PVDA-wetsvoorstel: strijd voor minimumloon van 14 euro per uur doet intrede in parlement

Steven De Vuyst in het federaal parlement. (Foto Solidair, Stefaan Van Parys)

De Commissie Sociale Zaken van de Kamer buigt zich woensdag 27 november 2019 over het wetsvoorstel van de PVDA om het minimumloon te verhogen tot 14 euro per uur. De linkse partij wil deze eis uit de arbeidersbeweging ook in het parlement op de agenda zetten. Zo hoopt ze de omstandigheden van heel wat mensen die hard werken maar toch geen waardig leven hebben, te verbeteren.

“De werkende bevolking verdient respect”, verdedigt PVDA-volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst het voorstel. “Wij eisen een waardig loon voor iedereen. Heel veel mensen hebben een hoge werkdruk en een armetierig loon. Ik denk aan de huishoudhulpen, die bijzonder hard werken voor een minimumloontje van 11,5 euro per uur. Maar ook aan de kassiersters in de supermarkt of de vele werknemers in de horeca. Dat is onhoudbaar.”

De druk op de lonen en de precaire statuten maken dat meer en meer werknemers, zeker werkneemsters, het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Het resultaat is dat vandaag maar liefst 250.000 mensen werken maar toch in armoede of sociale uitsluiting leven. De gevolgen zijn niet enkel voor degenen die werken maar ook voor hun gezinnen, die mee in armoede zitten”, reageert Steven De Vuyst verbolgen. Het minimumloon verhogen, is voor De Vuyst in de eerste plaats een kwestie van sociale rechtvaardigheid: “De werknemers worden steeds productiever maar krijgen er niets voor terug. De afgelopen jaren zijn de reële lonen in ons land zelfs gedaald. De rechtse regering van N-VA en MR is er tijdens de vorige legislatuur in geslaagd om werknemers meer dan 9 miljard euro loon te doen verliezen, in een gigantische transfer naar de grote bedrijven die recordwinsten boekten. We moeten deze trend ombuigen. De werknemers moeten een eerlijke compensatie krijgen voor hun werk. Het zijn zij die onze economie doen draaien. Zonder hen is er geen rijkdom.”

De PVDA wil met haar wetsvoorstel het minimumloon verhogen tot 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand. “Hiermee willen we een volwaardig loon garanderen voor iedereen. Bovendien worden werknemers die vaak noodgedwongen deeltijds werken, in overgrote mate vrouwen, hierdoor beter beschermd tegen armoede”, zegt De Vuyst. De PVDA is ervan overtuigd dat deze sociale vooruitgang mogelijk is. Kijk maar hoe goed de mobilisatie loopt van vakbonden die hier een strijdpunt van maken. Onder andere in de Verenigde Staten loopt de succesvolle campagne “Fight for $15” als een trein. “Dankzij deze campagne zullen de minimumlonen in de staten Californië en New York tegen 2022 verdubbelen. Sinds de New Deal van de jaren dertig van de vorige eeuw is de Amerikaanse arbeidersklasse er niet meer zo op vooruit gegaan. Eens te meer een bewijs dat de strijd van de werknemers loont”, besluit Steven De Vuyst.


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Webredactie
    publiceerde deze pagina in Nieuws 2019-11-27 11:20:42 +0100

Volg de PVDA op de voet