PVDA stelt banden tussen bedrijfsleven en regeringskabinetten aan de kaak

.

De PVDA vroeg de ministers van de regering-De Croo naar de samenstelling van hun kabinetten en naar de banden van kabinetsmedewerkers met het bedrijfsleven. “Uit de antwoorden blijkt dat er heel wat banden zijn met grote werkgeversorganisaties, met banken en verzekeringsmaatschappijen, met multinationale adviesbureaus, met de diamantlobby en met grote energiebedrijven", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. 

Achttien van de twintig ministers en staatssecretarissen antwoordden op de vragen van de PVDA over de samenstelling van hun kabinetten en over mogelijke belangenconflicten. Minister Georges Gilkinet (Ecolo) en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) reageerden niet. Het blijkt dat ten minste 29 medewerkers of ex-medewerkers van de kabinetten van de Vivaldi-regering afkomstig zijn uit het bedrijfsleven.

Lees het volledige dossier.

Geert Van Cronenburg, kabinetschef van premier Alexander De Croo, is de vroegere hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Karla Basselier, een van de kabinetsdirecteurs van vicepremier Van Quickenborne (Open Vld), werkte vroeger als lobbyiste voor Antwerp World Diamond. Minstens acht medewerkers van het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) waren aan de slag in privébedrijven in de energiesector (Engie, Eneco, EDF Luminus, beleggingsfondsen, ...). Het kabinet van staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) bestaat uit minstens vier medewerkers die voor grote advies- en accountantsgroepen (McKinsey, PWC, Boston Consulting group, ...) hebben gewerkt. Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) vermeldt dat verzekeringskwesties worden gevolgd door een medewerker die uit de verzekeringssector komt.

“Dat zijn bedenkelijke banden als je weet dat de regering belangrijke beslissingen moet nemen die rechtstreeks van invloed zijn op deze spelers”, legt Marco Van Hees uit. “Moet het ons verbazen dat de Vivaldi-regering vast lijkt te houden aan de loonblokkering als we weten dat de kabinetschef van de premier een vertrouwenspersoon van het VBO is? Of dat er geen hervorming van de minnelijke schikkingen zal komen, als we weten dat de diamantsector ook zo iemand heeft aan het hoofd van het kabinet van de minister van Justitie? En dat grote energiebedrijven een verlengstuk hebben binnen het kabinet van de minister van Energie roept zeker ook ernstige vragen op.”

“Het hele fenomeen van draaideuren en nauwe contacten tussen de bedrijfswereld en de politiek is een gekend mechanisme. Het komt helaas systematisch voor. Onder de vorige regering was er ook een voortdurend verloop van kabinetsmedewerkers van en naar de farmaceutische industrie, de wapenindustrie of de energiesector. Het is een van de mechanismen waarmee grote private spelers hun invloed op de regering verzekeren, daarom moet het aan de kaak worden gesteld”, besluit Marco Van Hees.