1,5 miljard belastingaftrek, een record voor Farmareus GSK: de PVDA wil dat de cadeaus aan multinationals stoppen

GSK betaalde vorig jaar zeer weinig belasting in België, amper 190 miljoen op een recordwinst van 2,2 miljard euro. (Foto Flickr)

Naast de recordwinsten kon GSK in 2019 profiteren van een record aan belastingaftrek: het farmaceutisch bedrijf kon in 2019 1,545 miljard euro aan inkomsten uit octrooien aftrekken. "Dat komt neer op een fiscaal cadeau van meer dan 450 miljoen euro", zegt huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx. "Dit is des te onfatsoenlijker omdat GSK tegelijkertijd honderden werknemers in België wil ontslaan." De linkse partij wil deze heffingskorting afschaffen en grote bedrijven die winst maken verbieden om mensen te ontslaan.GSK betaalde vorig jaar zeer weinig belasting in België, amper 190 miljoen op een recordwinst van 2,2 miljard euro. Zoals uit de laatste analyse van de studiedienst van de PVDA blijkt, is dit vooral te wijten aan een heffingskorting: de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten. Alleen al met dit mechanisme kon de multinational 1,545 miljard euro aftrekken, waarop hij in 2019 geen belasting heeft betaald.

In tien jaar tijd liepen de overheidsfinanciën zo 1,3 miljard euro mis. "Hoe valt het te verantwoorden dat GSK naast een enorme winst nog steeds zoveel belastingkortingen krijgt?", vraagt Merckx zich af. “We moeten een einde maken aan deze ongerechtvaardigde belastingcadeaus en dat geld gebruiken om te investeren in openbaar onderzoek.” Ook het Planbureau trok in een studie in 2019 de doeltreffendheid van de aftrekken voor octrooien in twijfel. De aanzienlijke winsten en de belastingcadeaus weerhielden GSK er niet van om 935 banen te schrappen, waaronder 350 naakte ontslagen die deze zomer werden aangekondigd.

"Hoe kunnen we accepteren dat GSK enkele honderden werknemers op straat zet als het zoveel winst maakt en zoveel fiscale cadeaus krijgt?", vraagt een verontwaardigde Merckx. De PVDA pleit voor een wet die multinationals die winst maken en dividenden uitkeren, verbiedt om mensen te ontslaan. De linkse partij heeft daarvoor al al een voorstel ingediend. "Dankzij de inspanningen van alle werknemers van GSK werden recordresultaten bereikt”, besluit Merckx. “Het is onaanvaardbaar dat ze worden weggegooid als een wegwerpzakdoekje om nog meer winst voor de aandeelhouders te garanderen."

Leer hier het volledige dosser.