In naam van Emilie Claeys. Waarom de strijd voor gelijkheid brandend actueel is

Vrouwen als Emilie Claeys verzetten bakens en zijn een bron van inspiratie voor feministes vandaag. Er is sinds de negentiende eeuw veel veranderd. Toch is de ongelijkheid tussen vrouw en man nog diep verankerd in onze samenleving. Een sterke feministische beweging blijft noodzakelijk. Op 8 maart, de Internationale dag voor de Rechten van de vrouw, neem ik daarom samen met Marianne deel aan de vrouwenstaking.

“Een warme samenleving bouw je op sterke openbare diensten”

De vakbonden van de openbare diensten voeren de hele week actie. Ze besluiten de actieweek met een nationale staking op 10 maart. Hun eis: de afbraak moet stoppen. Ze vragen respect voor de openbare diensten, en ze hebben gelijk.

“Het plan van Delhaize moet in de vuilnisbak.”

Anik weet waarvoor ze strijdt, nu Delhaize al zijn winkels wil uitbesteden aan zelfstandige uitbaters. Ze werkt in de Delhaize van Berchem, maar was vroeger in dienst bij een Proxy Delhaize, een winkel uitgebaat door zelfstandigen. En daar waren de arbeidsvoorwaarden een pak minder...

Wat te denken van Vivaldi’s asiel-deal?

PVDA-fractieleidster in de Kamer Sofie Merckx reageert op de asiel-deal van de Vivaldiregering.

Stemming over erkenning van de Holodomor als genocide: waarom onthield de PVDA zich?

Stemming over de erkenning van de Holodomor als genocide: waarom onthield de PVDA zich?

PVDA niet te spreken over goedkeuring van extra belastingfactuur van 264 euro per gezin

De Kamercommissie Financiën stemde vandaag in met het wetsontwerp tot wijziging van de accijnsregeling voor niet-beroepsmatig verbruik van gas en elektriciteit. Vanaf 1 april zal elk gezin jaarlijks 264 euro extra aan accijnzen op de gas- en elektriciteitsrekening betalen. De PVDA stemde tegen en diende een amendement in om de accijnsverhoging te annuleren, maar de commissie Financiën verwierp dat.

“Bracke & De Croo, wij willen elke euro terug”: PVDA start petitie

Nu oud-Kamervoorzitters Siegfried Bracke (N-VA) en Herman De Croo (Open Vld) weigeren om hun pensioenbonussen terug te storten, start de PVDA een petitie om druk te zetten.

Van kinderopvang tot stikstof: Vlaamse regering bewijst eigen onvermogen

“Dit is geen regering meer, dit is een circus”, reageert PVDA-fractieleider Jos D’Haese op de laatste ontwikkelingen in de Vlaamse regeringscrisis. “De N-VA neemt blijkbaar beslissingen wanneer de ene coalitiepartner het is afgestapt, zonder dat de andere het daar mee eens is. Jan Jambon zou ons tonen dat Vlaanderen garant stond voor “goed, democratisch en stabiel bestuur”. We kregen in de plaats crisis na crisis, een minderheidskabinet dat voor onze ogen uit elkaar valt en een open oorlog binnen de regering. De N-VA is zelf het beste bewijs geworden dat de splitsing van ons land ons geen millimeter verder brengt, integendeel. Na de drama’s in de kinderopvang en de ouderenzorg, het lerarentekort en de wachtlijsten voor personen met een beperking, brengt die partij nu de hele Vlaamse regering tot stilstand.”

Mensen met een beperking wachten steeds langer op een budget voor ondersteuning

Lise Vandecasteele (PVDA) vraagt dat de Vlaamse regering een budget van 756 miljoen euro vrijmaakt om zo iedereen die er na onderzoek nood aan heeft een budget voor ondersteuning te geven.

Documenten bewijzen dat pensioenextra’s De Croo en Bracke illegaal zijn

In tegenstelling tot wat ex-Kamervoorzitter Herman De Croo zelf beweert, is zijn pensioenbonus wel degelijk illegaal. Dat bewijzen bijkomende documenten die de PVDA naar buiten brengt. “Er is duidelijk een constructie opgezet om de wet te omzeilen. Uit een verslag van 1998 blijkt dat de traditionele partijen toen al wisten dat de pensioenbonussen óók illegaal waren voor politici, niet enkel voor ambtenaren”, reageert Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA.