De PVDA stelt een sociaal en rechtvaardig alternatief voor op het nietszeggende klimaatplan van Vivaldi

Deze namiddag vond in de Kamer de discussie plaats over het standpunt dat ons land zal innemen op de klimaatconferentie COP26. De PVDA vindt de voorgelegde consensustekst, die het resultaat is van wekenlange discussies in de Interparlementaire Klimaatdialoog, volledig ontoereikend. Het voorstel schiet volgens de linkse partij op twee fundamentele punten tekort: “De tekst getuigt van een blind vertrouwen in de markt om de klimaatcrisis aan te pakken en biedt geen oplossing voor de institutionele versnippering van het beleid”, aldus PVDA-volksvertegenwoordigster Greet Daems.

PVDA legt woensdag wetsvoorstel voor om extra belasting op coronawerkloosheid te schrappen

Mensen die in 2020 tijdelijk werkloos waren door corona mogen niet extra belast worden. Om dat te vermijden legt de PVDA op 6 oktober een wetsvoorstel voor in de Kamercommissie Financiën.

Het wetsvoorstel wil die extra coronabelasting schrappen door de uitkeringen voor tijdelijke coronawerkloosheid definitief te belasten aan 15 %. Dat is dus aan hetzelfde tarief als dat van de bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten. Zo is bij de definitieve belastingberekening geen extra belasting verschuldigd. Voor degenen die hun aanslagbiljet al hebben ontvangen, kan de belastingtoeslag worden geannuleerd door middel van een ambtshalve ontheffing.

4 drogredenen van de regering tegen de btw-verlaging voor energie doorprikt

Naar aanleiding van de sterk stijgende gas- en elektriciteitsprijzen voert de PVDA campagne om de btw op deze essentiële basisproducten te verlagen naar 6%. De regering stelt alles in het werk om deze maatregel, die op brede steun van de bevolking kan rekenen, niet uit te voeren. We nemen haar non-argumenten onder de loep en weerleggen ze.

PVDA stelt voor om in de Kamer een "Bijzondere Commissie Pandora Papers" op te richten

De belastingontduiking die in de Pandora Papers wordt onthuld, is nog groter dan wat de Panama Papers destijds aan het licht brachten, ook wat de Belgische dossiers betreft. De onthullingen betreffen niet alleen het bedrijfsleven maar ook de politiek. “Waarom is er zo weinig vooruitgang geboekt in de strijd tegen belastingparadijzen?”, vraagt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De regering moet ophouden te zeggen dat er geen geld is voor onze pensioenen of om onze energierekeningen te verlagen, het is een kwestie van politieke wil.” De PVDA roept op tot een spoedvergadering van de Commissie Financiën van de Kamer en stelt de oprichting voor van een bijzondere commissie Pandora Papers.

Onaanvaardbaar dat de explosie van energieprijzen de overheid 580 miljoen oplevert. Verlaag de btw naar 6%

De stijgende energieprijzen die de gezinnen hard treffen, komen sommigen goed uit. De studiedienst van de PVDA bracht aan het licht hoe Electrabel zich rijk rekent met flinke overwinsten op haar kerncentrales. Maar dat is niet alles. De hogere prijzen zijn ook een meevaller voor de overheid, die haar inkomsten fel ziet stijgen.

PVDA verzet zich tegen slimme camera’s in de openbare ruimte in Leuven

Het Leuvense stadsbestuur zet camera’s op de Bruul en op de Philipssite om het sportgedrag van Leuvenaars in kaart te brengen. PVDA verzet zich tegen die beslissing. “Tijdens de Leuvense gemeenteraad in mei was ik de enige die kritische bemerkingen maakte bij deze keuze. Alle andere partijen stemden voor” aldus Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA in Leuven. “Je hebt geen camera's nodig om sportbeleid te monitoren. Ga gewoon even in de Bruul met mensen praten en vraag wat ze nodig hebben. Kunnen we dat eigenlijk nog, praten?” Om die boodschap kracht bij te zetten, zullen een aantal militanten van de PVDA zaterdag om 17 uur een spandoek met ‘Praat met ons, bespioneer ons niet’ voor de camera’s hangen.

Back To The Climate: na de overstromingen is het meer dan ooit tijd voor een sociaal en ambitieus klimaatbeleid

Twee jaar na de klimaatbetogingen en aan de vooravond van de internationale klimaattop in Glasgow, komen tienduizenden mensen op 10 oktober opnieuw op straat in Brussel. Want het gaat niet goed met het klimaat. De marktmechanismen en de splitsing van de bevoegdheden tussen de regio’s hebben ons al te veel tijd doen verliezen. “Groene” taksen duwen ons steeds verder van een echte oplossing. Hoog tijd dat er een sociaal en ambitieus beleid komt.

Overstromingen: “Een nationale ramp vraagt een krachtig nationaal antwoord, geen beschamende lening.”

De federale regering stelt een lening van 1,2 miljard euro voor, bestemd voor de heropbouw na de vreselijke overstromingen die ons land troffen. “Een nationale ramp vraagt een krachtig nationaal antwoord, geen beschamende lening”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens.

“Frieten voor de aandeelhouders, opslag voor de werkende klasse”

Deze voormiddag deelde Raoul Hedebouw, federaal fractieleider van de PVDA, aan het VOKA-gebouw in Gent frieten uit aan aandeelhouders onder het motto: “Wat als ... de aandeelhouders op dezelfde manier werden behandeld als het personeel?" De aanleiding van de ludieke actie is het feit dat net vandaag ArcelorMittal Belgium, het staalbedrijf in de Gentse kanaalzone, 100 miljoen euro dividenden uitkeert aan haar aandeelhouders. Het personeel van de multinational kreeg vorige week de keuze tussen een pak friet óf een hamburger als “corona-bedanking”. De PVDA draait de rollen om. De actie ging door bij VOKA Oost-Vlaanderen, waar ArcelorMittal bestuurslid is. Frietjes dus  voor de aandeelhouders, opslag voor de werkende klasse, stelde de linkse partij. Ze voegde er schertsend aan toe : “Ze kunnen toch ook een hamburger kiezen.”

Waarom een coronapas op z’n Frans volgens ons geen goed idee is

De uitbreiding van de coronapas, of het Covid Safe Ticket, naar dagelijks gebruik in horeca, cultuur en sport, is volgens de PVDA geen goed idee. In plaats van mensen mee te krijgen, dreigt het eerder mensen uit te sluiten.