Foto Belga.

Vier maanden na de start van de onderhandelingen over de herfinanciering van de Vlaamse zorgsector zitten de gesprekken tussen de regering en de sociale partners muurvast. De PVDA steunt de vakbonden en werkgevers die aan de alarmbel trekken.

“Dit is echt een slag in het gezicht van het zorgpersoneel”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA. “Zij zitten tot over de oren in de tweede golf, maar hebben nog steeds geen énkel teken van waardering gekregen. De beloofde loonsverhogingen blijven uit en er moet dringend extra budget op tafel komen om ook extra personeel aan te kunnen werven. Het wordt tijd dat de Vlaamse regering haar beloftes nakomt.”

In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering nieuwe investeringen in de zorg aan. “Na de humanitaire crisis die zich in de woonzorgcentra voltrokken had tijdens de eerste coronagolf, kon de regering niet anders dan extra centen uittrekken”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA. In 2021 zou er 286 miljoen euro bijkomen, tegen 2023 jaarlijks 538 miljoen. Dat geld moest volgens minister Beke dienen voor het verbeteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden, het aantrekkelijker maken van het beroep van zorgverlener, het uitbreiden van het zorgaanbod en kwalitatieve verbeteringen in de sector.

Onderhandelingen in het slop

Vandaag zitten de onderhandeling over de verdeling van die middelen in het slop. De vakbonden hekelen de houding van de Vlaamse regering en Zorgnet Icuro, de grootste zorgkoepel van Vlaanderen, waarschuwt voor een ‘leegloop’ uit de sector. Ze vragen om snel bijkomende middelen vrij te maken, zoals ook de federale regering vorig week al deed.

“In juli startte minister Beke het sociaal overleg over de herfinanciering van de zorgsector op”, zegt Vandecasteele. “Maar vier maanden later is er nog steeds geen énkel teken van waardering voor het zorgpersoneel. Ze zitten tot over hun oren in de tweede coronagolf, zijn oververmoeid en vallen steeds vaker uit. De bevolking heeft maanden voor hen geapplaudisseerd. Maar het zorgpersoneel ziet nog steeds geen verschil in hun portemonnee.”

Geen geld voor extra personeel

Bovendien blijkt het budget dat de Vlaamse regering voorzien had niet te volstaan. “Voor de broodnodige loonsverhogingen van het personeel in alle Vlaamse zorg- en welzijnssectoren is ruim 400 miljoen euro nodig”, weet Vandecasteele. “Dan blijft er amper nog iets over voor de aanwervingen van extra personeel. Laat staan voor de omvorming van onze woonzorgcentra naar kleinschalige voorzieningen, ingebed in de buurt. Enkel en alleen voor de woonzorgsector is er minstens een half miljard nodig. Dan spreken we nog niet over de jeugdzorg, de sector voor personen met een handicap, en zo verder.”

“Het wordt tijd dat de Vlaamse regering haar beloftes waarmaakt”, besluit Vandecasteele. “De loonsverhogingen moeten er nu snel komen. En om meer personeel aan te kunnen werven, moeten de budgetten omhoog. De vakbonden en werkgevers hebben groot gelijk om daarvoor op tafel te kloppen. Ze kunnen op onze steun rekenen.”