We brengen de PVDA dichter bij jou en jou dichter bij de PVDA.!

Download onze app

Loonsverhoging

We voelen het allemaal aan de kassa in de supermarkt of wanneer we onze facturen betalen: onze koopkracht is niet meer wat ze geweest is. De voorbije jaren steeg de inflatie – dat is de stijging van de levensduurte – snel.  Sneller dan de lonen konden volgen. Het reële loon van de mensen ging er zo op achteruit. Het is tijd die trend te stoppen en loonsverhogingen mogelijk te maken. Hoe doen we dat? Door het recht op vrije onderhandelingen over collectieve loonsverhogingen te herstellen. En door de overheid de mogelijkheid te ontnemen om loonsverhogingen te verbieden. Daarvoor moet de loonblokkeringswet van 1996 herzien worden. We verhogen ook het minimumloon naar 17 euro per uur[1], zoals de vakbonden en feministische organisaties voorstellen.