We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Nooit meer fascisme: maak van 8 mei opnieuw een jaarlijkse feestdag

Op 8 mei 1945 tekende nazi-Duitsland de onvoorwaardelijke overgave. Daarmee kwam een einde aan het barbaars regime van Adolf Hitler. De 8 meicoalItie roept op om van 8 mei, de verjaardag van de overwinning op het fascisme, opnieuw een officiële jaarlijkse feestdag te maken. Om te herdenken en te waarschuwen. Laat ons meer dan ooit wijzen op tot wat haat en ontmenselijking kunnen leiden. Het fascisme is niet weg. Het kan altijd terugkeren.

De PVDA diende een wetsvoorstel in om van 8 mei, de verjaardag van de overwinning op het fascisme, een officiële jaarlijkse feestdag te maken. Daarmee steunen we de oproep van de 8 meicoalitie, een vereniging van de vakbonden, organisaties en personaliteiten uit het middenveld, de culturele en de academische wereld.

Wij zijn het verplicht aan de erfgenamen van alle slachtoffers van het fascisme en de holocaust om te waarschuwen tegen elke vorm van haat, racisme, antisemitisme en xenofobie.

Peter Mertens bij de 8 mei herdenking op Fort de Breendonk.

Peter Mertens

Algemeen secretaris PVDA

“Uit de overwinning op de nazi-barbarij ontstonden de stelsels van sociale zekerheid, ontstond de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, werd de dekolonisatiebeweging in het Zuiden versterkt en werd het racisme ontmaskerd als misdadige leer die leidt tot geweld en terreur. Wij hopen dat 8 mei in de toekomst weer de plaats krijgt die het verdient” 

Omdat de mechanismen die toen tot het geweld en de barbaarse schendingen van de mensenrechten hebben geleid vandaag opnieuw in opmars zijn, steunen we het voorstel om van 8 mei opnieuw een jaarlijkse feestdag te maken. Zo ontstaat er meer ruimte om op die dag deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis in herinnering te brengen en er uit te leren voor de toekomst.

Visual van de 8 meicoalitie.

Herdenking aan het Fort van Breendonk

De 8 meicoalitie organiseerde een herdenking aan het Fort van Breendonk. Met toespraken van oa. Miranda Ulens (voorzitster Vlaams ABVV), Ann Vermorgen (voorzitster ACV) en Olivier Valentin (Nationaal Secretaris ACLVB). Ook Simon Gronowski nam het woord. Hij is de jongen die in 1943, hij was toen 11 jaar, uit de trein richting Auschwitz kon springen. 

Logo van de 505 concerten

505-concerten - 5 mei - Namiddag - Antwerpen

Zondagnamiddag 5 mei ging er ook een groot muziekevenement door in Antwerpen. De 505 - Concerten voor menselijkheid. Op het Sint-Jansplein. Met een fantastische line-up van muzikanten en sprekers!