“Kleine wintercheque lost probleem niet op, gezinnen, zelfstandigen en kmo’s hebben prijsblokkering nodig”

Sofie Merckx, PVDA-fractieleidster Kamer

PVDA-fractieleidster Sofie Merckx vindt dat het federale begrotingsakkoord helemaal niet opgewassen is tegen de sociale crisis die mensen vandaag in ons land doormaken. “Met vijf wintercheques laat de Vivaldi-regering de bevolking de komende maanden gewoon in de kou staan. Is de regering op de hoogte dat de energiefacturen met 500 à 600 euro per maand toenemen”

Sofie Merckx: “De regering heeft vandaag de kans gemist om de prijzen drastisch te doen dalen en op een lager niveau te blokkeren. Het probleem is dat ze weigeren in te gaan tegen de logica van de markt – ‘t is niet voor niets dat De Croo zijn verklaring begint met een citaat van Reagan. Dat is nochtans de enige geloofwaardige en structurele uitweg voor gezinnen, zelfstandigen en kmo’s uit deze crisis.”

De PVDA vindt het een goede zaak dat de regering het bestaan van overwinsten erkent en eindelijk beslist heeft ze te belasten. Iets waar de linkse partij al een jaar voor pleit. “De overwinsttaks is een feit en dat is een eerste stap in de goede richting”, vindt Sofie Merckx. “Maar laat ons eerlijk zijn: wat nu voorligt is onvoldoende. Engie-Electrabel ligt op koers om in totaal negen miljard euro overwinst te boeken, de regering beslist om daar nu zo’n twee miljard euro van af te romen. We hebben echt meer nodig als we de energiefacturen van de mensen drastisch willen doen dalen. Daarom gaan wij door: wij hebben de overwinsttaks op tafel gekregen, wij zullen nu verder druk blijven zetten om Engie meer te doen betalen.”

Sofie Merckx gaat verder: “Premier De Croo beweert de gezinnen en kmo’s te beschermen, maar geeft in de feiten cadeaus aan bedrijven die geen problemen hebben, door een fikse korting van één miljard euro op de sociale bijdragen. Dat is een serieus cadeau aan het grootpatronaat, ook aan bedrijven zoals KBC, AB InBev of Engie. Het is een onaanvaardbare aanval tegen de financiering van onze pensioenen, onze gezondheidszorg en de hele sociale zekerheid.” Tegelijk wil de regering besparen in de gezondheidszorg, op kap van het zorgpersoneel en de patiënten. “Hoe kan de Vivaldi-regering beslissen om te besparen in de zorgsector, terwijl die nog niet eens bekomen is van de gezondheidscrisis en zich nu door de energiecrisis moet slepen?”

Niet alleen de gezondheidszorg staat in het vizier van de regering, ook de investeringen in NMBS en de openbare diensten moeten het gelag betalen. “Minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) en minister van Ambtenarenzaken De Sutter (Groen) plegen woordbreuk. Premier De Croo heeft de mond vol van de strijd tegen klimaatopwarming, maar de beloofde investeringen in het spoor komen er amper door. Onze publieke diensten hebben respect nodig, geen nieuwe besparingskuur.”

Volgens de PVDA is werk nog nooit zo weinig werkbaar geweest met de Vivaldi-regering. “Net als de Vlaamse regering voert Vivaldi een platte besparing door op het tijdskrediet, op kap van gezinnen die vandaag de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen”, reageert Sofie Merckx fel. “Kinderen tussen vijf en acht jaar gaan net naar school en beginnen met hobby’s. Dan hebben zij net meer aandacht nodig van hun ouders.”

De linkse partij is ten slotte niet onder de indruk van het voorstel van premier De Croo om een paar procent in te leveren op de buitensporige ministerlonen. “De bevolking verwacht van de politiek meer dan een paar symbolische procentjes”, zegt Sofie Merckx. “Hoe kan je verwachten dat ministers in hun bubbel weten wat het is om je energiefactuur met honderden euro’s per maand te zien stijgen?”

De PVDA vraagt al langer een halvering van de ministerlonen, de afschaffing van de uittredingsvergoedingen en een halvering van de financiering van de politieke partijen, van dotatie én de fractietoelagen, in alle parlementen. “Dat brengt tientallen miljoenen euro per jaar op, heel wat meer dan het halve miljoen euro van premier De Croo”, besluit Sofie Merckx.