Foto Solidair, Dieter Boone.

Zelfs bij de kunstenprojecten die de hoogst mogelijke score kregen, zal niet elk project op projectsubsidies kunnen rekenen, dat blijkt uit de adviezen van de beoordelingscommissie. Er is 8,5 miljoen euro nodig om alle positieve evaluaties te honoreren, dat is meer dan dubbel zoveel als de Vlaamse regering voorziet. Zelfs om alle projecten met een “zeer goed”-beoordeling te ondersteunen is niet genoeg geld. “De kaalslag op cultuur dreigt er nog zwaarder in te hakken dan gedacht”, reageert Tom De Meester, Vlaams parlementslid voor PVDA. “Er is veel te weinig geld voor de eerste ronde en voor de tweede ronde is er voorlopig 0 euro voorzien”.

De beoordelingscommissie stuurde deze week haar adviezen door voor de kunstenprojecten die een aanvraag indienden voor de eerste ronde projectsubsidies in 2020. In totaal is er 8,5 miljoen euro nodig om alle projecten die een positieve evaluatie kregen te subsidiëren. Om de projecten met een “zeer goed”-beoordeling te subsidiëren is 4,3 miljoen euro nodig. “Na de besparingen is er in de eerste ronde projectsubsidies nog maar 3,4 miljoen euro beschikbaar”, reageert De Meester. “Zelfs niet alle projecten met een “zeer goed”-beoordeling zullen ondersteund worden. Jonge, vernieuwende kunstenaars met innoverende projecten zullen uit de boot vallen”.

In de commissie cultuur van het Vlaams parlement werd nochtans door Stephanie D’hose (Open VLD) en minister-president Jan Jambon gesteld dat de voorziene 3,4 miljoen garant stond voor een «volwaardige» eerste ronde projectsubsidies in januari. «”, «Daar klopt dus niks van» zegt De Meester. “De zogenaamde opening van Jan Jambon blijkt een gesloten deur.Er zal 4 miljoen euro tekort zijn om alle positieve evaluaties te ondersteunen en er is nog géén geld voor een tweede ronde. Dit is een catastrofale kaalslag. een historisch dieptepunt.

De PVDA zal maandag een amendement op de begroting indienen in het Vlaams parlement om de projectsubsidies voor cultuur in de eerste ronde op te trekken tot 8 miljoen euro. “Zo kunnen we alle projecten die een positieve evaluatie kregen ondersteunen”, zegt De Meester. “Jonge kunstenaars moeten de nodige ondersteuning krijgen, zo creëren we een vernieuwend kunstenlandschap om trots op te zijn”, aldus De Meester. “De jonge kunstenaars van vandaag zijn het erfgoed van morgen, dat moeten we koesteren in plaats van het kapot te besparen”, besluit De Meester. De PVDA eist verder dat ook in de tweede ronde in juni alle projecten met een positieve evaluatie op budget kunnen rekenen.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Nicole Heindryckx
    heeft gereageerd 2019-12-09 17:38:51 +0100
    Zoals ik eerder reeds op diverse FB sites gezegd heb, blijf ik het herhalen : KUNST IS DE ZIEL VAN EEN VOLK !!! En daar blijf ik bij. Kunstwerken (of het nu muziek, dans, literatuur, schilderijen, of beeldhouwwerken zijn) worden niet op dezelfde manier beoordeeld door een doorsnee Belg, als door een doorsnee Nederlander of Italiaan. Laat ons gewoon eens kijken naar Britse humor… Wel er is weinig waar ik mee kan lachen. Door Kunst en Cultuur te fnuiken, en heel veel aankomend talent of reeds erkend talent de mond te snoeren en hun handen en voeten vast te binden, gaat onze “EIGENHEID” volledig teloor. Vroeger werden kunstenaars gesteund door mecenas, door de echte Rijken der Aarde of ook natuurlijk door De Kerk. Dit is verleden tijd. Nu stoppen die allebei hun geld liever in een onbetaalbaar werk van Picasso, of een meubelstuk uit de 18e eeuw, want dan weten ze dat dit in waarde gaat stijgen, en NIET dalen…. Er is geen sprake van dat wij ons NU kunnen veroorloven om de subsidiekraan bijna volledig dicht te draaien voor onze Kunst & Cultuur. Talenten van nu moeten gestimuleerd worden, en dat kan niet zonder dat de regering een deel van “ons” belastinggeld hiervoor uitbesteed. Liever 5 % van mijn belastingen naar Kunst en Cultuur, dan 1 % naar de multinationals en de super graaiers die ALLES voor elkaar krijgen, en er alleen de profijten en winsten van opstrijken om ze zo snel mogelijk weg te werken of door te sluizen naar een belastingparadijs….. Ik hoop dat velen, zoniet de meesten eindelijk eens gaan beseffen wat hier allemaal scheef en krom is. Het moet verdomme eens gaan ophouden… En niet binnen 10 jaar, MAAR NU.. MORGEN

We hebben jouw steun nodig