Europa: de regering legt België 27 miljard besparingen op

Onder leiding van het Belgisch voorzitterschap werd een Europees akkoord bereikt over de nieuwe begrotingsregels. De PVDA hekelt een nieuw "antidemocratisch keurslijf" dat België zal dwingen tot draconische besparingen: "Het is een budgettair keurslijf dat de vernietiging van onze openbare diensten en onze sociale rechten in de hand werkt. Deze tekst is nog erger dan wat de Europese Commissie voorstelde", zei Marc Botenga, PVDA-Europarlementariër.

maandag 12 februari 2024

Siège de la Commission européenne.

België zal de komende 7 jaar minstens 27 miljard euro moeten besparen. "Deze nieuwe regels zullen elk sociaal en economisch beleid voor jaren vastzetten," zegt Marc Botenga. "Deze regels aanvaarden komt erop neer dat men de mensen elk alternatief voor het neoliberale beleid ontzegt, zelfs nog voor de verkiezingen." De regels zullen strenger zijn dan voorheen. Het akkoord verplicht de federale en regionale regeringen niet alleen om te streven naar een vermindering van de staatsschuld tot 60% en van het begrotingstekort tot 3% van het BBP, maar legt ook een traject op naar een structureel deficit van 1,5%. Dit is strenger dan de criteria van Maastricht, waarvan de toepassing de Portugese en Griekse economieën verstikte.

Deze regels vormen een directe bedreiging voor onze sociale uitgaven en ondermijnen de overheidsinvesteringen die we momenteel dringend nodig hebben.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

Experten hebben het over een echte "atoombom" op de Belgische begroting. Marc Botenga bevestigt: "Deze regels vormen een directe bedreiging voor onze sociale uitgaven en ondermijnen de overheidsinvesteringen die we momenteel dringend nodig hebben." De Europarlementariër vreest voor een "sociaal bloedbad" en wijst erop dat de Commissie dit mechanisme in 2023 al had gebruikt om de automatische loonindexering aan te vallen. 

"Hoe heeft Vivaldi dit kunnen uitonderhandelen?" vraagt Herman Mathijs, professor overheidsfinanciën aan de Universiteit Gent, zich af in Het Nieuwsblad. Officieel zeggen Vooruit en Groen, net als de Franstalige socialisten en groenen, tegen deze terugkeer naar bezuinigingen te zijn. Zij vertegenwoordigen vier van de zeven partijen in de regering. In het Europees Parlement had Marc Botenga de Belgische regering gevraagd om de onderhandelingen over de begrotingsregels te saboteren door te weigeren ze op de agenda te zetten. Achter de schermen was het juist de Belgische regering die de overeenkomst onderhandelde met de volledige steun van de socialisten en de groenen. Wat een cynisme.

De landen van de Europese Unie geven al veel meer uit aan het leger dan landen als Rusland of India. Laten we dat geld ergens anders voor gebruiken.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

De regels zouden flexibeler moeten zijn om investeringen mogelijk te maken. Maar deze flexibiliteit is uiterst beperkt. "Er wordt gesproken over flexibiliteit, maar alles zal moeten worden onderhandeld binnen het keurslijf. In ruil voor een beetje respijt zullen de lidstaten gedwongen worden asociale structurele hervormingen door te voeren. Aangezien over elke flexibiliteit onderhandeld moet worden met de Europese Commissie, zal deze bepaling vooral ten goede komen aan de grotere staten zoals Frankrijk, die meer gewicht in de schaal leggen bij de Europese Commissie.

Wij zijn ook tegen uitzonderingen voor militaire investeringen. "We gaan dus investeringen op een hele reeks gebieden belemmeren, maar vooral niet op de subsidies voor de grote militaire multinationals," vervolgt de Europarlementariër. "Het is ongelooflijk: de landen van de Europese Unie geven samen al veel meer uit aan militaire uitgaven dan landen als Rusland of India. Laten we dat geld ergens anders voor gebruiken."

Het Europees Parlement moet de nieuwe regels nog goedkeuren. Wij zullen ons ertegen verzetten in het Europees Parlement. De Europese vakbonden hebben afgelopen december in Brussel het goede voorbeeld gegeven.  Als we niet willen dat deze nieuwe regels worden toegepast, zullen we in heel Europa in actie moeten komen.

Onze mensen