“Schrap de ziektebriefjes en geef huisartsen zo tijd voor échte zorgen voor coronapatiënten”

.

Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordigster voor de PVDA, pleit ervoor om tijdens de coronacrisis de ziektebriefjes tijdelijk op te schorten. “Als huisarts staan wij elke dag aan de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. We hebben te kampen met een sanitaire urgentie, maar verliezen enorm veel kostbare tijd en energie aan de administratieve rompslomp voor het schrijven en versturen van ziektebriefjes”, aldus Sofie Merckx, zelf actief in een van de elf groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. “Deze tijd moet naar zorg en opvolging van onze patiënten gaan. Ons land moet hier het voorbeeld van Zweden volgen, waar de regering besliste om alle ziektebriefjes van minder dan 14 dagen tijdelijk te laten vallen. Waar wacht de regering bij ons op?”. 

België is één van de laatste landen waar je nog steeds voor elke dag ziekteverlof een doktersattest aan je werkgever moet voorleggen. In deze tijden van corona-epidemie kunnen we ons niet langer veroorloven dat huisartsen hier tijd aan verliezen. “Deze maatregel is dringend omdat het aantal patiënten elk dag sterk toeneemt”, aldus Sofie Merckx. “Er zijn ook steeds meer patiënten die met milde klachten preventief thuis moeten blijven tot de symptomen volledig verdwenen zijn. Zo had ik net nog een patiënt aan de lijn. Hij heeft last van keelpijn en sinus problemen. Aangezien hij mogelijk besmet is, moet hij thuis blijven en daar heeft hij vandaag dus nog een briefje voor nodig. Wij verliezen daar veel tijd mee”.

Steeds meer ongeruste werknemers consulteren de huisarts voor een ziektebriefje. “Dit vergt veel tijd en energie van huisartsen. Zo krijgen we veel telefoontjes van mensen uit risicogroepen”, licht Sofie Merckx toe. “Patiënten met een long- of hartziekte, diabetes of astma, maar ook zwangere vrouwen. Zij vragen een ziektebriefje om uit voorzorg niet te moeten gaan werken. Hetzelfde voor werknemers die zich zorgen maken omdat hun werksituatie hen niet toelaat de medische richtlijnen te respecteren”. 

Dit brengt een hele administratieve rompslomp met zich mee. “Zeker nu we moeten vermijden dat zieke mensen en risicopatiënten zich tot bij ons verplaatsen, neemt het opstellen en versturen van ziektebriefjes veel tijd in beslag”, aldus Sofie Merckx. “Honderden patiënten zijn ziek en vragen onze zorg en ondersteuning, maar wij verliezen onze kostbare tijd aan administratie en logistiek. We moeten die tijd kunnen vrijmaken om te luisteren, uitleg te geven over het coronavirus, de symptomen bij onze patiënten op te volgen en hen gerust te stellen waar het kan, en door te verwijzen naar spoed waar het moet”. 

De artsen van Geneeskunde voor het Volk vragen dat de federale regering het voorbeeld van Zweden volgt. Daar besliste de regering om voorlopig alle ziektebriefjes voor minder dan 14 dagen te laten vallen. “Mensen kunnen zich daar ziek melden zonder doktersattest. Dat moet ook bij ons kunnen”, besluit Sofie Merckx. “De regering moet de gezondheidswerkers die in de eerste lijn aan het front staan maximaal ondersteunen”.