200 vrijwilligers vieren eerste verjaardag van SolidariTeams in Verviers, de hoofdstad van de solidariteit

Foto Sofia Touhami en Antonio Gomez Garcia

Op 16 juli 2021, de dag na de overstromingen, trokken honderden vrijwilligers naar de met modder ondergelopen kelders van Verviers, Pepinster, Hony en Esneux. Hun missie: de slachtoffers helpen. Ze kwamen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, maar ze spraken allen dezelfde taal: de taal van de solidariteit. De SolidariTeams, een initiatief van de PVDA, waren geboren.

De organisatie staat nu op eigen benen en dit weekend ontmoeten de vrijwilligers elkaar in Verviers, een jaar nadat de SolidariTeams het levenslicht zagen. Een moment van hereniging vol emotie, uitwisseling en strijdlust.

Een jaar later zijn er nog steeds vele vrijwilligers actief. Ze zorgen voor de broodnodige hulp daar waar de overheid de mensen in de steek liet. Vrijwilligers zoals Guy, buschauffeur bij De Lijn in het Antwerpse, die vandaag voor de twaalfde keer een vrachtwagen vol materiaal aflevert bij gezinnen die alles verloren zijn.

Maria, een van de getroffenen van de ramp: “De hulp kwam niet van de federale regering of van de gewestregering of van welke regering ook. Hen hebben we nooit gezien. Het zijn wijzelf, de mensen uit de buurt, samen met de goeie zielen uit het hele land die ons kwamen helpen, die ons er uiteindelijk bovenop geholpen hebben. Dat is de eenheid die ons zo sterk maakt.”

“De SolidariTeams, dat zijn geen woorden, maar daden”, legt Andrea Cotrena uit. Zij coördineerde enkele maanden het werk van de teams vrijwilligers die in Verviers en omstreken kwamen helpen. “Terwijl de burgemeester van Verviers anderhalve maand na de overstromingen zei dat de slachtoffers zichzelf maar weer moesten zien te beredderen, hebben jullie ons niet in de steek gelaten. Jullie bleven elke week komen. Ik zeg meer dan 3.000 keer dankjewel tegen jullie. En ik zeg duidelijk géén dankjewel tegen de verzekeringsmaatschappijen, die winst maken terwijl de slachtoffers nog steeds op hun centen wachten.”