“Jambon kan het nu niet meer verbergen: zijn regering is ordinair besparingskabinet”

Minister-president Jambon haalt in het parlement uit naar Jos D’Haese. (Foto Belga)

Volgens de PVDA maken de vrijgegeven begrotingstabellen duidelijk dat de regering-Jambon een “ordinair besparingskabinet” is. “Deze besparingen zijn nog heviger dan verwacht”, zegt Jos D’Haese, fractievoorzitter van de PVDA in het Vlaams Parlement. “Van 2020 tot 2024 lopen de besparingen op tot 2,3 miljard euro per jaar. Dat brengt het totaal op 8 miljard voor deze regeerperiode.”

De PVDA doopt de zogenaamde investeringsregering dan ook om tot een besparingsregering. “Het is meteen duidelijk waarom minister-president Jan Jambon koste wat het kost de cijfers wilde verbergen”, zegt D‘Haese. “Hij bespaart hardvochtig op de gezinnen en de openbare diensten en investeert veel te weinig in de sociale noden.”

De geplande besparingen lopen op tot 2,3 miljard euro per jaar in 2024. In totaal gaat het over 8 miljard euro aan besparingen. “Die besparingen snijden de zuurstof van onze samenleving af. Voor de kinderbijslag gaat het bijvoorbeeld over 400 miljoen euro die de komende vijf jaar uit de zakken van de gezinnen gehaald wordt. En dat voor een regering die zichzelf op de borst klopt over haar investeringen”, zegt D’Haese.

“Het wordt nog straffer als je leest dat de regering een deel van haar besparingen verantwoordt door te verwijzen naar de federale taxshift. Deze regeringspartijen voeren dus zelf een federale taxshift door die nu voor een deel door de Vlaamse besparingen bekostigd moet worden”, stelt D’Haese.

De geplande besparingen zullen in eerste plaats de gewone Vlamingen raken volgens de PVDA. “De afschaffing van de woonbonus kost een hardwerkend gezin met drie kinderen dat een woning wil kopen deze legislatuur 4.500 euro. Bovendien verliest het nog eens 1.000 euro aan kinderbijslag en 1.000 euro aan de terugbetaling van dienstencheques: samen 6500 euro koopkrachtverlies”, zegt D’Haese.

“Als Jambon denkt dat hij op deze manier tegemoet komt aan het signaal dat de kiezer op 26 mei heeft gegeven, dan heeft hij er werkelijk niets van begrepen. Ondanks alle mooie verkiezingsbeloftes en de goednieuwsshow van vorige week, zit deze regering opnieuw zit in de portefeuille van de Vlaamse gezinnen. Ook op cultuur, media, sociaal werk, gezinszorg en nog veel andere domeinen wordt bespaard. Is dat het warme Vlaanderen van Jambon?”, vraagt D’Haese zich af.

Het geheel aan besparingen zal volgens de PVDA nefaste gevolgen hebben. “In een regio als Vlaanderen, waar de kinderarmoede de afgelopen tien jaar verdubbelde, is het budget dat extra geïnvesteerd wordt in armoedebestrijding en wonen werkelijk beschamend”, zegt D’Haese. “De besparing op kinderbijslag ligt driemaal hoger dan de extra investeringen in armoedebestrijding. Zoals het Netwerk tegen Armoede al schreef: deze regering bestrijdt de armen, niet de armoede. De wachtlijsten in de zorg voor personen met een handicap zullen toenemen, de wachtlijsten voor sociale woningen zullen toenemen en de wachtlijsten in de jeugdzorg zullen toenemen. Dat is de realiteit van deze besparingen.”

“Hoewel de regering-Jambon zegt sterk te willen inzetten op jobcreatie, schrapt ze meteen 1.500 jobs bij de openbare diensten”, gaat D’Haese verder. “Bovendien moeten de openbare diensten maar liefst 250 miljoen euro aan werkingsmiddelen inleveren. Samen met de 12 miljoen besparingen bij de nu al karig gefinancierde VRT en de privatiseringen bij De Lijn zit deze regering duidelijk op ramkoers met haar eigen openbare diensten. Onbegrijpelijk, als je weet hoe belangrijk die diensten zijn in het dagelijks leven.”

“Nu is ook duidelijk waarom de regering-Jambon zo fors van leer trekt tegen nieuwkomers”, besluit D’Haese. “Dat is een pure zondebokstrategie om te verbergen dat het leven voor gewone werkende mensen duurder wordt en dat deze regering opnieuw forse besparingen doorvoert.”


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet