15 miljard winst voor private verzekeringen: "Ze hebben de middelen om de schade van de overstromingen voor 100% te vergoeden”

Foto: Solidair Dieter Boone

De PVDA wil het geheim akkoord dat Elio Di Rupo met de verzekeringssector afsloot, opblazen. "Waarom zouden verzekeringsmaatschappijen slechts een klein deel van de schade betalen als ze de afgelopen jaren 15 miljard euro winst boekten", vraagt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw. "Het is de taak van de verzekeringsmaatschappijen om tussen te komen als het misloopt. Daar betalen wij elk jaar (veel te dure) premies voor. Laten we in plaats van hen nu een cadeau te geven met publiek geld, dit geld investeren in een groot plan voor de bouw van publieke woningen, om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan huisvesting", verdedigt Raoul Hedebouw. 

De nationale woordvoerder van de PVDA wil dat de Waalse regering terugkomt op het akkoord dat ze afsloot met de private verzekeringssector. Hierin werd afgesproken dat de verzekeringen tussenkomen tot een maximum bedrag van 590 miljoen euro, terwijl de totale schade geraamd wordt op 1,3 tot 1,7 miljard euro. Voor de linkse partij moeten de verzekeringsmaatschappijen de volledige schade aan hun verzekerden dekken. "Het door Di Rupo gesloten akkoord is een slecht akkoord, dat bovendien blijkbaar geheime clausules bevat die de minister-president weigert te onthullen. Het moet worden herzien. Het miljard euro dat de Waalse regering hiermee uitspaart, kan worden geïnvesteerd in de bouw van 8.000 nieuwe kwaliteitsvolle publieke sociale woningen. Na de overstromingen moeten duizenden gezinnen opnieuw worden gehuisvest, er is dringend behoefte aan kwaliteitswoningen", stelt Raoul Hedebouw.

Volgens cijfers van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, bedraagt de gecumuleerde nettowinst van de Belgische verzekeringssector tussen 2012 en 2019 14,72 miljard euro. Ook voor het jaar 2021 kondigen de grote private verzekeringsgroepen nieuwe winsten aan. "De verzekeringsmaatschappijen zijn zelf herverzekerd voor dit soort rampen. Zij beschikken dus ruimschoots over de nodige middelen om de geleden schade van alle verzekerden te dekken. Zonder enig plafond. Verzekeringsmaatschappijen vinden het niet erg om 100% van de premies binnen te halen, dus is het niet meer dan normaal dat zij hun verzekerden nu ook voor 100% vergoeden", gaat Raoul Hedebouw verder.

Des te meer omdat de premies de afgelopen jaren sneller stegen dan de inflatie, zegt de PVDA. "In een paar jaar tijd hebben mensen hun premies met meer dan de helft zien stijgen. Het is niet normaal dat verzekeringsmaatschappijen zich rijk tellen wanneer alles goed gaat en wanneer er zich een probleem voordoet het grootste deel van de rekening op de collectiviteit afwentelen", besluit Raoul Hedebouw. "Als we weten dat de verzekeringskosten momenteel op 1,7 miljard euro worden geraamd, komt deze geheime deal neer op een geschenk van niet minder dan één miljard euro aan de verzekeringsmaatschappijen. Dat is onaanvaardbaar."

Download hier het volledige dossier