Kamercommissie zet belangrijke stap in aanpassing abortuswet

“Dit is een belangrijke stap in de strijd om abortus definitief uit het strafwet te halen en de termijn voor abortus toe te laten tot 18 weken”, zegt huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

PVDA: “Afvloeiingen bij VDAB staan haaks op tewerkstellingsbeleid”

De linkse oppositiepartij PVDA veroordeelt sterk de besparingen bij de VDAB, waar minister Somers (Open VLD) 419 jobs wil schrappen. “Deze regering heeft de mond vol van tewerkstellingsbeleid en activering maar begint wel met het schrappen van 419 jobs bij de VDAB. Begrijpe wie begrijpe kan”, zegt Jos D’Haese fractieleider voor PVDA in het Vlaams parlement. De PVDA wil uitleg van minister Somers. “De regering beloofde 120.000 jobs maar er zijn er voorlopig vooral verdwenen. Hoe de regering toch voor die extra jobs zal zorgen is stilaan volstrekt onduidelijk”. De PVDA veroordeelt ook de besparingen bij andere agentschappen zoals de Vlaamse Milieumaatschappij.

PVDA, Groen en Sp.a verhinderen met motie goedkeuring decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Linkse oppositiepartij PVDA dient vandaag samen met Groen en sp.a een motie in tegen het voorstel van decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk en om de goedkeuring van het nieuw decreet rond volwassenenwerk te verhinderen. Ze doet dat op basis van de alarmbelprocedure voorzien in artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement, dat elke discriminatie ‘om ideologische en filosofische redenen’ verbiedt. De motie moet nu door het college van parlementsvoorzitters ontvankelijk verklaard worden en daarna door Kamer en Senaat ten gronde behandeld worden voor de bespreking in het Vlaams parlement kan verder gezet worden. De goedkeuring van dit decreet voor 1 december wordt bijgevolg onmogelijk.

De druk voor het minimumpensioen van 1500 euro werpt vruchten af, tijd om die nog wat op te voeren

"Het is ons gelukt om de verhoging van de pensioenen op de politieke agenda te zetten", zegt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA. “Paul Magnette en de andere traditionele partijen voelen de hete adem van de PVDA en de groeiende mobilisatie op het terrein. Daarom leggen ze nu een minimumpensioen van 1500 euro netto op tafel. We begonnen eind september handtekeningen voor een burgerwet te verzamelen, we hebben er al bijna 90.000. We moeten de druk nog opvoeren zodat de mooie woorden ook in daden worden omgezet. We zetten onze campagne op het terrein volledig voort.”

Van buschauffeur tot kunstenaar: één front tegen regering Jambon

De besparingspolitiek van de regering Jambon raakt heel de samenleving. De woonbonus verdwijnt, ambtenaren liggen onder vuur en kritische kunstenaars worden monddood gemaakt. Maar het verzet groeit, van de vakbonden tot het sociale middenveld. Op 5 december komt er een grote protestmeeting op het Martelarenplein in Brussel.

PVDA-wetsvoorstel: strijd voor minimumloon van 14 euro per uur doet intrede in parlement

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer buigt zich woensdag 27 november 2019 over het wetsvoorstel van de PVDA om het minimumloon te verhogen tot 14 euro per uur. De linkse partij wil deze eis uit de arbeidersbeweging ook in het parlement op de agenda zetten. Zo hoopt ze de omstandigheden van heel wat mensen die hard werken maar toch geen waardig leven hebben, te verbeteren.

PVDA roept op tegen Europese Commissie van het grote geld te stemmen

Het Europees Parlement stemt over de nieuwe Europese Commissie. PVDA-Europarlementslid Marc Botenga roept de Belgische Europese parlementsleden op tegen te stemmen. Minstens één derde van de voorgestelde commissarissen heeft of had tot voor kort aandelen in grote bedrijven uit de sector waar ze straks verantwoordelijk voor zullen zijn, zo blijkt uit een samenvattende lijst die Botenga opstelde.

Wie heeft er schrik van het debat over de afschaffing parlementaire uittredingsvergoedingen?

Vandaag besliste het federaal parlement om geen debat te houden over het afschaffen van de uittredingsvergoedingen. De traditionele partijen stemden samen met Vlaams Belang om het wetsvoorstel van PVDA van de agenda te schrappen. De Ecolo/Groen-fractie stemde onthouding. De beslissing werd genomen achter gesloten deuren. “Wie heeft schrik van het debat over de afschaffing van de parlementaire uittredingsvergoedingen?” reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De oorzaak van de agendawijziging is niet technisch, maar een gebrek aan politieke wil. Bijna alle partijen willen dat potje liever gedekt zien. ”

Pateekes voor uw pensioen en andere activiteiten

Hoeveel gebakjes, pateekes in 't Antwaarps, kan je eten met 1.500 euro pensioen? Dat was de ludieke vraag die PVDA Borgerhout stelde op hun Pateekes Party voor 1.500 euro minimumpensioen.

PVDA dient samen met Groen en sp.a motie in tegen decreet sociaal-cultureel werk: “Dit maakt het middenveld monddood”

De linkse oppositiepartij PVDA dient vandaag samen met Groen en sp.a een motie in tegen het voorstel van decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze doet dat op basis van artikel 73 van het reglement van het Vlaams Parlement, dat een procedure voorziet voor decreten die mogelijk discrimineren "om ideologische en filosofische redenen". “Dit decreet maakt het kritische middenveld monddood”, zeggen PVDA-parlementsleden Jos D’Haese en Tom De Meester. “Door zijn duim omhoog of omlaag te houden, kan Jan Jambon als een Romeinse keizer beslissen wie wel subsidies krijgt en wie niet.” Wanneer de motie is ingediend, moet Liesbeth Homans als voorzitter van het Vlaams parlement samen met de voorzitters van de Kamer, de Senaat en het Parlement van de Franse gemeenschap over de ontvankelijkheid oordelen.

We hebben jouw steun nodig