De schizofrenie van Vooruit en Groen: in België de besparingsregels doorduwen, in Europa tegen stemmen

“Als Vooruit en Groen in Europa tégen het herinvoeren van het bezuinigingsbeleid stemmen, dan moeten ze ook in België eens hun verantwoordelijkheid nemen en hier vanuit de regering de terugkeer van dat beleid blokkeren”, zegt ons Europees parlementslid Marc Botenga.

donderdag 18 januari 2024

Marc Botenga in het Europees Parlement.

Een meerderheid van het Europees Parlement keurde woensdag de nieuwe Europese begrotingsregels goed. Wij stemden tegen, want de besparingen hebben grote gevolgen voor sociale investeringen, openbare diensten en de loonindexering.

Ook de europarlementariërs van Vooruit en Groen stemden tegen. Dat is opmerkelijk, aangezien deze partijen in België via de regering de regels... net willen doorduwen.

Toen de Europese ministers van Financiën de herinvoering van de Europese begrotingsregels in december al goedkeurden, steunde de Belgische regering – waar Vooruit en Groen deel van uitmaken – die beslissing. Straffer nog: de terugkeer van die begrotingsregels is voor de Belgische regering zelfs een van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie de komende zes maanden.

Wat doen die socialistische en groene ministers dan in de regering? Zijn ze tegen besparingen in Straatsburg, maar voor in Brussel? Wat een schizofrenie.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

Marc Botenga spreekt van een onhoudbare politieke spreidstand.

“In het Europees Parlement hebben vier van de zeven Vivaldi-partijen – Vooruit, Groen, PS en Ecolo – zich net uitgesproken tegen dat beleid. Wat doen die socialistische en groene ministers dan in de regering? Zijn ze tegen besparingen in Straatsburg, maar voor in Brussel? Wat een schizofrenie”, stelt Marc.

Hij is duidelijk: deze partijen moeten nu verantwoordelijkheid nemen voor hun stem en de onderhandelingen via de regering blokkeren. “Als het Belgisch voorzitterschap dit dossier saboteert, dan kan het hele initiatief begraven worden.”

Het reactiveren van de begrotingsregels zal een sociale ramp veroorzaken. Het Europees Verbond van Vakverenigingen berekende dat het voorstel dat bij de Raad op tafel ligt, België verplicht om tussen de 4,5 en 7,5 miljard euro per jaar te bezuinigen.

Dit nieuwe kader aanvaarden betekent de aanval op de sociale verworvenheden van de werkende mensen goedkeuren. Dat is onaanvaardbaar.

Marc Botenga

PVDA-volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement.

Die bezuinigingen hebben grote gevolgen voor sociale investeringen, openbare diensten en de loonindexering.

“De Europese instellingen doelen via zogenaamde ‘aanbevelingen’ aan België specifiek op deze drie beleidsdomeinen. Dit nieuwe kader aanvaarden betekent de aanval op de sociale verworvenheden van de werkende mensen goedkeuren. Dat is onaanvaardbaar”, besluit Marc.

Wie werkt op dit thema?