We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Lise Vandecasteele vraagt kwaliteit en betaalbaarheid in ouderenzorg, geen commercialisering

De Vlaamse woonzorgcentra komen steeds meer in handen van commerciële zorggroepen. Een slecht zaak, want daar primeert de winst op de zorg.

dinsdag 31 oktober 2023

In de commerciële ouderenzorg primeert de winst op de zorg

“Op twintig jaar tijd verdubbelde het aandeel commercieel uitgebate woonzorgcentra in Vlaanderen: van 14 naar 29 procent. Jaar na jaar blijft hun marktaandeel toenemen in onze ouderenzorg en de Vlaamse regering legt hen geen strobreed in de weg”, zegt onze volksvertegenwoordigster Lise Vandecasteele.

Zij vroeg hierover cijfers op en stelt vast dat geld voor zorg wegvloeit naar aandeelhouders.

Als we niets doen zal de groei van commerciële spelers verder toenemen.

Lise Vandecasteele

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

“Commerciële woonzorgcentra zijn 300 euro per maand duurder dan de openbare”, zegt Lise. “En dat terwijl ze een vijfde minder zorgpersoneel inzetten. We stellen ook vast dat 18 van de 23 woonzorgcentra waar zich aanhoudend ernstige klachten voordoen en die onder verhoogd toezicht van de zorginspectie staan, commercieel zijn.”

“Als we niets doen zal de groei van commerciële spelers verder toenemen. In Brussel en Wallonië hebben ze al vijftig tot zestig procent van de ouderenzorg in handen”, zegt Vandecasteele.

Sinds 1 januari 2021 zijn er in Vlaanderen 803 erkende kamers in woonzorgcentra bijgekomen en dat komt enkel en alleen door de groei van het aantal commerciële plaatsen. Er kwamen 1.077 commercieel uitgebate kamers bij en er verdwenen 274 kamers uitgebaat door de openbare en non-profit woonzorgcentra.

Er is nood aan een beleid met investeringen in kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra, in plaats van een beleid dat de weg vrijmaakt voor commerciële bedrijven waar winst primeert op zorg.

Lise Vandecasteele

PVDA-volksvertegenwoordigster in het Vlaams Parlement

Wij roepen de Vlaamse regering op om de commercialisering te stoppen via een moratorium, waardoor er geen commerciële bedden meer kunnen bijkomen. Zo’n moratorium bestaat reeds in Wallonië, en werd onlangs doorgevoerd in Brussel, maar helaas pas toen de commercie al ver opgerukt was.

“Er is nood aan een beleid met investeringen in kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra, in plaats van een beleid dat de weg vrijmaakt voor commerciële bedrijven waar winst primeert op zorg”, besluit Lise.