We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Blokkeer de Europese besparingen: spreek de ministers aan

We roepen op om het Europese akkoord van vorig weekend over de nieuwe begrotingsregels te blokkeren. Als dat akkoord wordt uitgevoerd, is dat een bedreiging voor onze pensioenen, onze lonen, onze gezondheidszorg, ons onderwijs en onze openbare diensten. Maar we kunnen het nog tegenhouden. Zet mee druk en stuur een mail naar de ministers.

woensdag 14 februari 2024

Met de zegen van de Belgische regering sloten de Europese leiders zopas een akkoord over nieuwe begrotingsregels. Resultaat? Ze willen opnieuw zware besparingen opleggen.

27 miljard euro aan besparingen. Dat staat onze openbare diensten, onze ziekenhuizen, onze pensioenen... de komende jaren mogelijk te wachten.

Het is ook zeer ernstig vanuit democratisch oogpunt, omdat het alle toekomstige regeringen in ons land, op alle niveaus, in een keurslijf van besparingen zal dwingen

Gelukkig is het nog mogelijk om het akkoord tegen te houden. Op 21 februari moet het akkoord nog bekrachtigd worden op de Raad waarin de regeringen van alle EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd (Coreper). Voor een hele reeks bepalingen is unanieme overeenstemming vereist. 

“Als de Belgische regering tegen het akkoord is, kan ze dus een heel deel ervan blokkeren en zo de goedkeuring van deze begrotingsregels kelderen. En dat is precies wat ze moet doen”, zegt onze algemeen secretaris Peter Mertens.

We hebben hiertoe trouwens al een dringende resolutie ingediend in de Kamer.

Maar er is meer druk nodig om de regering te doen plooien. Daarom lanceren we een mailactie om de ministers van de regering – in het bijzonder de socialistische en groene ministers – aan te spreken.

“Het is onbegrijpelijk dat socialisten en groenen dit zouden toelaten. Nu moeten ze zich ertegen verzetten en er een principiële kwestie van maken”, besluit Peter.

👉 Stuur een mail naar de ministers