We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Sofie Merckx wil geheime deals met farma-industrie afschaffen

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) sloot tijdens zijn ministerschap al 120 geheime contracten af met de farma-industrie. Dat is een om de tien dagen. De Vooruit-minister overtreft daarmee zijn voorgangster De Block, die daarvoor destijds felle kritiek kreeg van... Vooruit.

dinsdag 16 april 2024

Sofie Merckx in de Kamer.

De geheime contracten waren oorspronkelijk bedoeld als een uitzondering, maar onder Maggie De Block (Open Vld) werden ze schering en inslag. Vooruit had toen nog zware kritiek op de ‘maggiedeals’. In haar verkiezingsprogramma van 2019 schreef de partij (toen nog sp.a): “We maken komaf met geheime contracten”. 

Toen Frank Vandenbroucke minister werd, koesterden velen de hoop dat er eindelijk een kentering zou komen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. 

Sofie Merckx, onze fractieleidster in de Kamer en zelf huisarts, stelde een parlementaire vraag over de geheime deals tussen de minister en de farmaceutische bedrijven. Wat blijkt? Nooit eerder werd zo uitgebreid gebruikgemaakt van geheime farmadeals. 

Vanuit de oppositie schreeuwde Vooruit moord en brand over de geheime contracten van De Block. Nu maakt Vandenbroucke er nog meer gebruik van.

Sofie Merckx

PVDA-fractieleidster in de Kamer en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk

“Minister Vandenbroucke tekende zelf maar liefst 120 geheime contracten, wat neerkomt op een nieuw contract elke tien dagen”, stelt Sofie vast.

“Vanuit de oppositie schreeuwde Vooruit moord en brand over de geheime contracten van De Block. Maar eenmaal zelf aan de macht brachten ze hier helemaal geen verandering in. Integendeel, vergeleken met zijn voorganger tekende hij meer contracten gezien zijn kortere regeerperiode. We zien hier toch echt wel een kloof tussen woorden en daden. Het lijkt alsof minister Vandenbroucke geplooid is voor de farma-industrie”, reageert Sofie.

Door de geheime contracten vloeien miljarden euro’s weg uit onze sociale zekerheid, zonder enige democratische controle.

Sofie Merckx

PVDA-fractieleidster in de Kamer en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk

Geheime contracten vormen een groot probleem. “Minister Vandenbroucke beslist in onderonsjes met farmamultinationals over de terugbetaling van geneesmiddelen. Daardoor vloeien miljarden euro’s weg uit onze sociale zekerheid, zonder enige democratische controle”, aldus Sofie. 

Zo is er het mucoviscidosemiddel Kaftrio. In de prijsonderhandelingen in het Verenigd Koninkrijk vroeg de producent een prijs van 194.000 euro per patiënt per jaar, terwijl de werkelijke kost wordt geschat op 5.300 euro. Kaftrio wordt sinds 2022 terugbetaald. 

Wij willen het systeem van de geheime contracten afschaffen en voluit gaan voor transparante prijsonderhandelingen op basis van objectieve criteria.

Sofie Merckx

PVDA-fractieleidster in de Kamer en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk

We vroegen onlangs in het parlement inzage in het geheime contract door het Rekenhof maar kreeg geen steun van de traditionele partijen. We weten dus nog steeds niet hoeveel we nu precies betalen. 

We willen het over een andere boeg gooien. “Wij willen het systeem van de geheime contracten afschaffen en voluit gaan voor transparante prijsonderhandelingen op basis van objectieve criteria, zoals ook ziekenfonds Solidaris vraagt”, stelt Sofie.

Veel mensen stellen zorg uit en het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees, maar als er geld naar de farma-industrie vloeit zonder enige controle horen we niemand.

Sofie Merckx

PVDA-fractieleidster in de Kamer en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk

Het totaalbudget van die contracten liep in 2022 op tot maar liefst 2,8 miljard euro de helft van het geneesmiddelenbudget, dat is een absoluut record.

“Wat een 2 maten, 2 gewichten. Voor de uitgaven van de sociale zekerheid zijn velen streng. Veel mensen stellen zorg uit en het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees, maar als geld naar de farma-industrie vloeit zonder enige controle horen we niemand”, besluit Sofie.