ondertekenden. 

Wat wij uit de Franse verkiezingen kunnen leren

De vrees van Macron werd bewaarheid. Na een onverwachte score bij de presidentsverkiezingen hebben Jean-Luc Mélenchon en de Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen gewonnen. Tussen de tweede ronde trok PVDA-voorzitter Raoul Hedebouwal een aantal lessen voor authentiek links in België en elders in Europa.