Overstromingen: de PVDA vraagt een stemming over de oprichting van een federale onderzoekscommissie

Foto: Stefaan Van Parys

De leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreken nu dinsdag het voorstel van de Partij Van De Arbeid om een federale onderzoekscommissie voor de overstromingen in te stellen. De PVDA was de eerste partij om een dergelijke commissie te vragen. Dinsdag vragen ze een stemming over de kwestie.

"Vorige week besliste de meerderheid om een gemengde commissie Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie bijeen te roepen", zegt Nabil Boukili, volksvertegenwoordiger van de linkse partij. "Maar een gemengde commissie heeft niet dezelfde bevoegdheden als een onderzoekscommissie. Ze kan geen huiszoekingen bevelen, verhoren afnemen of ter plaatse gaan. Door een dergelijke "kortingscommissie" voor te stellen, amper één week voordat ons voorstel moet worden besproken, geeft de meerderheid een duidelijk signaal, namelijk dat ze het debat wil begraven. De PVDA vindt dat onbegrijpelijk."

Nabil Boukili herinnert ons eraan dat er al een gemengde commissie was ingesteld, om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de commissie "aanslagen". "De opvolgingscommissie moest toezien op de uitvoering van de 150 aanbevelingen. Vijf jaar later is de wind gaan liggen: Wie hoort er nog iets van die gemengde commissie? Niemand! De mensen hebben recht op antwoorden over het beheer van de overstromingen, en daarom onze vraag voor deze onderzoekscommissie. Het gebrek aan anticipatie, een rampzalige coördinatie, te weinig middelen bij de hulpdiensten en de resultaten van de regionalisering waren duidelijk een moordende factor bij deze ramp. Dit alles moet grondig kunnen worden onderzocht om beleidsaanbevelingen te doen. Dat kan alleen een onderzoekscommissie doen."

Het idee om een federale onderzoekscommissie in te stellen, maakt sommige oppositiepartijen warm, en zelfs de meerderheid. Begin september sprak Ecolo zich voor een dergelijk voorstel uit. Het valt nog te bezien of de groenen dit standpunt zullen blijven verdedigen in de regering..."In Wallonië hebben de MR, PS en Ecolo ingestemd met deze onderzoekscommissie. We weten dat Ecolo gezegd heeft dat ze hier ook op federaal niveau voorstander van is. Waarom zouden de MR en de PS een onderzoekscommissie regionaal steunen en niet in het federale parlement? Niemand zou het begrijpen. In ieder geval hopen wij op de steun van de partijen die ook volledige transparantie willen in dit dossier," besluit Nabil Boukili.