“Op 67 jaar is elk beroep te zwaar”: PVDA lanceert pensioencampagne en voert druk op regering-De Croo op

.

De PVDA start een grote campagne om druk uit te oefenen op de regering. Een campagne waarin we eisen dat de pensioenleeftijd weer op 65 jaar wordt gebracht, en waarmee we opkomen voor het recht om vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen te kunnen gaan na een loopbaan van 35 jaar.

Alle meerderheidspartijen van de federale regering leggen verklaringen af over het pensioenplan waar zij aan werken. “Zij plannen nieuwe aanvallen op onze pensioenen bovenop hun niet ingeloste beloften. De Vivaldi-partijen weigeren de pensioenleeftijd opnieuw te verlagen naar 65 jaar, zoals Vooruit en PS hadden beloofd, en er komt geen oplossing om mensen in zware beroepen vroeger te laten stoppen met werken. Op het Vivaldi-menu staan bovendien: een aanval op de gelijkgestelde periodes, verdere privatisering, afbraak van de ambtenarenpensioenen en de afschaffing van het vervroegd pensioen. Dit kunnen we niet laten gebeuren”, zegt Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA.

“Daarom lanceren wij met de PVDA een grote pensioencampagne met een petitie, affiches en acties. Wij eisen dat de pensioenleeftijd weer op 65 jaar wordt gebracht en wij komen op voor het recht om vanaf 60 jaar met vervroegd pensioen te kunnen gaan na een loopbaan van 35 jaar. Wie zijn hele leven hard heeft gewerkt, heeft op het einde van zijn loopbaan recht op rust en vrijheid. Dat is ons doel”, stelt Gaby Colebunders, PVDA-volksvertegenwoordiger in de Kamer, zelf ex-arbeider, en woordvoerder voor de PVDA-pensioencampagne.

“Mensen worden steeds vaker ziek van hun werk. ‘Werkbaar werk’ is niet meer dan een holle slogan. En de pensioenen zijn te laag. Dat zijn de drie grote problemen die dringend moeten worden aangepakt. Dat horen we elke dag van mensen op de werkvloer en in de wijken. Maar wat doen de regeringspartijen? Ze lanceren voorstellen om de toegang tot het minimumpensioen te beperken door de gelijkgestelde periodes te herzien. Ze bekokstoven plannen om ons langer te laten werken. Maar de realiteit is dat voor de overgrote meerderheid van de mensen elk beroep te zwaar is op 67 jaar. Dat is onhoudbaar”, zegt Gaby Colebunders.

“We zullen campagne voeren in steden en gemeenten en aan de poorten van de bedrijven. We hebben tijdens de loonstrijd en de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord gezien dat het mogelijk is de regering onder druk te zetten. Wij zullen de druk blijven opvoeren om echte vooruitgang te boeken, niet alleen op vlak van de lonen maar ook voor de pensioenen”, besluit Gaby Colebunders.

De PVDA wil ook het debat ten gronde aangaan. “We hebben de laagste pensioenen van West-Europa en zelfs die zouden onbetaalbaar zijn? Daar klopt iets niet”, zegt Kim De Witte. “De pensioenpot verliest 16 miljard euro per jaar aan sociale bijdragen die door de vorige regeringen geschrapt werden. Als we daar een deel van terughalen dan kunnen we de pensioenen blijven betalen. De meerderheid van de landen in de Europese Unie verhoogt de pensioenleeftijd niet naar 67 jaar. En Spanje, Polen en Kroatië hebben de verhoging zelfs weer teruggedraaid. Met onze campagne brengen we het pensioendebat opnieuw op gang. We willen het baseren op feiten en cijfers. We tonen aan dat er geloofwaardige alternatieven bestaan.”