.

Minister van Mobiliteit Gilkinet mag dan wel zeggen dat hij 1,5 miljard euro voor de spoorwegen heeft losgepeuterd, de PVDA kreeg begrotingscijfers in handen waaruit blijkt dat de middelen voor het spoor helemaal niet toenemen. Ze nemen over de hele legislatuur zelfs af met in totaal met 62 miljoen euro.

“Ondanks de beloftes zien we dat in de praktijk de besparingen doorgaan”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel. De PVDA eist dat er echt geïnvesteerd wordt in de NMBS. Gezien de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en klimaat is dat van groot belang.

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) heeft het al vaak herhaald, ook nog op 21 oktober in de Kamer: “Sinds het begin van de legislatuur zal er, bovenop de gewone dotatie, op mijn initiatief, tegen 2024 1,51 miljard euro extra naar de Belgische spoorwegen gaan.” Ook PS-voorzitter Paul Magnette klopt zichzelf op de borst voor grootschalige investeringen in de spoorwegen en spreekt zelfs over de stap naar gratis treinvervoer. Kortom, de Vivaldi-regering communiceert zeer offensief over dit onderwerp.

In het kader van de Kamerdebatten over de begroting voor 2022 kreeg de PVDA echter een overzichtstabel in handen van alle investeringen in het spoorvervoer tijdens deze legislatuur. Dit overzicht, verstrekt door de staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) schetst een heel ander beeld.

Federaal volksvertegenwoordiger Maria Vindevoghel analyseerde de cijfers en haar bevindingen zijn verontrustend:

  • Alleen al in de begroting voor 2022 is er voor het spoor 21 miljoen euro minder uitgetrokken dan in 2021.
  • Wanneer we de hele legislatuur bekijken, blijkt dat na een stijging van de financiering voor de spoorwegen tussen 2020 en 2021, de financiering voor de volgende drie jaar, van 2022 tot 2024, een dalende tendens vertoont. Met een daling van 62 miljoen euro over de gehele zittingsperiode (zie grafiek).

Financiële middelen toegekend aan het spoor (2020-2024)

Maria Vindevoghel noemt de mededeling van minister Gilkinet bijzonder misleidend: “Het lijkt alsof de middelen voor de spoorwegen met 1,5 miljard euro zijn gestegen, terwijl die in werkelijkheid tijdens de legislatuur met 62 miljoen euro zullen dalen. De regering kent weliswaar bepaalde eenmalige investeringspakketten toe, waaronder Europese fondsen, maar tegelijkertijd verlaagt ze de reguliere financiering. In de volgende legislatuur zullen de eenmalige pakketten verdwenen zijn en zal het budgettair zeer moeilijk zijn om de daling van de reguliere financiering te compenseren. Dit ondermijnt de financiële situatie van de spoorwegen."

De PVDA-volksvertegenwoordiger merkt ook op dat reizigersverenigingen en spoorwegvakbonden op het terrein reeds de alarmbel luiden. “De cijfers geven hen gelijk. Hoe kunnen we geloven dat het spoorvervoer echt wordt uitgebouwd als het aantal personeelsleden bij het spoor voortdurend afneemt? Het is verontrustend vast te stellen dat een groene minister van Mobiliteit minder middelen uittrekt voor het spoor, terwijl de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en milieu immens zijn.” Onder de regering-Michel waren de middelen voor de NMBS reeds sterk verminderd. Nu wordt nog meer schade aangericht.

“De regering moet ophouden met mooie praatjes te verkopen en in plaats daarvan serieus investeren in duurzaam openbaar spoorvervoer”, besluit Maria Vindevoghel.

Lees hier ons volledige dossier: “Vivaldi snijdt in het spoorbudget”