Een epidemie bestrijd je snel en op het terrein, niet met 9 ministers en callcenters

Nu een tweede coronagolf gevaarlijk dichtbij komt, hebben we nood aan een volledige andere aanpak van preventie en infectiebestrijding. Het contactonderzoek van de overheid met commerciële callcenters is niet in staat die opdracht te vervullen. Geneeskunde voor het Volk bouwde met succes aan een ander model, lokaal ingebed. Dit model kan op grotere schaal toegepast worden mits eenheid van commando en efficiënte beslissingen. We hebben geen tijd te verliezen.

PVDA: “Contactopsporing moet totaal anders om uitbraak tweede golf te vermijden”

De PVDA nam zonet kennis van de conclusies van het overlegcomité. “Het comité kondigt geen enkele concrete maatregel aan. De aanpak van de contactopsporing blijft ongewijzigd”, stelt Sofie Merckx, federaal parlementslid en huisarts, verontwaardigd vast. “We kunnen de uitbraak van de tweede golf nog vermijden als er kordaat wordt ingegrepen. Dat kan als we het contactonderzoek lokaal inbedden, in samenwerking met de huisartsen. Bij Geneeskunde voor het Volk passen we dat met succes toe”. De linkse partij roept ook op een federale coronacommissaris te benoemen. Merckx : “Er moet zeer dringend eenheid van commando komen. Waarom stelt de federale regering geen expert aan, die boven het politieke gewoel staat en die voor een snelle en kordate aanpak instaat”.

Het recht op abortus is geen pasmunt voor een falende regeringsvorming

Een ondoordacht en onverantwoordelijk voorstel dat de progressieve partijen snel door het parlement willen jagen, zo beschrijven Bart De Wever en Valerie Van Peel (N-VA) in hun opinie voor De Morgen het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswet. Hun argumentatie houdt geen steek. Het recht op abortus gebruiken als pasmunt voor een falende regeringsvorming, dat is onverantwoordelijk.

PVDA: "Laat contact tracers lokaal met huisartsen samenwerken"

De PVDA roept op om de contact tracers die op dit moment in callcentra werken, lokaal te laten samenwerken met huisartsen. “Het contactonderzoek gebeurt vandaag op een bureaucratische manier vanuit Brussel”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Laat ons die tracers lokaal inzetten. We zien in onze praktijken van Geneeskunde voor het Volk dat dat een wereld van verschil maakt. Door lokaal te werken is er meer vertrouwen, worden meer contacten doorgegeven en kunnen we actief clusters van besmettingen opsporen.”

PVDA vraagt dat Vlaams Parlement volgende week samenkomt over tweede golf

De PVDA vraagt dat het Vlaams Parlement na de alarmerende toename van het aantal coronabesmettingen en de kritiek op het systeem van contact tracing samenkomt op woensdag 22 juli. Maandag neemt het uitgebreid bureau van het parlement daar een beslissing over, maar het is duidelijk dat de meerderheidspartijen liever geen zitting meer organiseren. “Nu de experten ons waarschuwen dat de tweede golf er is en blijkt dat de eerste verdedigingslinie zo lek is als een zeef, is het absoluut nodig dat het parlement volgende week samenkomt”, zegt Jos D’Haese, fractieleider van de PVDA

Na jaar nog altijd geen vooruitgang voor baby Pia’s ziekte, PVDA vraagt actie

Een jaar nadat de Belgen massaal hun solidariteit toonden voor baby Pia is er nog niets veranderd voor pasgeborenen met de spierziekte SMA. Zowel voor de screening van de ziekte als voor de betaalbaarheid van de medicatie is geen stap vooruit gezet. Dat blijkt uit informatie die Vlaams parlementslid Lise Vandecasteele (PVDA) opvroeg. “De bevoegde ministers Beke en De Block hebben geen stappen vooruit gezet. Er is geen plan en geen budget. Daardoor wordt de ziekte niet op tijd ontdekt en blijft de levensreddende medicatie onbetaalbaar”, stelt Vandecasteele vast. “Het is tijd voor actie.”

PVDA vraagt dagelijkse cijfers over coronavirusinfecties

Sinds 21 juni publiceert Sciensano, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid dat de coronavirus epidemie controleert, wekelijks cijfers over het aantal nieuwe Covid-19infecties. De cijfers worden niet meer dagelijks gecommuniceerd en dat verontrust Sofie Merckx, federaal parlementslid van de PVDA en huisarts: "We weten dat er elke dag zo'n 100 nieuwe gevallen zijn. Deze ontwikkeling lijkt de deskundigen zorgen te baren. Dagelijkse cijfers zijn nodig om accurate informatie te hebben en op basis daarvan de nodige actie te kunnen ondernemen. »

Artsen Zonder Grenzen bijzonder kritisch voor Beke: “Zes weken wachten op gehoor”

De conclusies van het rapport van Artsen Zonder Grenzen (AZG) tonen glashelder de politieke verantwoordelijkheid voor het drama van de woonzorgcentra, vindt linkse oppositiepartij PVDA. “We zien een dodelijke cocktail van structurele onderfinanciering en een gebrek aan daadkracht van de bevoegde ministers”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor PVDA. “De getuigenissen in de woonzorgcentra gaan door merg en been. Terwijl op het terrein de chaos compleet was, duurde het zes weken voor minister Beke op de aanbevelingen van AZG inging. Wouter Beke draagt dan ook een verpletterende politieke verantwoordelijkheid”, aldus Vandecasteele. De PVDA pleit voor extra middelen voor de ouderenzorg en een centraal federaal commando.

“Beke leert niet uit fouten”, zegt PVDA na hoorzitting experten in coronacommissie

In de coronacommissie van het Vlaams parlement kwamen vandaag Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Herman Goossens aan het woord. Met een duidelijke boodschap, zegt Lise Vandecasteele, parlementslid van de PVDA. “Ten eerste: de onderfinanciering van de ouderenzorg en de preventieve gezondheidszorg maakte dat we niet klaar waren voor deze pandemie. Maar toen het virus er eenmaal was, is er veel te weinig daadkracht getoond om testen uit te voeren, contacten te traceren en goede richtlijnen voor het schaarse beschermingsmateriaal uit te vaardigen. Maar vooral: we zijn niet klaar voor een tweede golf, zeker omdat de contact tracing twee maand na de opstart nog steeds niet degelijk werkt. Beke leert maar niet uit zijn fouten.”

België telt 8% meer miljonairs in één jaar tijd

Terwijl de overgrote meerderheid van de mensen verarmt, worden de grote vermogens jaar na jaar talrijker en groter. Maar wat ook toeneemt, is de roep van om deze vermogens te belasten.

Volg de PVDA op de voet