Humo sprak met de weduwe en zoon van Dirk Van Duppen: “‘Ik geloof dat het goed komt’, schreef hij. Ik denk dat hij gelijk had”

‘Gezondheid mag geen koopwaar zijn.’ De uitspraak van wijlen Dirk Van Duppen lijkt een evidentie, maar de strijd van de arts en PVDA-politicus tegen big pharma voor betaalbare geneesmiddelen is nog altijd niet gestreden. ‘Als mijn vader er nog was,’ zegt zoon Ben Van Duppen (31), ‘en zag hoe de farmareuzen miljarden verdienen aan het coronavaccin, hij zou door het plafond gaan.’ Lees hier het pakkende interview uit Humo.

Werknemers verloren elk jaar gemiddeld 1.456 euro sinds 2014

De studiedienst van de PVDA toont aan dat de werknemers sinds 2014 in totaal 40 miljard euro verloren ten voordele van het kapitaal. “Terwijl de werkende klasse vandaag actievoert voor een wet die de lonen blokkeert, bewijst deze studie eens te meer dat er marge is en dat onze lonen ook echt omhoog moeten”, reageert PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

PVDA trekt aan alarmbel: "Aantal jongeren dat school vroegtijdig verlaat, blijft toenemen"

Uit cijfers die Onderwijs Vlaanderen vandaag publiceerde, blijkt dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters blijft toenemen. In het schooljaar 2014-2015 verliet 9,7 procent de school zonder diploma, in 2018-2019 was dat al 12,1 procent. “De cijfers voor coronajaar 2019-2020 zijn nog niet bekend, maar we vrezen dat die enkel zullen toenemen”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte. “Het verontrust ons dat leerlingen uit een kansarm gezin nog altijd vijf keer meer kans hebben de school zonder diploma te verlaten dan een kansrijke jongere. Het is nu tijd voor maatregelen om van ons onderwijs een sociale lift te maken.”

Nationale staking is succes: regering moet de loon-blokkerings-wet herzien

"Tijdens de pandemie doen wij de samenleving draaien. Op het terrein. In onze bedrijven. Wij eisen respect voor ons werk", dat is de boodschap die we overal horen van de actievoerders voor loonsverhoging.

Online ateliers PVDA leveren sterke argumenten op voor goed IPA-akkoord

Ruim 1.200 mensen namen deel aan onze online ateliers over het Interprofessioneel Akkoord (IPA). Ze brachten sterke argumenten naar voren om de eisen voor loonsverhoging, arbeidsduurvermindering en het recht op brugpensioen op 58 jaar, op tafel te leggen. Alleen het pintje achteraf ontbrak …

De repressie tegen de Oeigoeren in China en de nieuwe Koude Oorlog

“Steunen jullie China, als jullie zich onthouden bij de stemming over een resolutie ten voordele van de Oeigoeren?” Dat vroeg een journalist onlangs aan PVDA-Kamerfractieleider Raoul Hedebouw. Zijn antwoord: “Nee, we onthouden ons omdat we geen nieuwe Koude Oorlog willen van het ene blok tegen het andere. De laatste jaren zien we een stortvloed van resoluties tegen China. Wij zijn bezorgd over het lot van de Oeigoeren, maar we willen niet dat de VS en hun bondgenoten deze situatie uitbuiten.”1 Tekst en uitleg.

Subsidies gascentrales: Minister Van der Straeten houdt vernietigend advies van energieregulator achter.

Eind januari liet de federale energieregulator CREG zich in een advies aan minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) opnieuw vernietigend uit over het subsidiemechanisme CRM voor de bouw van nieuwe gascentrales. Het advies werd echter pas afgelopen vrijdag vrijgegeven, precies een week nadat het parlement de CRM-wet goedkeurde.

De regering verlengt in alle stilte de covid-maatregelen, PVDA vraagt om een publiek debat

Afgelopen zondag, 21 maart, kondigde de PVDA aan dat ze een wetsvoorstel indiende om het ministerieel besluit in te trekken van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden tot 30 april verlengt. Het besluit werd in het weekend genomen, achter de rug van de Kamer en zonder enig overleg met de wetgevende macht of het maatschappelijk middenveld.

De Commune is vandaag 150 jaar jong. Lang leve de Commune!

Precies 150 jaar geleden grijpen ambachtslieden en metaalbewerkers, timmerlieden en visverkopers, gewone mannen en vrouwen, de macht in Parijs. Na maanden van oorlog, hongersnood en ellende zegt het volk van Parijs: het is genoeg geweest. De Commune van Parijs is een feit.

Extra belasting voor coronawerklozen? Onaanvaardbaar!

Wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos werd, dreigt door een regeringsmaatregel tot 1.500 euro extra belasting te moeten betalen. Mensen die het al hard te verduren hebben, worden zo nóg een keer getroffen. De PVDA dient een wetsvoorstel in om dat te voorkomen. Het is niet aan de werkende klasse om op te draaien voor de crisis.

Volg de PVDA op de voet