Covid-commissie: PVDA vraagt dat Maggie De Block eindelijk haar fouten erkent bij aanpak pandemie

Sofie Merckx was er op 28 januari 2020 als eerste bij om in de Kamer te vragen of er voldoende mondmaskers waren. (Foto Belga)

Vandaag, vrijdag 23 april legt PVDA-volksvertegenwoordigster Sofie Merckx voormalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, een laatste keer op de rooster in de Kamer. Zélf zegt de huidige fractieleider van de Open Vld dat haar niets te verwijten valt in de aanpak van de coronacrisis.

“Dat staat in schril contrast met hoe de bevolking haar beleid inschat”, reageert Sofie Merckx. “Wij kregen massaal veel reacties op onze oproep om vragen door te sturen voor de ex-minister. De colère bij de bevolking blijft tot op vandaag erg groot. Maggie De Block staat symbool voor een beleid dat mensen aan hun lot overliet en geen respect toonde voor de helden van de zorg. De mensen zijn niet vergeten hoe De Block jarenlang systematisch besparingsoverwegingen liet voorgaan op het beschermen van de volksgezondheid.”

Het parcours van Maggie De Block leest als een opeenvolging van fouten en blunders. Bij het uitbreken van de pandemie in ons land, reageerde de toenmalige minister van volksgezondheid nog geruststellend op de alarmsignalen.

“Op 2 maart 2020 stelde Maggie De Block dat ons land helemaal ‘klaar was voor het virus’. Uit de meer dan 40 hoorzittingen blijkt duidelijk het tegenovergestelde”, kaart Sofie Merckx aan.

“Het pandemieplan waarnaar De Block verwees, bleek hopeloos verouderd en onbruikbaar. En uit de tijdlijn die in de covid-commissie gereconstrueerd werd, blijkt hoe De Block opeenvolgende alarmbellen en wetenschappelijke adviezen gewoon in de wind sloeg. Er was geen enkele sense of urgency. Integendeel, De Block zette experts die de waarschuwingen wél ernstig namen weg als ‘dramaqueens’. Die nonchalance zorgde er ook voor dat er geen lessen werden getrokken uit de eerste golf. Verschillende experts wezen er tijdens de hoorzittingen op dat het beleid verantwoordelijk is voor het uitbreken voor de tweede golf.”

Sofie Merckx was er op 28 januari 2020 als eerste bij om in de Kamer te vragen of er voldoende mondmaskers waren. “De Block is toen om mijn vraag heen gefietst. Ondertussen weten we dat ze in 2018 de strategische voorraad van 22 miljoen mondmaskers liet vernietigen en dat ze ook gelogen heeft over de reden hiervoor. De minister zei dat de mondmaskers vervallen waren, maar uit onderzoek blijkt dat we die perfect hadden kunnen gebruiken tijdens de eerste golf. Pure besparingsoverwegingen, die De Block er vervolgens ook toe aanzetten om de reserve niet te vernieuwen. In 2019 stuurde de bevoegde ambtenaar Paul Pardon tevergeefs vier nota’s naar het kabinet om de stock te hernieuwen. Op 17 januari 2020, na de eerste alarmsignalen uit Wuhan, stuurde Pardon om middernacht nog een laatste wanhopige e-mail om beschermingsmateriaal aan te schaffen. Op 23 januari antwoordde het kabinet dat 6 miljoen euro voor nieuwe maskers ‘onverantwoord’ is.”

De PVDA verwijst naar de woede bij de bevolking over de besparingen in de zorg en het gebrek aan respect voor het zorgpersoneel. “De Block bespaarde meer dan 900 miljoen euro in de gezondheidszorg. Ook in de publieke gezondheidsdiensten werd gesnoeid: op de dienst Public Health Emergencies werkte bij het uitbreken van de crisis slechts één persoon. Voor die besparingen betalen we tot op vandaag de harde prijs”, stelt Merckx.

“De woede van het zorgpersoneel bereikte een kookpunt toen De Block twee Koninklijke Besluiten uitvaardigde om personeel op te vorderen. Na massaal protest moest ze haar staart weer intrekken. Voor heel veel mensen staat De Block symbool voor een beleid dat economische belangen laat voorgaan op gezondheid. Experts bevestigden tijdens de hoorzittingen dat de minister op verschillende vergaderingen niet aanwezig was, om de volksgezondheid te verdedigen. Vandaag is het aan De Block om verantwoording af te leggen over haar fouten”, besluit Merckx.