“Regering mag crisis niet misbruiken om eenzijdig nog meer flexibiliteit aan werkende klasse op te leggen”

PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders

“Het kan toch niet zijn dat bijvoorbeeld iemand die door een herstructurering in zijn bedrijf ontslagen is en op brugpensioen gezet, nu opnieuw opgeroepen wordt in zijn ex-firma? Dat is toch gewoon te gek voor woorden!”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders.

Vandaag beslist de regering om op vraag van de werkgevers meer flexibiliteit toe te staan in de bedrijven. Het noodplan komt er in het kader van de personeelsuitval door de omikron-variant. De PVDA hekelt wat ze “de shockdoctrine van regering en werkgevers” noemt. Volgens de partij gebruiken die de crisis om nog maar eens de sociale verworvenheden van de werkende klasse uit te hollen en eenzijdig verdere flexibiliteit in te voeren.

“Het kan toch niet zijn dat bijvoorbeeld iemand die door een herstructurering in zijn bedrijf ontslagen is en op brugpensioen gezet, nu opnieuw opgeroepen wordt in zijn ex-firma? Dat is toch gewoon te gek voor woorden!”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders.

“De wijze waarop dit wordt doorgevoerd is voor ons een groot probleem”, zegt Gaby Colebunders. “Zeven beschermingsmechanismen tegen flexibilisering worden tijdelijk aan de kant geschoven. Het gaat dan bijvoorbeeld over een versoepeling van het gebruik van tijdelijke contracten en van studentenarbeid. De werkgevers kunnen eenzijdig daarrond beslissingen gaan nemen, zonder enige vakbondscontrole. Dat zet de deur open voor oneigenlijk gebruik. Wij zullen de toepassing van deze ‘tijdelijke’ maatregelen alvast op de voet volgen.”