Overstromingen: overheid na drie maanden nog steeds in gebreke

Drie maanden na de overstromingen blijft de toestand rampzalig in de getroffen gebieden. De slachtoffers worden in de steek gelaten door overheid en verzekeringsmaatschappijen. Vandaag blijkt dat 30% van de Luikse slachtoffers nog geen verzekeringsagent over de vloer hebben gekregen. Raoul Hedebouw brengt de stem van de slachtoffers naar het parlement en confronteert de regering met de fouten die ze al sinds half juli opstapelt.

Koude winter met Vivaldi: begrotingsakkoord doet niets aan energiefactuur en jaagt langdurig zieken op

“De grote verliezers van dit begrotingsakkoord van Vivaldi, dat zijn de overgrote meerderheid van de werkende mensen die hun facturen door het dak zien gaan, en de langdurig zieken die voor de eerste keer sancties riskeren”, vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Vlaamse liberalen willen besparen op ouderschapsverlof. PVDA : “Een blinde besparing ten koste van werkende mensen die het al moeilijk hebben.”

De begrotingsgesprekken naderen de laatste rechte lijn. Het moment voor Open VLD om een besparing op de uitkeringen voor tijdelijke verloven te bepleiten. De regeringspartij wil enkel nog het standaardtarief uitkeren. Verhoogde steun voor alleenstaande ouders zou helemaal verdwijnen.

Werelddag geestelijke gezondheid: "Erken burn-out als beroepsziekte"

Ons land is op weg naar een half miljoen langdurig zieken, een verdubbeling tegenover 2010. Bijna veertig procent van die langdurig zieken lijdt aan psychische stoornissen. “Verwonderlijk is dat niet, want twee derde van de Belgische werknemers ervaart negatieve stress op het werk”, zegt Kim De Witte, PVDA-volksvertegenwoordiger en auteur van het nieuwe boek Ze draaien ons zot.

Jouw foto's op sociale media illegaal gepikt door de politie? De PVDA eist een hoorzitting met topman van de politie

De PVDA vraagt dat federaal politiechef Marc De Mesmaeker op een volgende zitting van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken wordt gehoord. Het verzoek komt er nadat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op 6 oktober onthulde dat de federale politie illegaal gezichtsherkenningssoftware gebruikt.

PVDA verzet zich tegen het regeringsvoorstel van een 10-urendag

Deze week lekte een regeringsvoorstel om een werkweek van 4 dagen mogelijk te maken. Daarbij zou er geen vermindering zijn van de totale arbeidsduur. De 8-urige werkdag zou dus plaats ruimen voor een 9,5 of 10-urendag. Oppositiepartij PVDA zet zich af tegen het voorstel. Volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders: “Men doet alsof er een extra vrije dag bijkomt. Dat is een illusie. In realiteit maakt dit voorstel het mogelijk dat werkgevers een 10-urendag opleggen. Met woon-werkverkeer wordt dat al snel 12 uur weg van huis. Daar mogen nog eens overuren bijkomen. Dat is ongezond, en onhaalbaar voor veel gezinnen.”

Mia Doornaert, Eric Zemmour en de intellectuele dictatuur in Vlaanderen

Het is een standaard ritueel geworden in de Vlaamse mediawereld. Een bekende kop mag onder het mom van ‘expertise’ een (uiterst) rechts pleidooi afsteken en krijgt daarbij amper tegenkanting of weerwoord, zelfs niet eens een factcheck. Hoeveel er ook met feiten en cijfers gegoocheld wordt, hoe ideologisch de zogenaamde ‘duiding’ ook gekleurd is, een week later is dezelfde bekende kop opnieuw te gast en herhaalt het ritueel zich. Niet zelden is de studiogast in kwestie Mia Doornaert, niet zelden heet het programma in kwestie De Afspraak. Toch was de uitzending van 28 september over de Franse extreemrechtse haatzaaier Eric Zemmour een nieuw dieptepunt. Van een uitschuiver kan geen sprake zijn, want Doornaert recycleerde haar tussenkomst twee dagen later bijna letterlijk voor haar column in De Standaard (30/9).

Zonder geld naar de huisarts: de PVDA gaat door

Binnenkort wordt waarschijnlijk het verbod op de derdebetalersregeling afgeschaft. “Een positieve stap”, reageert Sofie Merckx, zelf huisarts en PVDA-volksvertegenwoordigster. “Bij Geneeskunde voor het Volk kunnen patiënten al 50 jaar gratis naar de huisarts”. De PVDA voert al jarenlang campagne voor haar voorstel ‘zonder geld naar de huisarts’. “We zijn fier dat we dit idee van authentiek links op de agenda hebben gezet. We blijven onze campagne voor een veralgemening van de derdebetaler verder zetten. Waarom niet het remgeld volledig afschaffen?”

PVDA voert laser-actie op koeltorens in Doel: “Verlaag btw op energie van 21 naar 6% en doe Electrabel betalen” 

Met een spectaculaire laser-actie op de koeltorens in Doel zette Peter Mertens deze ochtend kracht bij de eis van de PVDA om de btw op energie te doen dalen naar 6 procent.  De linkse partij projecteerde met een licht-laser haar boodschap op de koeltorens van Electrabel: “6 procent btw op energie, nu!”.

Privatisering zorg geeft hogere werkdruk en lagere lonen, blijkt uit cijfers PVDA

“De uitverkoop van de openbare zorgsector is een slag in het gezicht van het personeel”, zegt Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams volksvertegenwoordiger voor de PVDA. “Ze zorgt voor een hogere werkdruk en slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel, terwijl bewoners een pak meer betalen. Wij steunen dan ook de oproep van de zorgsector om dit decreet niet goed te keuren.”