Foto Solidair, Karina Brys

Diversiteit is een sterke troef voor een samenleving als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden, als we zorgen dat solidariteit het wint van wedijver. Helaas steekt racisme stokken in de wielen. Daarom komt de PVDA op 24 maart mee op straat. Jij ook?

Wij zijn mensen

Wij staan voor menselijke waardigheid. Racisme staat voor ontmenselijking. Een groot deel van de werkende klasse wordt door racisme – in woorden en daden – als tweederangsburgers beschouwd en behandeld. Dat leidt tot schade op professioneel vlak en wonden op persoonlijk vlak. En dat doet ons allen pijn.

👉 Stop samen met ons deze ontmenselijking!

 

Wij zijn werkende mensen

Wij zien rondom ons dat racisme vooral een kwestie is van uitbuiting. Er wordt geprofiteerd en geld verdiend op de rug van mensen. Een deel van de werkende mensen krijgt – om zijn nationaliteit, huidskleur, origine of geloof – minder volwaardig werk, minder kans op promotie, meer precaire jobs, meer werkloosheid, lagere lonen, meer schooluitval zonder diploma …

👉 Strijd samen met ons voor meer jobs, volwaardige jobs met een volwaardig loon zodat iedereen ongeacht zijn/haar origine door zijn/haar werk kan bijdragen tot de samenleving en tot een waardig leven voor zijn/haar gezin.

 

Wij zijn samen mensen

Wij zijn verontrust over de opkomst van extreemrechts in de wereld, in Europa en in België. Na het Vlaams Belang kiest nu ook de N-VA de weg van haat en verdeeldheid. Wie gelijke rechten wil, moet de Vlaamse identiteit overnemen. Het onveiligheidsgevoel wordt in de schoenen van de migranten geschoven. Racisme is het glijmiddel om extreemrechts groot te maken. En als extreemrechts aan de macht komt, worden alle werkende mensen door hen gepluimd en van hun rechten beroofd.

👉 Hou samen met ons extreemrechts van de macht.

 

Wij zijn mensen van de wereld

Wij willen niet dat mensen nog moeten vluchten voor oorlog en dictatuur, voor de gevolgen van de opwarming van de aarde of voor armoede. Niemand verlaat zijn land en zijn familie voor zijn plezier. Maar zolang die mensen vluchten en hier hun toevlucht zoeken staan we voor een warm welkom, voor het respect van hun rechten en voor een integratie in onze samenleving op basis van gelijkheid.

👉 Kom samen met ons op tegen de oorzaken van het vluchten en voor een warm onthaal.

 

Wij zijn mensen van de toekomst

Wij stellen vast dat het koloniale verleden van België en Europa en de blijvende bemoeizucht van het Westen in Afrika en het Midden-Oosten de bron vormen van veel racisme. Het kapitalisme is groot geworden door het zweet, het bloed en het goud van mensen uit Afrika, Amerika en Azië. Om die misdaden goed te praten maakten de machthebbers gebruik van racisme: medemensen uit andere gebieden werden afgeschilderd als minderwaardig, waardoor alles toegelaten was (zie Belgisch Congo). Ook de oorlogen om olie in het Midden-Oosten worden vandaag gerechtvaardigd met islamofobie.

👉 Help mee om ons denken, ons onderwijs, onze media, onze openbare ruimte te bevrijden van het koloniale verleden.

 

Wij zijn solidaire mensen

Wij zijn solidair als tientallen organisaties, waaronder de vakbonden, en duizenden burgers opkomen voor een rechtvaardige zaak. In maart 2019 waren er al tal van acties: voor meer koopkracht, voor het klimaat, voor de rechten van de vrouw en nu ook tegen het opkomende racisme. Telkens lieten duizenden werknemers en burgers, en tientallen organisaties hun stem horen. En de PVDA stond naast hen.

👉 Voer samen met ons strijd voor een andere samenleving, zonder discriminatie, zonder klimaatopwarming en met een menswaardig leven voor iedereen.

 

Stap mee op in het PVDA-blok onder de slogan “Sta op tegen Racisme en voor Gelijkheid”. Kom met je eigen organisatie of gewoon als burger. Samen stoppen we het racisme!

Lees hier het hoofdstuk over racisme en discriminatie uit het fenomenaal sociaal verkiezingsprogramma van de PVDA: “Een divers land zonder racisme, waar iedereen meetelt”.

Bestel hier je PVDA-affiche “Sta op tegen racisme”.

 

Volg de PVDA op de voet