“Schrijnende personeelstekorten in de zorg leiden tot ‘Tinder voor verpleegkundigen’”

Lise Vandecasteele, Vlaams volksvertegenwoordiger PVDA

De personeelstekorten in de ouderenzorg zijn zo groot dat woonzorgcentra noodoplossingen zoeken bij digitale platformen als ClickCare, waar je kan ‘shoppen’ naar zorgpersoneel. “Wie het hoogste uurloon aanbiedt, heeft het meest kans op een paar extra uren”, legt Lise Vandecasteele (PVDA) uit.

“Er ontstaan de laatste tijd apps waar woonzorgcentra tegen elkaar moeten opbieden om open shiften ingevuld te krijgen. Wie het hoogste uurloon aanbiedt, heeft het meest kans op een paar extra uren”, verduidelijkt Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. “De Vlaamse regering subsidieert zulke platformen, maar die vormen geen duurzame oplossing voor de personeelstekorten. Er is nood aan structurele investeringen in meer en beter betaald personeel met vaste en voltijdse contracten.”

“Dit jaar werden in Vlaanderen maar liefst 10.025 nieuwe vacatures voor verpleegkundigen en 4.546 voor zorgkundigen geregistreerd bij de VDAB”, zegt Vandecasteele, die de cijfers opvroeg. Dat is 5 procent meer dan vorig jaar en zelfs 62 procent meer dan in 2016. “Woonzorgcentra vinden steeds moeilijker personeel en dat heeft gevolgen voor de werkdruk. De laatste maanden ontvingen we ontzettend veel signalen van zorg- en verpleegkundigen op het terrein. Het algemene gevoel leeft dat de personeelstekorten vandaag zelfs nog groter zijn dan tijdens de coronacrisis.”

Woonzorgcentra zijn door die grote personeelstekorten genoodzaakt om noodoplossingen te zoeken om personeel aan te trekken. Ze gebruiken daarvoor zelfs digitale platformen als ClickCare. “Woonzorgcentra kunnen er bieden op een zorgverlener die in de buurt zijn of haar diensten aanbiedt om een dag te komen werken”, legt Vandecasteele uit. “Het zorgt voor een noodoplossing maar maakt de situatie op het terrein er niet beter op. Je kan enkel kwaliteitsvolle zorg aanbieden als je continuïteit garandeert. Dat is essentieel voor de bewoners: als je elke dag nieuwe gezichten ziet kan je geen band opbouwen.”

De PVDA vraagt dat de Vlaamse regering structureel investeert in de zorgsector. “We moeten weg van de flexibiliteit en de noodoplossingen van korte duur. Er is nood aan een duidelijke visie om in onze zorg te evolueren richting vast personeel, dat de mogelijkheid krijgt om voltijds te werken met bewoners in kleine leefgroepen”, besluit Vandecasteele. “Vandaag zijn nog steeds 40 procent van de vacatures voor deeltijdse jobs, terwijl de personeelstekorten zo groot zijn. En niet alleen de uren zijn belangrijk, we moeten werken in de zorg ook financieel aantrekkelijker maken. Loon naar werk betekent voor ons alvast een loonsopslag van 10 procent.”