“Fiscale hervorming Van Peteghem maakt ons belastingsysteem alles behalve rechtvaardiger”

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. (Foto Elio Germani)

Een verhoging van de btw, aanpassing van de tarieven van de personenbelasting in het voordeel van de hoogste inkomens, geen belasting op de grote vermogens... “De fiscale hervorming die de minister van Financiën voorstelt, is geen stap naar meer fiscale rechtvaardigheid, integendeel”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees.

Aanpassing tarieven personenbelasting

“Weliswaar zou de belastingvrije som stijgen van 9.270 naar 13.390 euro”, legt Marco Van Hees uit, “maar ten eerste ligt dat bedrag nog steeds verschrikkelijk laag – hoe kun je iemand met een inkomen van een goeie 1.000 euro per maand belastingen laten betalen? – en ten tweede profiteren álle belastingbetalers van deze verlaging, ook pakweg de CEO van AB InBev, die 8 miljoen euro per jaar verdient.”

De PVDA-volksvertegenwoordiger stelt vast dat hetzelfde probleem zich stelt met de aanpassing van de belastingschijven: “Voor inkomens van 13.000 tot 41.000 euro zitten we nu op 40 en 45%. Met de hervorming van Van Peteghem zouden we naar 35 en 40% gaan. Een vermindering van slechts vijf procentpunten. Ten eerste is dat niet veel, maar ten tweede zijn het opnieuw ook de hoogste inkomens die mee profiteren, want iedereen wiens inkomen in de vijfde schijf terechtkomt, zal profiteren van de verlagingen voor de vier lagere schijven.”

De grootste wijziging is dat de schijf van 50% stijgt van 41.360 euro naar 84.740 euro. Marco Van Hees: “Een belastingplichtige die 85.000 euro of meer verdient, zal dus de grootste belastingverlaging genieten, aangezien hij zal profiteren van de verhoging van de belastingvrij som, én de tariefverlagingen in de vijf schijven. Het zou gaan om een budgettaire kost van 10 miljard. Wel, het is nu al duidelijk dat de hoogste inkomens – de belastingplichtigen in het tiende deciel – de grootste belastingverlaging zullen krijgen. Dat is het tegenovergestelde van fiscale rechtvaardigheid.”

Wijziging tarieven vennootschapsbelasting

“Minister Van Peteghem had gezegd dat hij niet zou raken aan de vennootschapsbelasting omdat er onder de regering-Michel al een grondige hervorming was doorgevoerd. Maar hij doet dat nu toch door het verlaagde tarief voor kmo's te verlagen. Op zich goed, maar dan had hij meteen ook de belastingvoordelen voor grote bedrijven mogen aanpakken”, aldus Marco Van Hees.

Beperking van extralegale voordelen

“Op zich is het positief dat de minister de extralegale voordelen wil aanpakken”, zegt de PVDA-volksvertegenwoordiger. “Maar de vraag is natuurlijk wie ervoor opdraait: de werkgevers (door hen hogere brutolonen te doen uitbetalen om op hetzelfde nettobedrag uit te komen) of de werknemers. Ik vrees dat het die laatsten zullen zijn die de rekening gepresenteerd krijgen.”

Belasting op inkomsten uit vermogen

Marco Van Hees ziet twee essentiële zaken om te kunnen komen tot fiscale rechtvaardigheid: alle inkomsten samenvoegen en een belasting op grote vermogens invoeren. “De hervorming van Van Peteghem stelt geen van beide voor. Ze creëert een vorm van dual tax met afzonderlijke belastingen, wat het tegendeel is van samengevoegde belastingen. En de minister is van plan de taks op effectenrekeningen af te schaffen. Uiteraard hebben wij ernstige kritiek op die belasting, maar haar afschaffen zonder ze te vervangen, dat is duidelijk niet de juiste weg. Op 1 mei lieten vijf van de zeven regeringspartijen weten dat ze de rijksten wilden laten bijdragen. Waar is die belofte?”

De belasting op financiële meerwaarden die Van Peteghem voorstelt, is weliswaar een punt uit het PVDA-programma, maar Marco Van Hees merkt op dat de grote vermogens eraan zullen weten te ontsnappen omdat hun vermogen is ondergebracht in vennootschappen.

Btw-tarieven

De minister van Financiën wil de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% vervangen door één tarief van 9%. “Aangezien die 12% voor heel weinig zaken geldt, is dit in de feiten een verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%”, stelt Marco Van Hees vast. “Het antisociale principe van de taxshift wordt nu dus gewoon herhaald door de progressieve personenbelasting te verlagen en door de btw, die de minst rijken het hardst treft, te verhogen. Voor de PVDA is deze belastinghervorming dan ook onaanvaardbaar.”