Ziekenhuizen hebben 800 miljoen euro nodig en dat kan niet wachten op de vorming van een nieuwe regering

Eind oktober 2019 werd het noodfonds voor de zorg op initiatief van de PVDA goedgekeurd, met dank mobilisatie van het zorgpersoneel. (Foto Solidaire, Bruno Bauwens)

Sinds het zorgpersoneel de rug keerde naar eerste minister Sofie Wilmès heeft de regering eindelijk de onderhandelingen met de gezondheidssector heropend. De vakbonden in de ziekenhuissector vragen dat er nu bijkomende middelen worden vrijgemaakt. "De sector heeft minstens 800 miljoen euro nodig, bovenop het noodfonds voor de zorg van 400 miljoen euro dat vorig jaar op initiatief van de PVDA werd goedgekeurd," stelt Sofie Merckx, volsvertegenwoordiger van de PVDA.

"Ik heb het parlement er al meerdere malen aan herinnerd dat deze middelen dringend nodig zijn om de noodzakelijke eerste aanwervingsgolven te verkrijgen, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en om de salarissen serieus te verhogen", aldus Merckx. "Als we een mogelijke tweede golf van de pandemie willen opvangen, hebben we niet alleen snel meer personeel nodig. We moeten ook het huidige personeel behouden. Op dit moment denkt één op vijf zorgverleners aan stoppen, omwille van de moeilijke werkomstandigheden", legt Merckx uit.  “Over de toezegging van extra middelen moet vóór 21 juli worden gestemd. De beslissing kan niet worden uitgesteld omwille van de politieke spelletjes die momenteel gespeeld worden.” 

Een eerste stap 

Volgens de PVDA moeten die bijkomende middelen een eerste stap zijn in een ambitieus plan om van België een toonaangevend land te maken op het vlak van innovatie op het vlak van volksgezondheid. Dit moet ook gepaard gaan met concrete maatregelen voor andere onderdelen van de gezondheidszorg, zoals de woonzorgcentra. "We hebben een echt plan nodig voor de toekomst van de gezondheid in ons land”, klinkt het bij Merckx.

Dat plan moet er volgens de PVDA op gericht zijn om alle beroepen in de gezondheidszorg aantrekkelijk te maken. “We willen voorkomen dat zo veel mensen de sector verlaten of willen verlaten omdat de werkdruk te hoog ligt”, aldus Merckx. Verder moet dit volgens de linkse partij een nationaal plan zijn dat betrekking heeft tot alle personeelscategorieën en een coherente aanpak op het gebied van gezondheid mogelijk maakt. “We moeten komaf maken met de huidige inefficiënte institutionele lasagne”, klaagt Merckx aan. 

Het parlementslid dat ook huisarts is, hamert tenslotte op de noodzaak om de gezondheidszorg te bevrijden van de commerciële logica waarin de verschillende regeringen haar hebben geduwd. "We moeten de patiënt opnieuw centraal stellen in plaats van alles in het oogmerk van kostenreductie en rendement te beschouwen. Wij willen naar een publieke visie op gezondheid voor iedereen. Gezondheid mag niet onderworpen worden aan de winst”, besluit Merckx. 

De PVDA is beschikbaar

De PVDA zal alert blijven toezien op de beslissingen van de regering. Haar parlementaire fractie verklaart zich bereid om elk initiatief dat het mogelijk maakt om snel aanzienlijke structurele middelen voor de sector vrij te maken, te steunen. 

Volg de PVDA op de voet