500 bewakingsagenten voeren voor NAVO-gebouw actie tegen arrogantie werkgever

Foto Solidair

"Ik ben al 20 jaar een vakbondssecretaris in de sector van de bewaking en ik heb daar nog nooit zo'n actie gezien." Dit is wat een vakbondssecretaris in de ochtend van 22 oktober zei tijdens een bijeenkomst van 500 bewakingsagenten voor het NAVO-gebouw in Brussel, waartoe het gemeenschappelijk vakbondsfront had opgeroepen.

 

In antwoord op een oproep van de vakbonden kwamen tussen 5 en 9 uur 's morgens 500 bewakers bijeen voor het hoofdkwartier van de NAVO in Haren, in de Brusselse rand. Ze spreken verschillende talen, maar ze begrijpen elkaar want ze denken hetzelfde. De actie kwam er omdat de onderhandelingen over een sectorale cao muurvast zaten.

"De werknemers van de sector hebben er hun buik van vol", zei een afgevaardigde. "Ik werk hier al 8 jaar en ik heb mijn loon nauwelijks zien stijgen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de directie ons steeds meer als pionnen behandelt, ze verplaatsen ons naar waar ze willen, wanneer ze dat willen. Bewaking is heel simpel: we zijn superflexibel en de klant is altijd koning. En ondertussen tellen de werkgevers hun centen."

Sinds begin juni onderhandelen de vakbonden met de werkgevers over betere arbeidsomstandigheden, meer respect en vooral een beter loon. Tot nu vergeefs. De vertegenwoordigers van de werkgevers blijven doof voor de eisen en weigeren het belachelijke plafond van een loonsverhoging van 1,1 procent te verbreken. De werknemers laten zich niet doen, temeer omdat ze voor zaterdag- en zondagwerk ook maar een minieme compensatie krijgen. Die premie ligt momenteel op 15% voor zaterdagwerk, 20% voor zondagwerk, 30% voor een feestdag en 22,5% voor nachtarbeid. In de meeste andere sectoren is de zondagspremie 100% van het loon.
Ook het werk van een bewaker is verre van evident. Ze werken vaak in lange shiften (soms tot 12 uur) en de uurroosters zijn flexibel en onderbroken.

Een uitzonderlijke mobilisatie

Op de luchthaven van Charleroi stonden er lange wachtrijen. In Zaventem waren maar 4 van de 25 lijnen open. Managers moesten het werk van de agenten doen. Gisteravond was het een echt slagveld in het hoofdkantoor omdat er zoveel "gaten" (niet-ingevulde ploegendiensten) vielen.
"Aan de ene kant hebben we medelijden met de passagiers", zegt de afgevaardigde nog. "Maar tegelijkertijd zijn we met de werkomstandigheden die we vandaag kennen, niet meer in staat om ons werk goed te doen. En ook dat moeten ze maar eens onder ogen nemen.”
Als de onderhandelingen, die op 23 oktober worden hervat, niet slagen, gaan de vakbonden over tot andere acties.

PVDA steunt mobilisatie

PVDA-militanten waren aanwezig om de mobilisatie te steunen.

Flexibiliteit moet de uitzondering blijven en mag niet de norm worden. We werken om te leven, we leven niet om te werken. Door de arbeidsovereenkomst van de bewakers kunnen ze de agenten tot 12 uur per dag, 48 uur per week en 180 uur per maand doen werken zonder dat dit als overwerk wordt beschouwd.
Er moet echte vrijheid komen om over de lonen te onderhandelen, we mogen niet opgesloten blijven in het keurslijf van de wet van 1996 die een "loonnorm" oplegt. Uit de getuigenissen van de agenten blijkt dat zelfs een verhoging van 1,1% niet volstaat om de zaterdag-, zondag- en feestdagenpremies op het niveau van andere sectoren te brengen. De PVDA vraagt dat de wet van 1996 wordt ingetrokken.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig