75 jaar sociale zekerheid: De PVDA wil de financiering van de sociale zekerheid garanderen en vraagt om de financieringswet af te schaffen

(Foto unsplash.com)

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid, op 28 december, roept de PVDA op om de sociale zekerheid te versterken.

“De sociale zekerheid is een van de mooiste verworvenheden van de werkende bevolking”, zegt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA. “Ze werd verworven dankzij de strijd van arbeiders en arbeidsters in het Noorden, het Zuiden en het Centrum van het land. Ze waarborgt onze pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen. Ze vormt een instrument om de werknemers te beschermen tegen de willekeur en onrechtvaardigheid van het kapitalisme. Ze is nog maar 75 jaar oud, maar vandaag de dag blijft het vechten om haar financiering veilig te stellen en haar uit te breiden. De regering Michel en haar voorgangers namen maatregelen die de fundamenten ervan ondermijnen en haar ernstig bedreigen. Wij roepen op om haar te versterken, te beginnen met de afschaffing van de financieringswet van 2017, die in feite een definancieringswet is.” De PVDA zal na het verlof een wetsvoorstel in die zin in het Parlement indienen.

De PVDA stelt de maatregelen van de opeenvolgende regeringen aan de kaak die, door de socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers te verlagen, de basis voor de financiering van de sociale zekerheid hebben ondermijnd. Dit is verergerd door de taxshift van de regering Michel. Al die kortingen zijn goed voor minstens 13 miljard euro minder opbrengst per jaar, en een recente studie toonde aan dat dit beleid vooral leidde tot hogere bedrijfswinsten (cijfers van de Nationale Bank).

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de regering Michel het offensief nog verergerde door in 2017 een financieringswet op te leggen. “In werkelijkheid is het een pure definancieringswet”, stelt Raoul Hedebouw. “Ze heeft de overheidsfinanciering van de sociale zekerheid sinds 2016 met 3 miljard euro doen verminderen en het zal nog erger zijn tegen 2021.”

Voor de PVDA daarentegen moet de sociale zekerheid worden versterkt en moet ze aan de behoeften van de beroepsbevolking kunnen voldoen. “De dividenden rijzen de pan uit, er is geld in België”, zegt de woordvoerder van de PVDA. Daarom eisen wij de afschaffing van die financieringswet en een terugkeer naar een overheidsdotatie die een goede sociale bescherming voor alle werknemers garandeert, met inbegrip van een minimumpensioen van 1.500 euro netto.”

In dit verband roept de linkse partij ook op tot brede steun voor de nationale mobilisatie van 28 januari voor de verdediging van de sociale zekerheid, waarvoor het ABVV het initiatief heeft genomen. “We hebben de sociale zekerheid door strijd veroverd en door met heel de beroepsbevolking krachtsverhoudingen op te bouwen, en ook vandaag moeten we allemaal in beweging komen en ervoor vechten om haar te verdedigen en te versterken”, besluit Raoul Hedebouw.