“Tolheffing in Brussel? Dat is asociaal en inefficiënt”

.

De plannen om in Brussel een stadstol in te voeren – iets waarover vandaag in de pers wordt bericht – zouden de automobilist tussen 840 en 1.200 euro per jaar kosten. “Na de lage-emissiezone is dit opnieuw een maatregel die de werkende bevolking doet betalen”, reageert Tom De Meester, woordvoerder van de PVDA.

“In plaats van een asociaal beleid op te leggen, zou de Brusselse gewestregering van minister-president Vervoort beter de grote bedrijven laten bijdragen aan het gratis maken van de MIVB.” De PVDA noemt de maatregel bovendien niet doeltreffend om files terug te dringen.

Het idee van een stadstol wordt door de regering-Vervoort opnieuw op tafel gelegd via een heffing die kan oplopen tot drie euro per rit voor automobilisten die tijdens de spitsuren in het Brussels Gewest rijden.

“Een buschauffeur van de MIVB die in Mechelen woont, of een verpleegster van het Erasmusziekenhuis die in Vlaams-Brabant woont, dreigt tot 1.200 euro meer per jaar te moeten betalen”, zegt Tom De Meester. “Zo’n heffing is asociaal, want ze treft mensen die niet anders kunnen dan de auto nemen om naar het werk te gaan én ze kost evenveel voor iemand die 1.300 euro per maand verdient als voor iemand die 10.000 euro per maand verdient.”

Met de auto in Brussel rijden wordt een privilege voor de rijken, hekelt de PVDA.

“Voor CEO’s, topmanagers en ministers zal dat waarschijnlijk geen probleem zijn, met hun hoge lonen en hun bedrijfswagens. Maar gewone arbeiders en bedienden, en zelfstandige technici, bijvoorbeeld, kiezen hun uren niet zelf. Ze hebben vaak geen andere keuze dan in de spits te rijden. Studies tonen ook aan dat gebieden buiten de grote steden zeer slecht worden bediend door het spoor. Dus voor veel mensen is de auto de enige optie.”

De PVDA-woordvoerder zet ook vraagtekens bij de doeltreffendheid van dergelijke maatregelen. “Ervaringen met de stadstol tonen aan dat na een initiële kleine daling het aantal auto’s weer toeneemt”, legt Tom De Meester uit. “Dat was zo in Londen, waar de auto’s van private vervoersdiensten als Uber de plaats hebben ingenomen van particuliere auto’s die de stad niet meer binnenkomen. In Milaan is het gebruik van het openbaar vervoer na de invoering van een tolheffing met nauwelijks 3% gestegen. Zo goed als niks dus.”

“Als we het aantal auto’s in Brussel willen verminderen, zal dat vooral moeten gebeuren door te voorzien in meer en betere treinverbindingen en gratis parkings aan de pendelstations. De federale regering doet precies het tegenovergestelde”, zegt de PVDA-woordvoerder.

De PVDA stelt voor om het openbaar vervoer gratis te maken voor alle gebruikers, zowel voor Brusselaars als voor pendelaars. “In de Franse stad Duinkerke hebben ze dat gedaan. Door het openbaar vervoer gratis te maken, steeg het gebruik ervan met 85%. En de helft van de nieuwe gebruikers heeft ondertussen zijn of haar auto weg gedaan”, aldus De Meester.

“Om deze gratis dienst van de MIVB te betalen, stelt de PVDA voor dat grote bedrijven een bijdrage leveren met een woon-werkforfait, zoals in Frankrijk”, besluit Tom De Meester. “We zien helaas dat de regering-Vervoort liever de gewone mensen en de pendelaars doet betalen.”