“Misbruik door werkgevers dienstenchequesector om geen loon te moeten betalen”

.

Werkneemsters in de dienstenchequesector hebben bijna vier keer meer kans om op onbetaald verlof worden gezet te dan in andere sectoren. Dat blijkt uit cijfers die de PVDA in het federaal parlement opvroeg bij de minister van Werk.

Deze cijfers bevestigen de verhalen die wij al een tijdje horen vanop het terrein, zeker in de grote commerciële dienstenchequebedrijven: wanneer een klant annuleert, legt de werkgever de werknemer onbetaald verlof op, om de huishoudhulpen toch maar niet te moeten betalen”, aldus PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders. De linkse partij vraagt om de procedure voor onbetaald verlof te herzien.

Naar aanleiding van talrijke getuigenissen van werkneemsters en vakbonden over het misbruik van het systeem van onbetaald verlof in de dienstenchequesector, vroeg de PVDA in de Kamer de cijfers op bij de minister van Werk. Resultaat: een derde van de huishoudhulpen die actief zijn in de dienstenchequesector wordt gemiddeld één dag per maand op onbetaald verlof gezet. In het geheel van alle andere sectoren gaat het om minder dan één op tien werknemers.

Lees hier het dossier met de cijfers

De getuigenis van Naïma, huishoudhulp bij een groot commercieel bedrijf, illustreert een realiteit die al een tijdje bestaat in de sector: "Het is niet nieuw dat wanneer een klant ons vraagt onze uren te verzetten of te annuleren, de werkgever ons op onbetaald verlof zet zonder zelfs maar onze mening te vragen. Natuurlijk laat men uitschijnen alsof we geen andere keuze zouden hebben. Resultaat: loonverlies, terwijl ik maar 890 euro per maand verdien en ik mijn benzinetank aan het eind van de maand niet meer gevuld krijg”.

PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders stelt dit misbruik van het systeem van onbetaald verlof aan de kaak: “Ten eerste is er natuurlijk het loonverlies, terwijl, laten we niet vergeten, het loon van de meeste huishoudhulpen al nauwelijks boven de armoedegrens ligt. Ten tweede bouwt de huishoudhulp op deze dagen ook geen socialezekerheidsrechten op, wat zeker later voor het pensioen nog een impact zal hebben.”

Deze wantoestanden kunnen niet blijven duren”, gaat Colebunders verder. “Wij vragen strenge maatregelen en dringen aan op een herziening van de procedure voor onbetaald verlof. Zo moet de expliciete toestemming van de werknemer en de wettigheid van het systeem gegarandeerd worden. Wij willen ook de rol van de vakbonden vergroten, de sociale inspectiedienst versterken en de straffen in geval van overtreding verscherpen, met de mogelijkheid om bij herhaalde overtredingen de vergunning te verliezen. Wij zullen de minister daarover ondervragen in De Kamer.”

“Deze vrouwen verdienen respect, niet alleen in woorden, maar in daden”, besluit de volksvertegenwoordiger.