75 jaar sociale zekerheid: De PVDA wil de financiering van de sociale zekerheid garanderen en vraagt om de financieringswet af te schaffen

(Foto unsplash.com)

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de sociale zekerheid, op 28 december, roept de PVDA op om de sociale zekerheid te versterken.

“De sociale zekerheid is een van de mooiste verworvenheden van de werkende bevolking”, zegt Raoul Hedebouw, woordvoerder van de PVDA. “Ze werd verworven dankzij de strijd van arbeiders en arbeidsters in het Noorden, het Zuiden en het Centrum van het land. Ze waarborgt onze pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen. Ze vormt een instrument om de werknemers te beschermen tegen de willekeur en onrechtvaardigheid van het kapitalisme. Ze is nog maar 75 jaar oud, maar vandaag de dag blijft het vechten om haar financiering veilig te stellen en haar uit te breiden. De regering Michel en haar voorgangers namen maatregelen die de fundamenten ervan ondermijnen en haar ernstig bedreigen. Wij roepen op om haar te versterken, te beginnen met de afschaffing van de financieringswet van 2017, die in feite een definancieringswet is.” De PVDA zal na het verlof een wetsvoorstel in die zin in het Parlement indienen.

De PVDA stelt de maatregelen van de opeenvolgende regeringen aan de kaak die, door de socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers te verlagen, de basis voor de financiering van de sociale zekerheid hebben ondermijnd. Dit is verergerd door de taxshift van de regering Michel. Al die kortingen zijn goed voor minstens 13 miljard euro minder opbrengst per jaar, en een recente studie toonde aan dat dit beleid vooral leidde tot hogere bedrijfswinsten (cijfers van de Nationale Bank).

Om nog maar te zwijgen van het feit dat de regering Michel het offensief nog verergerde door in 2017 een financieringswet op te leggen. “In werkelijkheid is het een pure definancieringswet”, stelt Raoul Hedebouw. “Ze heeft de overheidsfinanciering van de sociale zekerheid sinds 2016 met 3 miljard euro doen verminderen en het zal nog erger zijn tegen 2021.”

Voor de PVDA daarentegen moet de sociale zekerheid worden versterkt en moet ze aan de behoeften van de beroepsbevolking kunnen voldoen. “De dividenden rijzen de pan uit, er is geld in België”, zegt de woordvoerder van de PVDA. Daarom eisen wij de afschaffing van die financieringswet en een terugkeer naar een overheidsdotatie die een goede sociale bescherming voor alle werknemers garandeert, met inbegrip van een minimumpensioen van 1.500 euro netto.”

In dit verband roept de linkse partij ook op tot brede steun voor de nationale mobilisatie van 28 januari voor de verdediging van de sociale zekerheid, waarvoor het ABVV het initiatief heeft genomen. “We hebben de sociale zekerheid door strijd veroverd en door met heel de beroepsbevolking krachtsverhoudingen op te bouwen, en ook vandaag moeten we allemaal in beweging komen en ervoor vechten om haar te verdedigen en te versterken”, besluit Raoul Hedebouw.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Nicole Heindryckx
    heeft gereageerd 2020-01-03 21:26:02 +0100
    Ik kan – zoals altijd – Raoul Hedebouw alleen maar gelijk geven als hij zegt dat we vandaag ALLEMAAL moeten vechten en in beweging komen om onze sociale zekerheid veilig te stellen. Och, ze ondermijnen ons stelsel al jaren. Decennia geleden was er GEEN sprake van dat de meeste winkels hun deuren zouden openen op zondagen. Of het nu gestoeld is op Christelijke grondbeginselen of niet. Een mens heeft toch recht op MINSTENS EEN VASTE RUSTDAG per week. Samen met partner, kinderen, familie of vrienden – naar keuze – genieten van de opbrengsten van je noeste arbeid. Neen, ze hebben het totaal verkloot !!! Nu moeten ze tijdens eindejaarsperiode, solden of andere zotte dagen OOK op zondag werken. Dat hebben de winkelbedienden NOOIT gevraagd. Als je in een dienstensector werkt, zoals bvb. verpleegkundigen, politie, brandweer, enz… dan weet je dat VOOR je eraan begint. Dus bezint voor ge begint…. dus daar klaag ik dan ook niet over. Au contraire !!! In de horeca is dat ook zo. En in een continu 3-ploegenstelsel in fabrieken ook. Dat is zo goed als onmogelijk om te veranderen. Spijtig genoeg is het “globalisme” daar deels schuld aan, en moeten wij hier nederig ons hoofd buigen en binnensmonds vloeken. Maar er zijn nog andere dingen die we stilaan aan het verliezen zijn: vroeger moest je voor 1 dag afwezigheid op het werk GEEN doktersbriefje voorleggen. Nu wel. Eén nachtje wat overgeven of diaree en je kan naar de huisarts. Kost je centen, koop je ook meestal nog wat nutteloze pillen, want je “ziekte” is zo goed als gedaan, en ’s anderdaags kan je gewoon terug aan het werk… BIG BROTHER IS WATCHING YOU. Zouden onze sociale voorvechters van 75 jaar geleden dat ooit kunnen voorzien hebben?? Neen. Flexibele jobs. Godverdomme, dat ik het zo vulgair zeg. Je hangt gewoon aan een kapstok. Veel werk, meer en langer werken. Te weinig werk en je moet maar 5 of 6 uur komen, of je mag een dagje gaan stempelen… ZIJN ZE ZOT GEWORDEN ??? Maar omdat er al zoveel werklozen zijn EN dat weten onze politiekers maar al te goed, wordt er van onze schrik geprofiteerd. Als er iemand het lef heeft om NEE te zeggen, haal dan maar je C4 af. Er staan er buiten 100 te wachten op je postje in te pakken.. Leuk hè… SOLIDARITEIT is een redelijk ijdel woord geworden. Ik kan dat alleen al zien aan de stakingen : EEN dag, niet langer!! Vroeger staakten ze WEKEN achter elkaar. Ook toen er nog geen stakingsvergoedingen door de vakbonden werden uitbetaald. En dan stonden ze met 80 of 90 % op straat of voor de fabriek. Nu zie je nog een paar honderden uitzonderingen… De anderen liggen in hun zetel, of renoveren verder hun huis of dat van hun kinderen… Is dat ook staken ??

We hebben jouw steun nodig